Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 

Wykaz obowiązujących Zarządzeń i Decyzji

Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

wydanych od dnia 01.01.2002 r.

 

 

 
LP

 

Rodzaj aktu normatywnego

Data aktu

Znak sprawy

 

Tytuł w sprawie

 

2015 r.

 

 

Zarządzenia

1

Zarządzenie nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

02.01.2015 r.

NP.012.1.2015

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Starachowice.

2

Zarządzenie nr 2 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

08.01.2015 r.

NP.100.1.2015

w sprawie ustalenia Regulaminu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

3

Zarządzenie nr 3 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

08.01.2015 r.

Z.271.1.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej Nadleśnictwa.

4

Zarządzenie nr 4 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

08.01.2015 r.

Z.0210.2.2015

w sprawie sporządzania szacunków brakarskich.

5

Zarządzenie nr 5 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

20.02.2015 r.

Z.802.1.2015

 

w sprawie zasad sprzedaży surowca drzewnego na podstawie cennika detalicznego w Nadleśnictwie Starachowice.

 

6

Zarządzenie nr 6 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

17.03.2015 r.

ZG.2620.3.2015

w sprawie wprowadzenia dyżurów i innych działań związanych z ochroną ppoż. w 2015 r.

7

Zarządzenie nr 7 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

20.04.2015 r.

Z.7100.2.2015

w sprawie wykonania zabiegów ratowniczych na obszarach zagrożenia trwałości lasu przez chrabąszczowate w 2015 r. w Nadleśnictwie Starachowice.

 

8

Zarządzenie nr 8 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

08.05.2015 r.

KF.0301.1.2015

w sprawie wprowadzenia Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Starachowice na 2015 r.

9

Zarządzenie nr 9 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

08.05.2015 r.

KF.0301.2.2015

w sprawie wprowadzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje Nadleśnictwa Starachowice na lata 2016 – 2019.

 

10

Zarządzenie nr 9A Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

08.05.2015 r.

KF.0301.3.2015

w sprawie wprowadzenia zasad tworzenia planu finansowo-gospodarczego Nadleśnictwa Starachowice na 2016 r.

 

11

Zarządzenie nr 12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

30.06.2015 r.

KF.37.1.2015

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych (w leśnictwach, Gospodarstwie Szkółkarskim oraz w siedzibie Nadleśnictwa Starachowice).

12

Zarządzenie nr 13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

09.07.2015 r.

K.233.1.2015

w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji materiałów w przerobie.

 

 

Decyzje

1

Decyzja nr 2 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

05.01.2015 r.

ZG.0412.1.2015

w sprawie sporządzania  dokumentacji przy użyciu panelu leśniczego.

2

Decyzja nr 4  Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

 

20.01.2015 r.

NP.4001.1.2015

w sprawie ustalenia zasad gospodarowania taborem służbowych samochodów osobowych i osobowo-terenowych oraz zasad wykorzystywania samochodów prywatnych, motocykli i motorowerów do celów służbowych w jazdach lokalnych w granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Starachowice.

 

3

Decyzja nr 6  Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

 

29.01.2015 r.

NN.1302.2.2015P

w sprawie powołania Komisji do kwalifikowania wniosków na leczenie sanatoryjne złożonych przez pracowników Nadleśnictwa Starachowice.

 

4

Decyzja nr  9 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

03.03.2015 r

ZG.805.2.1.2015

w sprawie ustalenia cen na sadzonki drzew i krzewów leśnych obowiązujący w 2015 r.

5

Decyzja nr 11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

 

30.03.2015 r.

SA.2130.13.15MS

w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych będących w zasobach Nadleśnictwa Starachowice.

 

6

Decyzja nr 12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

 

30.03.2015 r.

SA.2130.14.15.MS

w sprawie ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla zagród leśnych (mieszkań bezpłatnych) będących w zasobach Nadleśnictwa Starachowice.

 

7

Decyzja nr 14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

 

13.04.2015 r.

ZG.802.18.2015.ML

 

w sprawie ustalenia sposobu monitorowania stanu należności powstałych z tytułu sprzedaży drewna z odroczonym terminem płatności.

 

8

Decyzja nr 16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

 

12.05.2015 r.

NP.0210.16.2015

w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnicy akt oraz Jednolitego rzeczowego wykazu akt w PGL LP.

 

9

Decyzja nr 19 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

 

15.06.2015 r.

K.7603.1.2015

 

w sprawie: ustalająca postępowanie z drewnem lub produktami z drewna nielegalnie pozyskanego.

10

Decyzja nr 21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

 

28.07.2015 r.

K.0301.3.2015

w sprawie powołania zespołu do opracowania prowizorium planu Finansowo-Gospodarczego na 2016 rok.

 

11

Decyzja nr 23 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

 

05.08.2015 r.

ZG.805.3.2015

w sprawie cennika detalicznego na surowiec drzewny.

 

12

Decyzja nr 25 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

 

13.08.2015 r.

ZG.2620.10.2015

w sprawie wprowadzenia podwyższonej gotowości pożarowej.

 

2014 r.

 

 

Zarządzenia

 

 

1

Zarządzenie nr 2 Nadleśniczego

Nadleśnictwa Starachowice 

11.02.2014 r.

KF-090-1/2014

w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji kosztów przerobu poprzez konto 312 w Nadleśnictwie Starachowice.

 

2

Zarządzenie nr 4 Nadleśniczego

Nadleśnictwa Starachowice 

04.03.2014 r.

KF-090-1/2014

w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli wewnętrznej Nadleśnictwa Starachowice.

3

Zarządzenie nr 5 Nadleśniczego

Nadleśnictwa Starachowice 

04.03.2014 r.

KF-090-2/2014

w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów oraz schematu obiegu dokumentów.

