Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Skarżysko

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Skarżysko >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

 

Nadleśnictwo Skarżysko

ul. Wiejska 1

26­110 Skarżysko-Kamienna

tel:  041 25 38 485

fax: 041 25 38 487

www.radom.lasy.gov.pl/web/skarzysko

e-mail: skarzysko@radom.lasy.gov.pl

 

OSOBY KIERUJĄCE JEDNOSTKĄ

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Funkcja

Nr telefonu

Adres e-mail

Nr pokoju

Zbigniew Dąbrowski

Nadleśniczy

Zarządza jednostką.

41 25 38 485

zbigniew.dabrowski@radom.lasy.gov.pl

22

Michał Farys

Zastępca Nadleśniczego

Zarządza Działem Gospodarki Leśnej i nadzoruje pracę leśniczych.

41 25 38 485 wew. 49

michal.farys@radom.lasy.gov.pl

23

Agnieszka Wojciechowska

Główny Księgowy

Zarządza Działem Finansowo-Księgowym i odpowiada za całość spraw finansowych Nadleśnictwa.

41 25 38 485 wew. 34

a.wojciechowska@radom.lasy.gov.pl

16

 

OSOBY KIERUJĄCE DZIAŁAMI BIURA NADLEŚNICTWA

Imię i nazwisko

Dział

Funkcja

Nr telefonu

Adres e-mail

Nr pokoju

Sylwester Olszewski

Dział Administracji

Prowadzi całokształt spraw dot. obsługi administracyjnej, inwestycji i remontów.

41 25 38 485 wew. 43

sylwester.olszewski@radom.lasy.gov.pl

6

Piotr Toma

Inżynier nadzoru

Zajmuje się sprawowaniem kontroli prawidłowości wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie.

41 25 38 485

 piotr.toma@radom.lasy.gov.pl

13

Tomasz Wasiak

Inżynier nadzoru

Zajmuje się sprawowaniem kontroli prawidłowości wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie.

41 25 38 485

tomasz.wasiak@radom.lasy.gov.pl

13

Małgorzata Mazur

Stanowisko ds. pracowniczych

Prowadzi sprawy kadrowe.

41 25 38 485 wew. 42

malgorzata.mazur@radom.lasy.gov.pl

5

Sławomir Sieczka

Posterunek Straży Leśnej

Zajmuje się sprawami dotyczącymi zapobiegania oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz ochrona innych składników mienia nadleśnictwa.

41 25 38 485 wew. 50

slawomir.sieczka@radom.lasy.gov.pl

12

 

JEDNOSTKI TERENOWE (LEŚNICTWA)

Leśnictwo

Stanowisko

Imię i nazwisko

Telefon

Adres e-mail

Adres kancelarii leśnictwa

Obręb Rataje

Rzepin

Leśniczy

Jerzy Kopiński

607452044

jerzy.kopinski@radom.lasy.gov.pl

Starachowice 27‑200, ul. Myśliwska 3

Podleśniczy

Krzysztof Wędziński

607451778

krzysztof.wedzinski@radom.lasy.gov.pl

 

Wanacja

Leśniczy

Rafał Mosiołek

607452243

rafal.mosiolek@radom.lasy.gov.pl

Starachowice 27‑200, ul. Myśliwska 3

Podleśniczy

Wojciech Jankowicz

607452608

wojciech.jankowicz@radom.lasy.gov.pl

 

Węglów

Leśniczy

Jerzy Lach

607451817

jerzy.lach@radom.lasy.gov.pl

Wąchock 27‑215, Rataje 103

Podleśniczy

Adam Gembski

607451417

adam.gembski@radom.lasy.gov.pl

 

Parszów

Leśniczy

Grzegorz Bilski

607452939

grzegorz.bilski@radom.lasy.gov.pl

Wąchock 27‑215, Parszów, ul. Szkolna 50a

Podleśniczy

Przemysław Wesołowski

607451424

p.wesolowski@radom.lasy.gov.pl

 

Obręb Skarżysko

Skarżysko Książęce

Leśniczy

Jan Mochocki

660727433

jan.mochocki@radom.lasy.gov.pl

Skarżysko Kam. 26‑110, ul. Wiejska 1

Podleśniczy

Dariusz Nowak

607451423

dariusz.nowak@radom.lasy.gov.pl

 

Podleśniczy

Lewandowska Agnieszka

607450432

a.lewandowska@radom.lasy.gov.pl

 

Majdów

Leśniczy

Rafał Połeć

664005249

rafal.polec@radom.lasy.gov.pl

Szydłowiec 26‑500, Majdów 24

Podleśniczy

Andrzej Wojton

664325285

andrzej.wojton@radom.lasy.gov.pl

 

Ciechostowice

Leśniczy

Sławomir Dąbrowski

606391324

slawomir.dabrowski@radom.lasy.gov.pl

Szydłowiec 26‑500, Majdów 24

Podleśniczy

Michał Wojdalski

664037161

michal.wojdalski@radom.lasy.gov.pl

 

Nad Kamienną

Leśniczy

Andrzej Głowacki

606432766

andrzej.glowacki@radom.lasy.gov.pl

Skarżysko Kam. 26‑110, ul. Wiejska 1

Podleśniczy

Bogumił Benisławski

607452059

bogumil.benislawski@radom.lasy.gov.pl

 

Obręb Szydłowiec

Trębowiec

Leśniczy

Bogusław Kadzik

607452129

boguslaw.kadzik@radom.lasy.gov.pl

Mirów 26‑503, Zbijów Mały 75

Podleśniczy

Tomasz Sadza

607451694

tomasz.sadza@radom.lasy.gov.pl

 

Kierz Niedźwiedzi

Leśniczy

Marian Nasienniak

607451784

marian.nasienniak@radom.lasy.gov.pl

Skarżysko-Kościelne. 26‑115, Kierz Niedźwiedzi, ul. Boczna 10

Podleśniczy

Artur Płusa

607451438

artur.plusa@radom.lasy.gov.pl

 

Sadek

Leśniczy

Jan Garecki

607457997

jan.garecki@radom.lasy.gov.pl

Szydłowiec 26‑500, Jarzębia 35b

Podleśniczy

Jarosław Zugaj

607896098

jaroslaw.zugaj@radom.lasy.gov.pl

 

Budki

Leśniczy

Bolesław Franczyk

607452109

boleslaw.franczyk@radom.lasy.gov.pl

Szydłowiec 26‑500, ul. Sosnowa 12

Podleśniczy

Łukasz Grosicki

607451709

lukasz.grosicki@radom.lasy.gov.pl

 

Szkółka

Podleśniczy

Marek Grosicki

607457947

marek.grosicki@radom.lasy.gov.pl

Szydłowiec 26‑500, Sadek 32/1

 

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Zbigniew Dąbrowski
Data modyfikacji: 2018/01/05 13:49:46
Redaktor zatwierdzający: Michał Farys
Wprowadzający: Michał Farys