Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Radom

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Radom >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 

 

Wykaz Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego 

 

 

 

Z a r z ą d z e n i a

2017 rok

 

1.      Zarządzenie Nr 1 z dnia 01.02.2017, znak: ZG.750.2.2017 w sprawie ustalenia terminów dyżurów Specjalistów do spraw lasów niepaństwowych pełnionych w urzędach gmin w roku 2017.

2.      Zarządzenie Nr 2 z dnia 01.02.2017, znak: K.0210.2.2017  w sprawie zasad ustalania cen za usługi świadczone przez Leśny Ośrodek Edukacyjny im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni Letnisku.

3.      Zarządzenie Nr 3 z dnia 28.02.2017, znak: Z.0210.1.2017  w sprawie ustalenia warunków technicznych dla drewna S4 ppz z pozostałości pozrębowych.

4.   Zarządzenie Nr 4 z dnia 16.03.2017, znak: ZG.2621.4.2017 w sprawie wprowadzenia dyżurów i innych działań związanych z ochroną przeciwpożarową w 2017 roku.

5.   Zarządzenie Nr 5 z dnia 05.05.2017, znak: K.0210.4.2017 w sprawie wprowadzenia Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Radom na 2017 r.

6.   Zarządzenie Nr 6 z dnia 05.05.2017, znak: K.0210.5.2017 w sprawie wprowadzenia średniookresowego planu nakładów na lata 2018-2021 dla Nadleśnictwa Radom.

7.  Zarządzenie Nr 7 z dnia 03.07.2017, znak: K.0210.7.2017 w sprawie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie rozliczeń dotacji zewnętrznych.

8.     Zarządzenie Nr 8 z dnia 01.09.2017, znak:K.0210.7.2017.1 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

9.     Zarządzenie Nr 9 z dnia 01.09.2017, znak: K.0210.8.2017 w sprawie sprzedaży drewna i innych produktów dla klientów detalicznych.

10.   Zarządzenie Nr 10 z dnia 20.09.2017, znak: SA.4000.1.2017 w sprawie zasad używania samochodów prywatnych w celach służbowych oraz zasad organizacji i eksploatacji środków transportu Nadleśnictwa Radom.

11.   Zarządzenie Nr 11 z dnia 27.09.2017, znak: ZG.082.25.2017 w sprawie wprowadzenia do stosowania regulaminu dot. zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

12.   Zarządzenie Nr 12 z dnia 27.10.2017, znak: K.0210.9.2017 w sprawie wprowadzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego na 2018 rok.

13.   Zarządzenie Nr 13 z dnia 27.10.2017, znak: K.0210.10.2017 w sprawie wprowadzenia średniookresowego planu nakładów na lata 2019-2022 dla Nadleśnictwa Radom.

14.   Zarządzenie Nr 14 z dnia 27.10.2017, znak: NK.0210.6.2017 w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa Nadleśnictwa Radom oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym”.

15.   Zarządzenie Nr 15 z dnia 27.10.2017, znak: NK.0411.1.2017 w sprawie zasad funkcjonowania  Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) w Nadleśnictwie Radom.

16.   Zarządzenie Nr 16 z dnia 05.12.2017, znak: Z.0210.2.2017 w sprawie składu Komisji Przetargowej i Negocjacyjnej.

17.   Zarządzenie Nr 17 z dnia 05.12.2017, znak: ZG.7603.1.2017 w sprawie zasad organizacji i przekazywania drewna na kurs brakarski organizowany w LOE w Jedlni - Letnisku.

18.   Zarządzenie Nr 18 z dnia 11.12.2017, znak: SA.20.23.2017 w sprawie powołania Stałej Komisji do odbioru robót budowlanych.

19.   Zarządzenie Nr 19 z dnia 19.12.2017, znak: ZG.7603.2.2017 w sprawie szacunków brakarskich w Nadleśnictwie Radom.

20.   Zarządzenie Nr 20 z dnia 19.12.2017, znak: K.0210.7.2017.2 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8 z dnia 01.09.2017 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

21.   Zarządzenie Nr 21 z dnia 20.12.2017, znak: NK.100.2.2017 w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Zakładowego Regulaminu Wypłaty Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego w Nadleśnictwie Radom.                 

 

D e c y z j e

2017 rok

 

1.      Decyzja Nr 1 z dnia 10.01.2017, znak: ZG.802.1.2017 w sprawie rozpatrzenia odwołania złożonego przez firmę PPUH „MODRZEW”.

2.      Decyzja Nr 2  z dnia 11.01.2017, znak: NK.166.2.2017  w sprawie udziału pracowników w IX Szachowych Mistrzostwach Leśników im. Jana Przygodzkiego.

3.      Decyzja Nr 3 z dnia 11.01.2017, znak: ZG.801.2.2017  w sprawie cennika detalicznego na surowiec drzewny, stroisz i choinki.

4.      Decyzja Nr 4 z dnia 24.01.2017, znak: ZG.7030.5.2017 w sprawie cen sadzonek przeznaczonych na potrzeby własne oraz do sprzedaży w 2017 roku na Szkółce w Orońsku.

5.      Decyzja Nr 5 z dnia 31.01.2017, znak: NK.0210.1.2017 w sprawie zasad przydzielania limitów kilometrów na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Radom.

6.      Decyzja Nr 6 z dnia 01.03.2017, znak: K.0210.3.2017 w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu drukarki oraz kasy fiskalnej.

7.      Decyzja Nr 7 z dnia 03.03.2017, znak: NK.166.5.1.2017 w sprawie wyrażenia zgody na udział pracownika w XXV Szachowych Mistrzostwach Polski Leśników.

8.      Decyzja Nr 8 z dnia 15.03.2017, znak: ZG.7030.33.2017 w sprawie cen sadzonek przeznaczonych do sprzedaży detalicznej dla odbiorców spoza Lasów Państwowych w 2017 roku.

9.      Decyzja Nr 9 z dnia 24.03.2017, znak: NS.2502.1.2017 w sprawie przeprowadzenia wiosennej kontroli pni po kradzieżowych.

10.    Decyzja Nr 10 z dnia 03.04.2017, znak: SA.0192.1.2017 w sprawie powołania Komisji na okoliczność oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na zniszczenie.

11.    Decyzja Nr 11 z dnia 11.04.2017, znak: NK.166.8.2017 w sprawie organizacji przez Nadleśnictwo wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną : Spotkanie Wielkanocne”.

12.    Decyzja Nr 12 z dnia 04.05.2017, znak: NK.0210.3.2017 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu weryfikacji danych w Raportach z akcji „Drewno -  16”.

13.    Decyzja Nr 13 z dnia 18.05.2017, znak: ZG3.800.4.2017 w sprawie zasad sprzedaży drewna na umowy kupna – sprzedaży dla zakładów usług leśnych wykonujących prace z zakresu gospodarki leśnej.

14.    Decyzja Nr 14 z dnia 18.05.2017, znak: NK.0210.5.2017 w sprawie powołania komisji w celu rozpatrzenia wniosków dotyczących zaliczenia pracownikom okresów pracy poza Lasami Państwowymi.

15.    Decyzja Nr 15 z dnia 26.05.2017, znak: SA.234.1.2017 w sprawie powołania Komisji do oceny jakości nabywanych środków trwałych na potrzeby Nadleśnictwa Radom.

16.    Decyzja Nr 16 z dnia 01.06.2017, znak: NK.166.9.1.2017 w sprawie zgody na udział pracowników w imprezie pracowniczej pod nazwą „Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora RDLP w Radomiu”.

17.    Decyzja Nr 17 z dnia 08.06.2017, znak: ZG.805.3.2017 w sprawie obniżenia ceny otwarcia obowiązującej w procedurze sprzedaży drewna w serwisie aukcyjnym e-drewno.

18.    Decyzja Nr 18 z dnia 25.07.2017, znak: NK.166.10.1.2017 w sprawie powołania Komitetu organizacyjnego celem przeprowadzenia imprezy pracowniczej pod nazwą ”Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Radom”.

19.    Decyzja Nr 19 z dnia 04.08.2017, znak: NK.166.11.1.2017 w sprawie wyrażenia zgody na udział pracowników w wielofunkcyjnej imprezie pracowniczej pod nazwą „ Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Dyrektora RDLP w Radomiu”.

20.    Decyzja Nr 20 z dnia 11.08.2017, znak: Z.0302.1.2017 w sprawie stosowania stawek za czynności niezakordowane w prowizorium planu na rok 2018.

21.    Decyzja Nr 21 z dnia 11.09.2017, znak: ZG.805.8.2017 w sprawie obniżenia ceny otwarcia obowiązującej w procedurze sprzedaży drewna w serwisie aukcyjnym e-drewno.

22.    Decyzja Nr 22 z dnia 15.09.2017, znak: NK.166.12.1.2017 w sprawie udziału pracowników w XXI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Leśników na Jasną Górę.

23.    Decyzja Nr 23 z dnia 11.09.2017, znak: ZG.7030.61.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny produkcji szkółkarskiej, na Szkółce Leśnej w Orońsku za rok 2017.

24.    Decyzja Nr 24 z dnia 18.09.2017, znak: NK.166.13.1.2017 w sprawie zgody na udział pracowników Nadleśnictwa Radom w imprezie pracowniczej pod nazwą: „Regionalne Obchody Dni Lasu”.

25.    Decyzja Nr 25 z dnia 27.09.2017, znak: NK.166.14.1.2017 w sprawie X Mistrzostw Polski Leśników w Piłce Siatkowej.

26.    Decyzja Nr 26 z dnia 28.09.2017, znak: NK.166.15.1.2017 w sprawie XXX Mistrzostw Polski Leśników w Brydżu Sportowym.

27.    Decyzja Nr 27 z dnia 02.10.2017, znak: NK.166.16.1.2017 w sprawie imprezy pracowniczej pod nazwą: „Święty Franciszek z Asyżu – patron leśników i przyrodników”.

28.    Decyzja Nr 28 z dnia 27.10.2017, znak: ZG.805.12.2017 w sprawie obniżenia ceny otwarcia obowiązującej w procedurze sprzedaży drewna w serwisie aukcyjnym e-drewno.

29.    Decyzja Nr 29 z dnia 07.11.2017, znak: NS.2502.2.2017 w sprawie przeprowadzenia jesiennej kontroli pni po kradzieżowych.

30.    Decyzja Nr 30 z dnia 08.11.2017 , znak: Z.082.1.2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia dialogu technicznego związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów.

31.    Decyzja Nr 31 z dnia 22.11.2017, znak: ZG.805.13.2017 w sprawie ustalenia cen: odmowy proponowanej oraz górnej na 2018 rok obowiązujących w procedurze oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców na rynku dla rozwoju.

32.    Decyzja Nr 32 z dnia 30.11.2017, znak: NK.166.17.1.2017 w sprawie powołania Komitetu organizacyjnego celem przeprowadzenia imprezy pracowniczej pod nazwą „ Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Radom.”

33.    Decyzja Nr 33 z dnia 30.11.2017, znak: K.0210.11.2017 w sprawie uregulowania obiegu kwitów wywozowych dotyczących sprzedaży drewna dla przedsiębiorców.

34.     Decyzja Nr 34 z dnia 15.12.2017, znak: NK.151.1.2017 w sprawie ustalenia dni pracy w 2018 roku.

35.     Decyzja Nr 35 z dnia 15.12.2017, znak: NK.166.18.1.2017 w sprawie organizacji Spotkania Wigilijnego.

 

 

Treść  Zarządzeń i Decyzji udostępniana jest na wniosek, który jest do pobrania poniżej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      wniosek_bip.pdf pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_2007_r..doc pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_2008_r..doc pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_2009_r..doc pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_2010_r..doc pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_2011_r..doc pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_2012_r..doc pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_2013_r..doc pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_2014_r..doc pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_2016_r..doc pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_2015_r..doc pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_2017_r..doc pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy: mgr inż. Jerzy Jacek Karaśkiewicz
Data modyfikacji: 2018/02/21 13:48:19
Redaktor zatwierdzający: Adam Sosnowski
Wprowadzający: Anna Leszczyńska