Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Pińczów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Pińczów >> Informacja o kontrolach

bip_logo_pl
odstep
Wyniki kontroli

 KONTROLE ZEWNĘTRZNE 2017

 

 

 

Lp.

 

Termin

kontroli

 

Organ

kontrolujący

 

 

Zakres kontroli

Wyniki kontroli

Odnośnik do wniosku o udostępnienie informacji publicznej niezamieszczonej w BIP

 

1.

06.02.-10.02.2017

 

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

- Zespół Weryfikacji Terenowej Zjawisk
i Procesów związanych
z przerobem drewna

 

 

Identyfikacja negatywnych zjawisk występujących w przerobie drewna „Akcja Drewno 16”

 

 

 

2.

 

13-14.04.2017

 

Komenda Powiat.

Państwowej Straży Pożarnej

W Busku-Zdroju

 

 

Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

 

3.

 

24-25.04.2017

 

Komenda Powiat.

Państwowej Straży Pożarnej

w Pińczowie

 

Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych

 

4.

 

26.04.2016

 

Komenda Powiat.

Państwowej Straży Pożarnej

 w Jędrzejowie

 

Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

 

 

 

5.

 

26.04.2016

 

 

Komenda Powiat.

Państwowej Straży Pożarnej

w Kazimierzy Wlk.

 

Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

 

6.

 

06.07.2017

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju

 

Kontrola planowa dot. przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, warunków pracy i oceny narażenia zawodowego pracowników.

 

 

7.

 

18.08.2017

 

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach

 

 

Kontrola zdrowotności i pobierania prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów.

 

Pliki do pobrania:
      Wykaz kontroli 2016r. pobierz
      Wykaz kontroli 2015r. pobierz
      Wykaz kontroli 2014r. pobierz
      Wykaz kontroli 2013r. pobierz
      Wykaz kontroli 2009-2010r. pobierz
      Wykaz kontroli 2005-2008 pobierz
      Wykaz kontroli 2011-2012 pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Pińczów mgr inż. Andrzej Wójciak
Data modyfikacji: 2017/10/31 14:55:57
Redaktor zatwierdzający: Lech Drożdzowski
Wprowadzający: Grzegorz Markowski