Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Przysucha

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Przysucha >> Ochrona przyrody

bip_logo_pl
odstep

Formy ochrony przyrody występujące w Nadleśnictwie Przysucha.

1. Rezerwaty

Lp.

Nr

rej. woj.

Nazwa rezerwatu

Powierzchnia

[ha]

Lokalizacja

(gmina, leśnictwo)

Podstawa prawna

1

746

Puszcza u źródeł Radomki

74,00

Przysucha,

Kurzacze, Zapniów

M.P. Nr 33, poz.126,

§ 9 11.10.1978 r.

2

1056

Podlesie

195,11

Chlewiska,

Aleksandrów

M.P. Nr 17, poz.120,

§ 6 11.05.1989 r.

2. Użytki ekologiczne

Lp.

 

Nr *

rej woj.

Numer

rozporządzenia,

data

Położenie

Powierzchnia

[ha]

Opis obiektu,

kategoria gruntu

walory przyrodnicze

zagrożenia

oddz.

pododdz.

gmina,

leśnictwo

1

2

3

4

5

6

7

OBRĘB LEŚNY PRZYSUCHA

1

Ł -brak

brak

28 j

Drzewica

Drzewica

0,45

wilgotne pastwisko

z samosiewem brzozowo-osikowym

2

M

171

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

60 a

Gielniów

Stefanów

1,88

wilgotne pastwisko od lat nieużytkowane porosłe pojedynczo brzozą i osiką

3

M

172

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

60 i,dx

Gielniów

Stefanów

2,97

dawne pastwisko, silnie wilgotne porośnięte kępowo

i pojedynczo na 30% powierzchni brzozą, osiką

i wierzbą

4

M

173

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

62 b,c

Gielniów

Stefanów

1,66

dawna rola nieużytkowana, porośnięta pojedynczo brzozą, osiką i sosną

5

M

174

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

62 f

Gielniów

Stefanów

1,13

dawna łąka wilgotna nieużytkowana, porośnięta pojedynczo brzozą i osiką

6

M

175

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

70 a, 80 f

Gielniów

Stefanów

0,95

bagno okresowo zalewane wodą porosłe pojedynczo brzozą, wierzbą i osiką

7

M

176

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

80 c

Gielniów

Stefanów

0,52

bagno okresowo zalewane wodą

8

M

177

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

106 f,g

Gielniów

Stefanów

0,80

dawne nieużytkowane pastwisko porośnięte pojedynczo brzozą

9

Ś

67

 

Nr 19/2002

19.02.2002r.

162 a, 163 a

Gowarczów

Kurzacze

24,28

bagno – teren silnie wilgotny stanowiący strefę przejściową pomiędzy lasem a stawami,

od W,N,E strony stawów porośnięty od 10 do 80 % kępowo wierzbą, olszą i osiką

10

M

178

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

156 f

Przysucha

Kurzacze

8,11

dawne trzy stawiki, groble – teren mocno wilgotny, porośnięty sosną, brzozą, olszą

i świerkiem I – II klasy wieku

11

M

179

 

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

159 d,f

Przysucha

Kurzacze

2,61

bagno porośnięte grupowo  brzozą, osiką i sosną

12

M

180

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

160 c,f,h

Przysucha

Kurzacze

2,64

bagno porośnięte grupowo brzozą, osiką i sosną

13

M

181

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

168 h,

169 f,g,h,

170 d,f

Przysucha

Kurzacze

6,01

bagno porośnięte na 30% powierzchni grupowo i pojedynczo brzozą, osiką, sosną

i wierzbą

14

M

182

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

171 a

Przysucha

Kurzacze

0,82

bagno porośnięte na 30% powierzcni grupowo i pojedynczo brzozą, osiką, sosną i wierzbą

 

15

M

183

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

172 a, 173 a

Przysucha

Kurzacze

3,97

bagno nad stawami, porośnięte w 50% powierzchni wierzbą, brzozą i osiką

16

M

184

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

172 d

Przysucha

Kurzacze

1,08

bagno porosłe w 20%

powierzchni brzozą, osiką

17

M

185

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

177 h

Przysucha

Puszcza

1,95

bagno porośnięte grupowo brzozą, osiką i sosną

18

M

186

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

188 f

Przysucha

Rawicz

0,88

bagno okresowo zalewane wodą, porosłe brzozą, osiką

i sosną

19

M

187

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

 

 

211 d

 

Przysucha

Rawicz

0,50

łąka nieużytkowana

20

M

188

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

211 k,n

Przysucha

Rawicz

1,27

zbiornik wodny, bagno

21

M

189

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

212 i

Przysucha

Rawicz

0,42

bagno-teren źródliskowy

22

M

191

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

221A f, 222 d

Przysucha

Rawicz

0,73

bagno-okresowo zalewane wodą, porośnięte kępowo brzozą i osiką

23

M

192

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

246 p

Przysucha

Zapniów

0,58

zagłębienie terenu ze źródłem, porośnięte kępowo wierzbą

RAZEM OBRĘB LEŚNY PRZYSUCHA

66,21

 

OBRĘB LEŚNY RZUCÓW

24

M

194

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

148 g, 162 b

Chlewiska

Skłoby

2,25

bagno-torfowisko przejściowe pojedynczo i kępowo brzozą, olszą, wierzbą i sosną, kruszyna,żurawina,

25

M

195

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

162 h

Chlewiska

Skłoby

0,99

bagno-torfowisko przejściowe, pojedynczo i kępowo brzozą, olszą, wierzbą, sosną, kruszyną, żurawiną; przez środek płynie strumyk

26

M

197

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

167 f

Chlewiska

Skłoby

0,56

pastwisko do lat nieużytkowane, porośnięte

w 20% pojedynczo i kępowo brzozą, olszą wierzbą

27

M

198

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

169 d

Chlewiska

Aleksandrów

0,52

łąka nad strumykiem od lat nieużytkowana, silnie wilgotna

28

M

199

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

9 f

Przysucha

Borkowice

8,50

bagno-torfowisko przejściowe, przez środek płynie strumyk; porośnięte roślinnością szuwarową; brzegiem pojedynczo brzoza, sosna, wierzba I klasy wieku

29

M

200

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

65 d

Przysucha

Promień

0,34

zagłębienie terenowe – silnie wilgotne, na 30% powierzchni brzoza, sosna I-III klasy wieku

30

M

201

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

72 j

Przysucha

Promień

0,59

bagno- na 40% powierzchni brzoza, sosna, osika I-II klasy wieku

31

M

202

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

80 d

Przysucha

Promień

1,04

bagno-torfowisko przejściowe nad strumykiem, porośnięte w 80% pow. So, Brz, Ol I-III kl.w.

32

M

203

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

25 g

Borkowice

Borkowice

3,60

bagno-teren obniżony od S strony porośnięty na 30% powierzchni olsza I-III klasy wieku, brzoza I klasy wieku

33

M

204

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

43 l

Borkowice

Rzuców

0,82

pastwisko od lat nieużytkowane, porośnięte wierzbą, olszą

i lipą

34

M

205

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

 

44 h,s,t

 

Borkowice

Rzuców

1,20

pastwisko od lat nieużytkowane, porośnięte wierzbą, olszą

i lipą

35

M

206

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

61 a

Borkowice

Rzuców

4,89

silnie wilgotny teren dawnego pastwiska, porośnięty w 30% wierzbą, olszą i brzozą

36

M

207

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

61 b-s

Borkowice

Rzuców

5,96

dawne pastwisko o znacznej stałej wilgotności, porośnięte wzdłuż rzeki olszą I-III klasy wieku, wierzbą, dębem, brzozą, kruszyna, kaliną, dereniem na 20% powierzchni

37

M

208

Nr 72

08.07.2005 r.

(Dz. Urz. 175

z dnia 28.07.2005 r.)

62 b,c

Borkowice

Rzuców

2,50

dawna łąka od lat nieużytkowana znaczna stała wilgotność, porośnięte kępowo brzozą, olszą, osiką, sosną

I klasy wieku

RAZEM OBRĘB LEŚNY RZUCÓW

33,76

 

RAZEM NADLEŚNICTWO

99,97

 

3. Pomniki przyrody

Lp

Nr rej.

woj.

Nr

rozp.               data

 

Położenie

 

 

Opis obiektu

 

oddz. pod-oddz.

gmina

rodzaj

wiek

obwód

wyso-

kość

Obr. Przysucha

1.

10/R/P

Nr 70 z 24.10.2008

 

253 c

Potworów

Jesion wyniosły

140

270

27

2.

11/R/P

Nr 70 z 24.10.2008

 

256 f

Potworów

Sosna pospolita

150

283

28

3.

12/R/P

Nr 70 z 24.10.2008

 

258 c

Potworów

Grupa drzew Dąb

szypułkowy 3 szt.

160

340-400

25

4.

18/R/P

Nr 70 z 24.10.2008

106 i

Gielniów

Lipa

drobnolistna

260

240

23

5.

19/R/P

Nr 70 z 24.10.2008

 

154 j

Przysucha

Sosna

wejmutka

150

235

23

6.

21/R/P

Nr 70 z 24.10.2008

 

154 j

Przysucha

Grupa drzew

Modrzew

polski 16 szt.

150

140-245

25-31

7.

20/R/P

Nr 70 z 24.10.2008

154 j

Przysucha

Sosna wejmutka

150

240

   27

8.

22/R/P

Nr 70 z 24.10.2008

154 j

Przysucha

Buk

Pospolity 2 szt.

150

220

195

26

9.

23/R/P

Nr 70 z 24.10.2008

154 j

Przysucha

Sosna czarna

150

180

23

10.

24/R/P

Nr 70 z 24.10.2008

225 f

Przysucha

Sosna pospolita

175

240

28

11.

25/R/P

Nr 70 z 24.10.2008

225 b

Przysucha

Dąb

szypułkowy

230

340

30

12.

26/R/P

Nr 70 z 24.10.2008

225 b

Przysucha

Dąb

szypułkowy

230

480

27

13.

27/R/P

Nr 70 z 24.10.2008

213 b

Przysucha

Sosna pospolita

160

170

25

Obr. Rzuców

14.

6/R/S

Nr 67 z

24.10.2008

178 i

Chlewiska

Wiąz górski

120

355

21

15.

7/R/S

Nr 67 z

24.10.2008

178 i

Chlewiska

Lipa

drobnolistna

120

310

24

16.

8/R/S

Nr 67 z

24.10.2008

178 i

Chlewiska

Klon

zwyczajny

120

290

22

17.

8/R/P

Nr 70 z 24.10.2008

49 d

Borkowice

Dąb

szypułkowy

260

385

28

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Przysucha mgr inż. Czesław Korycki
Data modyfikacji: 2011/12/12 11:13:04
Redaktor zatwierdzający: Czesław Korycki
Wprowadzający: