Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Ruda Maleniecka

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Ruda Maleniecka >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

Nadleśnictwo Ruda Maleniecka
ul. Piotrkowska 29
26-230 Radoszyce
tel: 041 3731595 fax: 041 3731545
www.rudamaleniecka.radom.lasy.gov.pl

ruda@radom.lasy.gov.pl   

 

   Dane teleadresowe pracowników

Nadleśnictwa Ruda Maleniecka

 

Stanowisko/

Dział

Imię i nazwisko

Telefon

Adres mail

Nadleśniczy

Rafał Michalski

041 3731595

rafal.michalski@radom.lasy.gov.pl

Z-ca

Nadleśniczego

Andrzej Szczawiński

andrzej.szczawinski@radom.lasy.gov.pl

Główny Księgowy

Mateusz Garbacz

mateusz.garbacz@radom.lasy.gov.pl

Inżynier

Nadzoru

Tomasz Pakuła

tomasz.pakula@radom.lasy.gov.pl

Inżynier

Nadzoru

Jan Dąbrowski

jan.dabrowski1@radom.lasy.gov.pl

Komendant Straży Leśnej

Janusz Stępień

janusz.stepien@radom.lasy.gov.pl

Sekretarz

Konrad Barański

konrad.baranski@radom.lasy.gov.pl

 

 

 

 

LEŚNICTWA

Adres kancelarii leśnictw

Leśniczy L-ctwa Kapałów

Tomasz Rowiński

041 3735063

600877265

Węgrzyn 47,

26-230 Radoszyce

Leśniczy L-ctwa Krzyżówki

Mariusz Kuleta

041 3720216   

 600877263

Wiosna 43,

26-230 Radoszyce

Leśniczy L-ctwa Salachowy Bór

Jan Andrzejczak

041 3735033

 600877258

Salachowy Bór 6a,

26-230 Radoszyce

Leśniczy L-ctwa Czapla

Robert Konieczny

041 3731491  

 600877251

Ruda Maleniecka 102g,

26-242 Ruda Maleniecka

Leśniczy L-ctwa Lipa

Tadeusz Budziński

041 3733158

 600877255

Ruda maleniecka 116,

26-242 Ruda Maleniecka

Leśniczy L-ctwa Radoszyce

Sylwester Pieróg

041 3735014   

 600877256

ul. Konecka 52,

26-230 Radoszyce

Leśniczy

L-ctwa Ruda Pilczycka

 Tomasz Wojciechowski

041 3912111 

 728 350 830

Ruda Pilczycka 58m.2,

26-234 Słupia

Leśniczy L-ctwa Szkucin

Tadeusz Nowak

041 3733078 

 600 877 269

Ruda Pilczycka 58m.1,

26-242 Ruda Maleniecka

Leśniczy L-ctwa Zalesie

Andrzej Kucharczyk

 600877261

Ruda Maleniecka 116,

26-242 Ruda Maleniecka

Szkółka Leśna "Czapla"

Wacław Ćmiel

041 3731122

 600877268

Ruda Maleniecka 125,

26-242 Ruda Maleniecka

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Rafał Michalski
Data modyfikacji: 2018/01/11 14:16:49
Redaktor zatwierdzający: Tomasz Pakuła
Wprowadzający: Karol Gielarowiec