Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

OSOBY KIERUJĄCE JEDNOSTKĄ

Imię i nazwisko
Stanowisko służbowe
funkcja
Nr telefonu
e-mail
Nr pokoju

dr inż. Ryszard Bis

Nadleśniczy

Zarządza jednostką

41 274-53-84, 85, łączy sekretariat

ryszard.bis@radom.lasy.gov.pl
16

mgr inż. Grzegorz Wachnicki

Zastępca Nadleśniczego

Zarządza Działem Gospodarki Leśnej

41 274-53-84, 85 w.35

grzegorz.wachnicki@radom.lasy.gov.pl
14

mgr Dorota Dziubek

Główny Księgowy

Zarządza Działem Finansowo-Księgowym

41 274-53-84, 85 w. 44

dorota.dziubek@radom.lasy.gov.pl
2
 
 

BIURO NADLEŚNICTWA

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Nr telefonu

e-mail

Nr pokoju

mgr inż. Aneta Hud

Sekretarz

41 274-53-84, 85 w.40

aneta.hud@radom.lasy.gov.pl
18

mgr inż. Piotr Dygas

Inżynier nadzoru

41 274-53-84 w.39

piotr.dygas@radom.lasy.gov.pl
17

mgr inż. Joanna Rogala - Bastrzyk

Starszy referent d/s stanu posiadania i zamówień publicznych

41 274-53-84 w.37

pawel.dula@radom.lasy.gov.pl
12

mgr inż. Paweł Dula

Specjalista ds. użytkowania lasu, p.o. Inżyniera Nadzoru

41 274-53-84 w.36

pawel.dula@radom.lasy.gov.pl
13
mgr inż. Rafał Adamczyk

Starszy referent d/s ochrony lasu, ochrony p.poż., administrator SILP

41 274-53-84 w.47

rafal.adamczyk@radom.lasy.gov.pl

11

mgr inż. Radosław Kwiatkowski
Starszy referent d/s hodowli lasu i gospodarki łowieckiej
41 274-53-84 w.47 radoslaw.kwiatkowski@radom.lasy.gov.pl 11

mgr Adela Sulima

Starszy specjalista ds. kadr

41 274-53-84 w. 38

adela.sulima@radom.lasy.gov.pl
5

inż. Jarosław Lisowski

Komendant Posterunku Straży Leśnej

41 274-53-84 w. 51

jaroslaw.lisowski@radom.lasy.gov.pl
7

 

Jednostki terenowe (leśnictwa)

Leśnictwo

Imię i nazwisko leśniczego/podleśniczego

Adres kancelarii leśnictwa

Nr telefonu kancelarii leśnictwa

Nr tel. kom.

Zawały

Szymon Kurek

Leśniczówka Zawały

(48) 61 67 067

0 694 422 165

mgr Piotr Nogajski

0 694 422 153

Kutery

Paweł Piwarski

Szkółka Kutery

(41) 271 12 56

0 694 422 163

Dariusz Miszta

0 664 744 875

Lubienia

inż. Paweł Załęski

Lubienia, ul. Starachowice 63

(41) 271 13 27

0 694 422 164

Kwieciński Maciej

0 694 422 154

   

Myszki

Zbigniew Farys

Szkółka Kutery

(41) 271 14 51

0 660 740 052

Krzysztof Polak

0 660 781 682

Klepacze

Bogusław Dąbrowski

Klepacze

(41) 271 12 02

0 660 498 108

mgr inż. Adam Lewkowicz

0 660 498 166

Lipie

inż. Stefan Dryka

Lipie ul. Starachowicka 4a

(41) 274 98 29

0 694 422 161

mgr inż. Piotr Pentek

0 664 947 355

Majówka

inż. Jan Kaczorowski

Starachowice ul. Iglasta 12

(41) 274 03 08

0 694 422 162

inż. Tomasz Borcuch

0 694 422 151

Bugaj

Wiesław Łodej

Starachowice, ul. Radomska 49

(41) 274 73 03

0 694 422 143

mgr inż.  Sylwester Borowiec

0 660 498 136

Gadka

Witold Pocheć

Mirzec Malcówki 62

(41) 271 50 81

0 602 587 346

Leszek Jabłoński

0 694 422 145

Michałów

inż. Adam Bies

Adamów, ul Starachowicka 42

(41) 274 60 38

0 694 422 160

Tomasz Orzeł

0 694 422 156

Szkółka Kutery

Zbigniew Świrta

Szkółka Kutery

(41) 271 13 32

-

 

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Ryszard Bis
Data modyfikacji: 2014/06/24 22:43:33
Redaktor zatwierdzający: mgr inż. Grzegorz Wachnicki
Wprowadzający: Radosław Kwiatkowski