Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Stąporków

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Stąporków >> Informacja o kontrolach

bip_logo_pl
odstep
Wyniki kontroli

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Stąporków

/na podstawie wpisów w „Książce kontroli”/ od 01.01.2001 roku.

 

 

 Informacja publiczna, która nie została zamieszczona tutaj jest udostępniana na wniosek

 

Lp.

Podmiot przeprowadzający kontrolę

Okres trwania kontroli

Temat kontroli

2015

1

Państwowa  Inspekcja Pracy

04.02-19.02.2015

Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy i bhp oraz w zakresie współdziałania z prywatnymi usługodawcami

2

KWP w Kielcach

11.02.2015

Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie posiadania, przechowywania i ewidencjonowania broni i amunicji

3

Hubert Kotowski, Adam Jamka

16.02.2015

Kontrola ewidencjonowania i używania broni palnej i środków przymusu bezpośredniego, zabezpieczenie magazynu broni

4

Grzegorz Radecki, Robert Osman,   Hubert Kotowski,   Michał Bartko,   Sławomir Nyga,   Adam Jamka

05.03 - 

Kontrola w zakresie dotyczącym funkcjonowania i działalności za okres obejmujący lata 2008 - 2014

2014

1

Marta Piekarska - mł. asystent

02.04.2014

Kontrola realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

2

Jolanta Barszcz, Agata Białek

23.05-30.05.2014

Kontrola sprawdzająca

3

Tomasz Majewski, Monika Olszewska

25.06.2014

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z UE

4

Katarzyna Harabin-Radecka

22.07-29.07.2014

Kontrola funkcjonalna z dzierżaw gruntów leśnych i innych nieruchomości SP

5

Zofia Pierścińska, Anna Adach

31.07-01.08.2014

Kontrola zdrowotności roślin, produktów roślinnych i przedmiotów spełnienie obowiązków podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców

6

Stanisław Bogusławski

7.10-23.10.2014

Kontrola funkcjonalna z uznania odnowień

2013

1

Marian Michałkiewicz Zofia Kwiecień

30.01.2013

Kontrola zadania " Wyposażenie sali edukacyjnej w szkółce leśnej w Niekłaniu".

2

RDLP Radom - Stanisław Bogusławski

16.05.2013

Odnowienia w roku 2013. 

3

RDLP Radom -   Krzsztof Przyborski Agata Białek          Alicja Krasa

21.11.2013

Kontrola funkcjonalna.

2012

1

Marta Piekarska - mł. asystent

16.04.2012

Kontrola realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

2

RDLP Radom

26.04.2012

Kontrola stosowania norm czasu dla prac leśnych w 2011 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego LP z 2003r.

3

RDLP Radom

15.06-22.06.2012

Kontrola spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych.

2011

1.

Inspektor kontroli terenowej BNL

25.02-3.03.2011

Lustracja obiektów LMP.

2.

RDLP Radom

12.05-31.05.2011

Kontrola nieruchomości.

3.

RDLP Radom

15.06-22.06.2011

Kontrola problemowa stosowania rębni.

4.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa o/Końskie 

05.07.2011

Lustracja drzewostanów sosnowych i pobieranie prób na węgorka sosnowca w ramach monitoringu.

5.

RDLP Radom

26.10-28.10.2011

Kontrola problemowa z ocenu udatności upraw.

6.

Maciej Rola, Karol Wnuk

03.11.2011

PROW

7.

RDLP Radom

17.11-18.11.2011

Kontrola problemowa w zakresie BHP.

8.

RDLP Radom

09.12.2011

Kontrola problemowa z zakresu ochrony ppoż.

2010

1

  Irena Tofil

28.01-16.02.2010r.

Badanie sprawozdania finansowego za 2009 rok.

2

Stanisław Łuczyński Główny specjalista kontroli państwowej NIK

27.05 - 27.09.2010r.

Gospodarka finansowa i majątkowa w Nadleśnictwie Stąporków w latach 2006 - 2009.

3

Zofia Pierścińska st. specjalista

06.07.2010r.

Lustracja zadrzewień pod kątem występowania węgorka sosnowca - pobieranie prób.

4

 Iwona Wilk-Makuch Insp. Kontroli

16.08-20.08.2010r. 

 Zagadnienia z ubezpieczenia społecznego.

5

 Marta Piekarska

 27.09.2010r.

 Kontrola realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników narażonych na te czynniki.

2009

 1

RDLP Radom

18.05 -18.06.2009 r.

Kontrola problemowa sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa.

 2

RDLP Radom 

20.05 -22.05.2009 r.

Kontrola problemowa odnowień i zalesień w 2009 r. 

RDLP Radom 

20.08.2009 r. 

Kontrola problemowa z zakresu pielęgnowania lasu.

 4

 RDLP Radom

28.08-07.09.2009 r. 

Kontrola problemowa spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych. 

 5

RDLP Radom 

08.10.2009 r. 

Kontrola problemowa PKZP.

 6

Państwowa  Inspekcja Pracy

27.10 -30.10.2009 r.

Kontrola tematyczna dotycząca przestrzegania prawa pracy w tym przepisów BHP oraz współdziałania z prywatnymi usługodawcami przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej. 

7

 RDLP Radom

12.11.2009

Sprzedaż drewna.

8

 Jerzy Pawlik

25.11-11.12.2009

Szacunki brakarskie w latach 2007 - 2009.

2008

1

RDLP Radom

29.04-05.05.2008

Kontrola problemowa odnowień i zalesień w 2008 r.

2

RDLP Radom

04.06.2008 

Inwestycje – udział w odbiorze przebudowy drogi leśnej w L-ctwie Czarny Las.

3

RDLP Radom

13-20.08.2008 

Kontrola problemowa w zakresie stosowania ustawy PZP.

4

RDLP Radom

15.12.2008

Kontrola funkcjonowania ochrony ppoż.

2007

1

RDLP Radom

14.06.2007

Kontrola sprawdzająca po kontroli problemowej PSL – wykonanie zarządzenia pokontrolnego.

2

RDLP Radom

03.08.2007

Ustalenia przedprojektowe dla modernizacji osad.

3

RDLP Radom

13.08-14.08.2007

Sprawy BHP – dokumentacja i stanowiska pracy.

4

RDLP Radom

10.09.2007

Inwestycje

2006

1

Mieczysław Piotrowski

30.01-09.02. 2006

Badanie bilansu.

2

RDLP Radom

08.08-11.08.2006

Kontrola Posterunku Straży Leśnej oraz ochrony mienia realizowanej przez Służbę Leśną.

3

RDLP Radom

15.11.2006

Zarządzenie nr. 42

2005

1

ZUS w Kielcach

 

Zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych.

2

RDLP Radom

09.05.-13.05.2005

1. Produkty na własne potrzeby w roku 2004 w aspekcie sprawozdawczości rocznej.

2. Ewidencja Księgowa należności głównych i pochodnych dotyczących kradzieży.

3

RDLP Radom

11.05-25.05.2005

Kontrola wykonania prac szkółkarskich i zalesieniowo-odnowieniowych.

4

RDLP Radom

22.06.2005

Kontrola ewidencji gruntów nadleśnictwa.

5

RDLP Radom

21.09-22.09.2005

Sprawy BHP dokumentacja i stanowiska pracy.

2004

1

RDLP Radom

24.03.2004

Kontrola procedur przetargowych na roboty leśne 2003 i 2004.

2

RDLP Radom

21.04.-10.05.2004

Wykonanie zarządzenia pokontrolnego zn. DK-0940-12/2002 z 20.11.2002.

3

RDLP Radom

27.07.-29.07.2004

Kontrola sortymentacji pomiaru i ewidencji drewna.

4

RDLP Radom

19.11.2004

Sprzedaż drewna.

5

RDLP Radom

25.11.-26.11.2004

Obrót papierówką S2a S2b.

6

RDLP Radom

08-09.12.2004

Sprawy BHP.

2003

1

RDLP Radom

13.11-14.11.2003

Kontrola spraw BHP.

2

RDLP Radom

18.12.2003

Kontrola procedur sprzedaży mieszkań i realizacji planu.

2002

1

MRI Radom

26.08.-03.10.2002

Kontrola Kompleksowa z całokształtu działań Nadleśnictwa.

2001

1

RDLP Radom

12.01.2001

Realizacja zleceń po kontroli Krajowej Komisji d/s uznawania WDN i DD.

2

RDLP Radom

30.01-02.02. 2001

Prawidłowość manipulacji klasyfikacji pomiarów i odbioru drewna – Kontrola pakietów drewna sprzedanych na pierwsze półrocze 2001 oraz wyrywkowa kontrola szacunków brakarskich drzew na pniu.

3

RDLP Radom

23.02-26.02.2001

Kontrola spraw BHP.

4

MRI Radom

02.04-06.04.2001

Kontrola problemowa.

5

RDLP Radom

10.04.2001

Kontrola doraźna – stosowanie zarządzenia Nr 39 DGLP.

6

RDLP Radom

07.05-10.05.2001

Kontrola problemowa odnowień.

7

RDLP Radom

25.10.2001

Kontrola z zakresu inwentaryzacji.

8

MRI Radom

19.11-20.12.2001

Kontrola problemowa – działalność ekonomiczna finansowa w zakresie kontroli kompleksowej.

9

MRI Radom

02.10.-11.01.2002

Kontrola problemowa z pozyskania drewna i ochrony majątku Skarbu Państwa.

Pliki do pobrania:
      wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Zbigniew Wijas - Nadleśniczy
Data modyfikacji: 2015/03/24 08:43:04
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: