Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Pińczów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Pińczów >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

Pliki do pobrania:
      Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty "Remont podjazdu do budynku zaplecza szkółki leśnej w Nadleśnictwie Pińczów". pobierz
      Protokół z 4 przetargu nieograniczonego na sprzedaż zbędnego sprzętu - meble biurowe. pobierz
      Ogłoszenie nr 4 o przetargu nieograniczonym na sprzedaż zbędnego sprzętu-meble biurowe. pobierz
      Protokół z przetargu nieograniczonego - telefony komórkowe. pobierz
      Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty "Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej uproszczonej dokumentacji przeniesienia pomieszczenia serwerowni do podpiwniczenia budynku biurowego siedziby Nadleśnictwa Pińczów". pobierz
      Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty "Remont drogi leśnej o nr inw. 719/220, od szkółki do drogi powiatowej w Nadleśnictwie Pińczów". pobierz
      Protokół z przetargu nieograniczonego na sprzedaż zbędnego sprzętu - meble biurowe. pobierz
      Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż zbędnego sprzętu-telefony komórkowe. pobierz
      Unieważnienie przetargu na sprzedaż zbędnego sprzętu-telefony komórkowe. pobierz
      Ogłoszenie nr 3 o przetargu nieograniczonym na sprzedaż zbędnego sprzętu-meble biurowe. pobierz
      Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż zbędnego sprzętu-telefony komórkowe. pobierz
      Protokół z przetargu nieograniczonego na sprzedaż zbędnego sprzętu-meble biurowe. pobierz
      Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty "Wykonanie badania sprawozdania finansowego za 2017 rok dla Nadleśnictwa Pińczów". pobierz
      Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty "Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont podjazdu do budynku zaplecza szkółki leśnej". pobierz
      Wzór oferty na kupno zbędnego sprzętu-meble biurowe oraz butle gazowe. pobierz
      Ogłoszenie powtórne o przetargu nieograniczonym na sprzedaż mebli biurowych oraz butli gazowych. pobierz
      Protokół z przetargu nieograniczonego na sprzedaż zbędnego sprzętu-meble biurowe. pobierz
      Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż mebli biurowych oraz butli gazowych. pobierz
      Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty "Wykonanie kosztorysów inwestorskich, ofertowych i przedmiarów robót wraz z opracowaniem rysunków konstrukcyjnych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na remont drogi leśnej o nr inw. 719/220, od szkółki do drogi powiatowej, wg DSD [19] na odcinku ok. 550 mb, w Nadleśnictwie Pińczów." pobierz
      Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty "Prace konserwacyjne w dostrzegalniach pożarowych nr inw. 660/291 w leśnictwie Włochy oraz nr inw. 661/291 w leśnictwie Teresów." pobierz
      Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty "Przeprowadzenie okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu i udokumentowaniu stanu technicznego dróg leśnych oraz wszystkich grup elementów występujących w korytarzu drogi będących w zasobach Nadleśnictwa Pińczów (przegląd 5-letni)." pobierz
      Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty "Przeprowadzenie okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektów budowlanych będących w zasobach Nadleśnictwa Pińczów (przegląd 5-letni)." pobierz
      Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty "Przeprowadzenie okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności obiektu budowlanego, estetyki obiektów budowlanych będących w zasobach Nadleśnictwa Pińczów (przegląd 5-letni)." pobierz
      Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty "Utrzymanie dróg leśnych-wykaszanie poboczy i skarp rowów w Nadleśnictwie Pińczów w 2017 roku." pobierz
      Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty "Dostawa i montaż mebli biurowych w budynku biura Nadleśnictwa Pińczów z siedzibą Michałów 294, 28-411 Michałów" pobierz
      Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty "Prowadzenie nadzoru inwestorskiego (łącznie z wykonywaniem obowiązków inspektora nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji) przy realizacji robót budowlanych dotyczących Budowy budynku mieszkalno-kancelaryjnego i garażowo-gospodarczego nadleśniczówki oraz realizacja urządzeń budowlanych niezbędnych do użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem, w Michałowie" pobierz
      Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty "Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz sorów bhp dla pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa Pińczów w 2017 ." pobierz
      Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty "Sprzątanie budynków biurowych Nadleśnictwa Pińczów oraz zamykania, otwierania, kodowanie i rozkodowywanie alarmu w budynku biurowym Nadleśnictwa w 2017 roku." pobierz
      Protokół z pisemnego przetargu ofertowego na dzierżawę gruntów rolnych w 2016 roku." pobierz
      Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na "Zakup drukarki fiskalnej Posnet Thermal XL lub równoważnej" pobierz
      Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych pobierz
      Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie Nadleśnictwo Pińczów zamierza przeprowadzić w roku finansowym 2017. pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Pińczów mgr inż. Andrzej Wójciak
Data modyfikacji: 2017/11/03 11:54:03
Redaktor zatwierdzający: Lech Drożdzowski
Wprowadzający: Benedykt Siemiński