Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

Aktualne ogłoszenia i komunikaty 

Nadleśnictwa Starachowice

Komunikaty i ogłoszenia archiwalne dostępne są poprzez zakładkę wersja historyczna  

 


 

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Starachowice

w skład której wchodzą działki ewidencyjne nr 137/1204, 137/1206, 137/1208 w obrębie ewidencyjnym 01, Gmina Starachowice w miejscowości Starachowice ul. Radomska

termin składania ofert: 06.12.2017 r.

 


 

 

Sprzedaż używanych telefonów komórkowych
termin składania ofert: 08.11.2017 r.

 

Starachowice dnia 27.10.2017 r.

 ZMIANA

OBWIESZCZENIA O PRZETARGU

  

Nadleśnictwo Starachowice informuje o zmianie obwieszczenia z dnia 18.10.2017r. o przetargu  nieograniczonym na sprzedaż używanych telefonów komórkowych.

 1.    Pkt. 4 obwieszczenia otrzymuje brzmienie:

   Miejsce i termin składania ofert: Pisemne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Starachowice w Starachowicach ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14d, w nieprzejrzystych zaklejonych kopertach z dopiskiem „oferta na telefony komórkowe”.

2.    Pkt. 5 obwieszczenia otrzymuje brzmienie:

   Miejsce i termin otwarcia ofert: Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Nadleśnictwa Starachowice pokój nr 21.

3.    Pkt. 8 lit. e obwieszczenia otrzymuje brzmienie:

   Możliwość oględzin przedmiotu sprzedaży ustala się na dzień  07.11.2017 w godz.8:00 do godz. 12:00.

 

 

 


 

 

Pliki do pobrania:
      Ogłoszenie wraz z załącznikami o negocjacji cenowej na sprzedaż nieruchomości pobierz
      Wzór formularza celem sporządzenia oferty zakupu nieruchomości pobierz
      Informacja o zamiarze sprzedaży gruntów Skarbu Państwa na mocy art. 38 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 2 ustawy o lasach - działki nr 137/1204, 137/1206 i 137/1208 pobierz
      Obwieszczenie II o przetargu na sprzedaż używanych telefonów komórkowych pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Ryszard Bis
Data modyfikacji: 2017/11/03 17:02:15
Redaktor zatwierdzający: mgr inż. Grzegorz Wachnicki
Wprowadzający: Rafał Adamczyk