Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Radom

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Radom >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep
Plan Urządzenia Lasu

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

informuje, że w dniu 22 marca 2016 r. o godzinie 1000 odbędzie się

Narada Techniczno Gospodarcza w sprawie

Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Radom na lata 2016-2025.

Narada odbędzie się w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym Nadleśnictwa Radom
im. redaktora Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisko
ul. Płużańskiego 30, 26-630 Jedlnia-Letnisko

Zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w Naradzie.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 14.03.2016 r.

telefonicznie tel. +48 345-17-22 lub e-mailem: radom@radom.lasy.gov.pl

 

 

Nadleśnictwo Radom posiada opracowany Plan Urządzenia Lasu na okres od 1.01.2006r. do 31.12.2015r. zatwierdzony przez Ministra Środowiska decyzją DLOPiK-L-lp-611-81/06 z dnia 23.11.2006r.

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
ul. 25-go Czerwca 68, 26 - 600 Radom
Informuje o przystąpieniu do sporządzania Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Radom na okres 01.01.2016-31.12.2025 r.
wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszar Natura 2000.
Wyznacza się termin posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) na dzień 19.11.2013 r. godzina 900.
Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Radom – adres: ul. Janiszewska 48, 26-600 Radom.
Celem posiedzenia KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” , które w formie protokołu z KZP zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.
Do udziału, w Komisji zaprasza się zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne.
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w w/w posiedzeniu
nie później niż do dnia 14.11.2013 r.

 telefonicznie pod numerem +48 345-17-22, lub pocztą elektroniczną na adres radom@radom.lasy.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy: mgr inż. Jerzy Jacek Karaśkiewicz
Data modyfikacji: 2016/02/16 13:08:02
Redaktor zatwierdzający: Adam Sosnowski
Wprowadzający: Anna Leszczyńska