Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

OSOBY KIERUJĄCE JEDNOSTKĄ

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Funkcja

Nr telefonu

e-mail

Nr pokoju

dr inż. Ryszard Bis

Nadleśniczy

Zarządza jednostką

41 274-53-84, 85, łączy sekretariat

ryszard.bis@radom.lasy.gov.pl

16

Grzegorz Wachnicki

Zastępca Nadleśniczego

Zarządza Działem Gospodarki Leśnej i nadzoruje pracę leśniczych

41 274-53-84, 85 w.35

grzegorz.wachnicki@radom.lasy.gov.pl

14

Dorota Dziubek

Główny Księgowy

Zarządza Działem Finansowo-Księgowym i odpowiada za całość spraw finansowych Nadleśnictwa

41 274-53-84, 85 w. 44

dorota.dziubek@radom.lasy.gov.pl

2

 

OSOBY KIERUJĄCE WYDZIAŁAMI (DZIAŁAMI) BIURA NADLEŚNICTWA

Imię i nazwisko

Wydział (dział)

Funkcja

Nr telefonu

e-mail

Nr pokoju

Aneta Hud

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Prowadzi całokształt spraw dot. obsługi administracyjnej, inwestycji i remontów

41 274-53-84 w.40

aneta.hud@radom.lasy.gov.pl

18

Piotr Dygas

Inżynier nadzoru,

Stanowisko ds. BHP

Zajmuje się sprawowaniem kontroli prawidłowości wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie. Prowadzi sprawy dot. bezpieczeństwa i higieny pracy

41 274-53-84 w.37

piotr.dygas@radom.lasy.gov.pl

12

Paweł Dula

Inżynier Nadzoru

Zajmuje się sprawowaniem kontroli prawidłowości wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie.

41 274-53-84 w.37

pawel.dula@radom.lasy.gov.pl

12

Adela Sulima

Stanowisko ds. pracowniczych

Prowadzi sprawy kadrowe oraz obsługę socjalną pracowników

41 274-53-84 w. 38

adela.sulima@radom.lasy.gov.pl

5

Jarosław Lisowski

Posterunek Straży Leśnej

Zajmuje się sprawami dotyczącymi zapobiegania oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz ochrona innych składników mienia nadleśnictwa

41 274-53-84 w. 51

jaroslaw.lisowski@radom.lasy.gov.pl

7

 

JEDNOSTKI TERENOWE (LEŚNICTWA)

Leśnictwo

Imię i nazwisko leśniczego

Adres kancelarii leśnictwa

Nr telefonu kancelarii leśnictwa

Nr tel. kom.

Zawały

Szymon Kurek

Leśniczówka Zawały 1

(48) 61 67 067

694 422 165

Kutery

Sylwester Borowiec

Szkółka Kutery

(41) 271 12 56

660 498 136

Lubienia

Paweł Załęski

Lubienia, ul. Starachowice 63

(41) 271 13 27

694 422 164

Myszki

Zbigniew Farys

Szkółka Kutery

(41) 271 14 51

660 740 052

Klepacze

Paweł Piwarski

Brody, ul. Leśna 21

(41) 271 12 14

660 498 166

Lipie

Stefan Dryka

Lipie, ul. Starachowicka 4a

(41) 274 98 29

694 422 161

Majówka

Jan Kaczorowski

Starachowice, ul. Iglasta 12

(41) 274 03 08

694 422 162

Bugaj

Wiesław Łodej

Starachowice, ul. Radomska 49

(41) 274 73 03

694 422 143

Gadka

Witold Pocheć

Mirzec Malcówki 62

(41) 271 50 81

602 587 346

Michałów

Adam Bies

Adamów, ul Starachowicka 42

(41) 274 60 38

694 422 160

Szkółka Kutery

Zbigniew Świrta

Szkółka Kutery

(41) 271 13 32

660 089 523

 

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Ryszard Bis
Data modyfikacji: 2016/07/05 15:13:09
Redaktor zatwierdzający: mgr inż. Grzegorz Wachnicki
Wprowadzający: Rafał Adamczyk