Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice >> Archiwa >> Zbiory archiwalne

bip_logo_pl
odstep
Zbiory archiwalne

W biurze Nadleśnictwa Starachowice funkcjonuje archiwum zakładowe w oparciu o Zarządzenie nr 29 Dyrektora Generalnego z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, w związku z art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym.

Zawartość archiwum ujęta jest w stosownych ewidencjach.

Dokumenty z archiwum udostępniane są na wniosek, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów.

Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Starachowice jest udostępniana na wniosek.

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Ryszard Bis
Data modyfikacji: 2007/04/19 14:31:30
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: