Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Ruda Maleniecka

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Ruda Maleniecka >> Ochrona przyrody

bip_logo_pl
odstep
OCHRONA PRZYRODY
 
Rezerwaty przyrody:
Nazwa
Powierzchnia
Lokalizacja
Podstawa prawna
„Piekiełko Szkuckie”
2,50 ha
Miejscowość Szkucin, Gmina Ruda Maleniecka, Leśnictwo Szkucin; oddział: 130-n
Zarządzenie MOŚ,ZNiL z dnia 27.06.1995 r. (MP. Nr 33, z 1995 r. poz. 400)
 
Obszar chronionego krajobrazu:
Nazwa
Powierzchnia
Lokalizacja
Podstawa prawna
Przedborski  Obszar Chronionego Krajobrazu
899,44 ha
Gmina Słupia Konecka
Rozporządzenie 88/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r.
Konecko – Łopuszański Obszar Chronionego Krajobrazu
10249,41 ha
„Lasy Koneckie”, „Lasy Radoszyckie”,
Gmina Ruda Maleniecka, Gmina Radoszyce, Gmina Słupia Konecka, Gmina Smyków
Rozporządzenie Nr 89/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr. 156 z dn. 20.07.2005 r. poz. 1950)
 
Parki Krajobrazowe
Nazwa
Powierzchnia
Lokalizacja
Podstawa prawna
Przedborski  Park Krajobrazowy
400,15 ha
Południowo – zachodnia część leśnictwa Ruda Pilczycka
Rozporządzenie Nr 87/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 156, poz. 1948)
 
Obszary Natura 2000
Nazwa
Powierzchnia
Lokalizacja
Podstawa prawna
Ostoja Przedborska (SOO) PLH 26004
139,86 ha
Leśnictwo Ruda Pilczycka; oddział: 247, 260, 270, 278, 290 f-nx, 292, 293
Dyrektywa siedliskowa 92/43/EWG
 
 
 
 
 
 
Użytki ekologiczne
Nazwa
Powierzchnia
Lokalizacja
Podstawa prawna
Mokry Las
17,81 ha
Miejscowość Skąpe, Gmina Słupia Konecka
Uchwała Rady Gminy Słupia Nr XII/85/2002 z dnia 19.06.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Sw. Z dn. 23.09.2002 r. Nr 138, poz.1707
 
Pomniki przyrody
Gatunek
Forma/nazwa
Lokalizacja
Podstawa prawna
Dąb szypułkowy
Drzewo/pomnik przyrody ożywionej
Leśnictwo Czapla, oddział 68 l
Rozporządzenie Wojewody Kieleckiego 13/93 z dn. 30.12.1993 r.
Dąb szypułkowy
Drzewo/pomnik przyrody ożywionej
Leśnictwo Lipa, oddział 99 j
Rozporządzenie Wojewody Kieleckiego 13/93 z dn. 30.12.1993 r
Dąb szypułkowy
Drzewo/pomnik przyrody ożywionej
Leśnictwo Szkucin, oddział 232 h
Rozporządzenie Wojewody Kieleckiego 13/93 z dn. 30.12.1993 r
Buk zwyczajny
Drzewo/pomnik przyrody ożywionej
Leśnictwo Ruda Pilczycka, oddział 284 b
Rozporządzenie Wojewody Kieleckiego 13/93 z dn. 30.12.1993 r
 

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Rafał Michalski
Data modyfikacji: 2010/03/23 13:25:44
Redaktor zatwierdzający: Tomasz Pakuła
Wprowadzający: