Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Pińczów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Pińczów >> Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku

bip_logo_pl
odstep

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

1/2013

2

Rodzaj dokumentu

polityki, strategie, plany lub programy

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

Plan Urządzenia Lasu – Nadleśnictwo Pińczów– na okres 01.01.2013-31.12.2022

5

Zakres przedmiotowy dokumentu- opis dokumentu

Opisanie ogólne wraz z programem ochrony przyrody i analizą gospodarki leśnej w minionym okresie; Opisy taksacyjne; Materiały Kartograficzne

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. małopolskie/ powiat proszowicki/ gminy: Proszowice, Koszyce

woj. świętokrzyskie/ powiat buski/ gminy Busko-Zdrój, Wiślica/ powiat jędrzejowski/ gmina Wodzisław/ powiat kazimierski/ gminy: Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec, Skalbmierz/ powiat pińczowski/ gminy: Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów, Złota

7

Znak sprawy

-

8

Dokument wytworzył

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Radomiu ul. 25 Czerwca 68,

26-600 Radom

9

Data dokumentu

01.01.2013

10

Dokument zatwierdził

            Minister Środowiska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

25.03.2014 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu - 26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 68, e-mail:rdlp@radom.lasy.gov.plNadleśnictwo Pińczów

 Michałów 294, 28-411 Michałów

13

Adres elektroniczny zawierający odnośniki do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

03.09.2013

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

18

Uwagi

-

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

2/2013

2

Rodzaj dokumentu

polityki, strategie, plany lub programy

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA

NA ŚRODOWISKO I OBSZARY NATURA 2000

PLANU URZĄDZENIA LASU

 dla Nadleśnictwa Pińczówod 01.01.2013 r. do 31.12.2022 r.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu- opis dokumentu

Przewidywane oddziaływanie, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele     i przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także środowisko,              a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne. 

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. małopolskie/ powiat proszowicki/ gminy: Proszowice, Koszyce

woj. świętokrzyskie/ powiat buski/ gminy Busko-Zdrój, Wiślica/ powiat jędrzejowski/ gmina Wodzisław/ powiat kazimierski/ gminy: Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec, Skalbmierz/ powiat pińczowski/ gminy: Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów, Złota

7

Znak sprawy

-

8

Dokument wytworzył

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

9

Data dokumentu

01.01.2013

10

Dokument zatwierdził

            Minister Środowiska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

25.03.2014 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych      w Radomiu - 26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 68,   

e-mail:rdlp@radom.lasy.gov.pl,    

 Nadleśnictwo  Pińczów

 Michałów 294, 28-411 Michałów

13

Adres elektroniczny zawierający odnośniki do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

03.09.2013     

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

18

Uwagi

-

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Pińczów mgr inż. Andrzej Wójciak
Data modyfikacji: 2016/04/14 14:07:53
Redaktor zatwierdzający: Lech Drożdzowski
Wprowadzający: Benedykt Siemiński