Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Pińczów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Pińczów >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

      ZARZĄDZENIA  NADLEŚNICZEGO 2018

Nr

Zarządzenia

Data

wydania

w sprawie

(znak sprawy)

Uwagi

1

08.01.2018

w sprawie regulaminu sprzedaży drewna

ZG.800.1.2018

 

2

08.01.2018

zmieniające Zarządzenie Nr 25 z dnia 22 czerwca 2017 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych
(w leśnictwach oraz w siedzibie Nadleśnictwa Pińczów)
K.371.1.1.2018

 

3

01.02.2018

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych
w przekazywanych oddziałach leśnictw - w związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 43 w sprawie zmiany powierzchni, liczby oraz zasięgu terytorialnego leśnictw Nadleśnictwa Pińczów
z dnia 12.12.2017 roku

  KF.371.2.1.2018

 

4

01.02.2018

zmieniające Zarządzenie nr 33 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie cechowania surowca drzewnego

ZG.7603.2.2018

 

5

12.03.2018

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w Leśnictwie Michałów

KF.371.2.2.2018

 

6

19.03.2018

w sprawie wprowadzenia dyżurów i innych działań ratowniczych związanych z ochroną przeciwpożarową obszarów leśnych w 2018 roku

ZG.2621.3.2018

 

7

19.03.2018

w sprawie obsługi Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa, pełnienia dyżurów i wynagrodzenia za dyżury w czasie trwania akcji bezpośredniej zagrożenia pożarowego lasu

ZG.2621.3.2018

 

8

28.03.2018

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za budynki i lokale mieszkalne, gospodarcze i garaże oraz stawki czynszu od przynależnych nieruchomości gruntowych, będących w zasobach Nadleśnictwa Pińczów

SA.2130.3.2018

 

 

DECYZJE  NADLEŚNICZEGO 2018

 

Nr

Decyzji

Data

wydania

w sprawie

(znak sprawy)

Uwagi

1

09.01.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania pisemnych przetargów ofertowych na wydzierżawianie w 2018 r. gruntów rolnych z zasobów Nadleśnictwa Pińczów

SA.2217.1.2018

 

2

15.01.2018

w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na surowiec drzewny

ZG.805.1.2018

 

3

19.01.2018

w sprawie powołania komisji do wyliczenia miesięcznego limitu kilometrów

na jazdy lokalne pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa Pińczów w 2018 r.

SA.4001.1.2018

 

4

26.01.2018

w sprawie ustalenia limitu kilometrów na jazdy lokalne pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa Pińczów w 2018 r.

SA.4001.1.2018

 

5

29.01.2018

w sprawie powołania komisji do negocjacji miesięcznej stawki czynszu za najem kancelarii dla Leśnictwa Bugaj

SA.2131.1.2018

 

6

19.02.2018

zmieniająca Decyzję Nr 4 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia limitu kilometrów na jazdy lokalne pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa Pińczów w 2018 roku

SA.4001.1.2018

 

7

03.04.2018

w sprawie ustalenia cennika na sadzonki na 2018 rok

ZG.805.2.2018

 

Pliki do pobrania:
      Wykaz zarządzeń 2017 pobierz
      Wykaz decyzji 2017 pobierz
      Wykaz zarządzeń 2016 pobierz
      Wykaz decyzji 2016 pobierz
      Wykaz zarządzeń 2015 pobierz
      Wykaz decyzji 2015 pobierz
      Wykaz zarządzeń 2014 pobierz
      Wykaz decyzji 2014 pobierz
      Wykaz zarządzeń 2013 pobierz
      Wykaz decyzji 2013 pobierz
      Wykaz zarzadzeń i decyzji 2012r. pobierz
      wykaz zarządzeń i decyzji 2011r. pobierz
      wykaz zarządzeń i decyzji 2010r pobierz
      wykaz_zarzadzen1_2009.pdf pobierz
      wykaz_decyzji1_2009.pdf pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Pińczów mgr inż. Andrzej Wójciak
Data modyfikacji: 2018/04/07 20:02:52
Redaktor zatwierdzający: Lech Drożdzowski
Wprowadzający: Grzegorz Markowski