4

Zarządzenie nr 6 Nadleśniczego

Nadleśnictwa Starachowice 

17.03.2014 r.

NP-013-2/2014

w sprawie prowadzenia serwisu internetowego Nadleśnictwa Starachowice.

5

Zarządzenie nr 7 Nadleśniczego

Nadleśnictwa Starachowice 

24.03.2014 r.

KF-900-1/2014

w sprawie prowadzenia w leśnictwach sprzedaży detalicznej sadzonek i stroiszu przy zastosowaniu drukarki fiskalnej.

 

6

Zarządzenie nr 8 Nadleśniczego

Nadleśnictwa Starachowice 

24.03.2014 r.

NP.-013-4/2014

w sprawie ustalenia osób odpowiedzialnych za treść Biuletynu Informacji Publicznej  oraz określenia ich kompetencji i informacji podlegających upublicznieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

7

Zarządzenie nr 12 Nadleśniczego

Nadleśnictwa Starachowice 

30.06.2014 r.

KF-37-3/2014

w sprawie wprowadzenia instrukcji  inwentaryzacyjnej w Nadleśnictwie Starachowice.

8

Zarządzenie nr 14 Nadleśniczego

Nadleśnictwa Starachowice 

12.09.2014 r.

NP.-013-4A/2014

w sprawie publikowania zarządzeń  i decyzji w Systemie Informacji Wewnętrznej Nadleśnictwa.

9

Zarządzenie nr 15 Nadleśniczego

Nadleśnictwa Starachowice 

12.09.2014 r.

SA-2-1710/06/14

w sprawie zasad ustalania stawek za korzystanie z lokali oraz przynależnych budynków gospodarczych i garaży.

10

Zarządzenie nr 16 Nadleśniczego

Nadleśnictwa Starachowice 

23.09.2014 r.

NP.-013-5/2014

w sprawie zasad przekazywania i przejmowania powierzonego majątku i dokumentów w Nadleśnictwie Starachowice oraz w sprawie odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie.

 

11

Zarządzenie nr 18 Nadleśniczego

Nadleśnictwa Starachowice 

31.10.2014 r.

KF-301-2/2014

w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Nadleśnictwie Starachowice.

12

Zarządzenie nr 20 Nadleśniczego

Nadleśnictwa Starachowice 

25.11.2014 r.

K-0301-3/2014

w sprawie ustalenia pogotowia kasowego oraz powołania komisji do kontroli kasy Nadleśnictwa Starachowice.

 

13

Zarządzenie nr 22 Nadleśniczego

Nadleśnictwa Starachowice 

27.11.2014 r.

NP.-053-2/2014

w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Nadleśnictwie Starachowice.

 

 

Decyzje

1

Decyzja nr 10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

 

16.04.2014 r.

ZG-900-1/14

w sprawie wzoru oświadczenia składanego przez przewoźników dokonujących odbioru surowca drzewnego oraz obowiązku kontroli przez wydającego dokument KW w Nadleśnictwie Starachowice.

 

2

Decyzja nr 16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

 

16.04.2014 r.

Z-882-1/14

w sprawie wprowadzenia „Zasad udostępniania drzewostanów siecią szlaków operacyjnych i operacyjno-technologicznych”.

 

3

Decyzja nr 18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

 

25.04.2014 r.

SA-4020-5/2014

sprawie wprowadzenia do stosowania dr5uku „Miesięczna karta pracy samochodu osobowego                  i terenowego (KSO) w Nadleśnictwie Starachowice.

 

4

Decyzja nr 24 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

 

26.05.2014 r.

KF-1045/1/2014

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wydatku świadczenia pracowniczego stanowiącego deputat opałowy.

 

5

Decyzja nr 26 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

 

06.06.2014 r.

ZG-75-11/2014

w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach i płodach rolnych na obszarze leśnych obwodów łowieckich.

 

6

Decyzja nr 31 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

 

17.07.2014 r.

NP.-1460-5/2014

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego staż.

 

 

7

Decyzja nr 32 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

 

31.07.2014 r.

w sprawie obiegu dokumentów sporządzanych przy użyciu aplikacji „LEŚNIK”.

 

8

Decyzja nr 36 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

 

08.08.2014 r.

ZG-906-34/14

w sprawie powołania Komisji ds. sprzedaży drewna.

 

9

Decyzja nr 38 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

 

12.09.2014 r.

SA-1710-5/2014

w sprawie powołania komisji do ustalenia wysokości stawki czynszu za korzystanie z lokali mieszkalnych.

 

10

Decyzja nr 50 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

 

03.11.2014 r.

Z-0180-1/2014

w sprawie odstąpienia od drukowania „Magazynu Drewna – WOD”.

 

11

Decyzja nr 52 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

 

26.11.2014 r.

SA-2-2221-02/2014

w sprawie rozliczania ryczałtów za utrzymanie kancelarii.

 

12

Decyzja nr 55 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

 

26.11.2014 r.

NB-13-6/2014

w sprawie trybu wydawania posiłków regeneracyjnych dla pracowników Nadleśnictwa Starachowice.

 

 

2013 r.

 

 

Zarządzenia

1

Zarządzenie nr 1 Nadleśniczego

Nadleśnictwa Starachowice 

06.02.2013 r.

ZG-1-04-02/2013

w sprawie udostępniania zasobów SILP pracownikom Nadleśnictwa. 

2

Zarządzenie nr 2 Nadleśniczego

Nadleśnictwa Starachowice 

19.03.2013 r.

NS-2502-1/2013

w sprawie tworzenia i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w Nadleśnictwie Starachowice w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny.

3

Zarządzenie nr 4 Nadleśniczego

Nadleśnictwa Starachowice 

25.03.2013 r.

NP.-013-4/2013

w sprawie podziału  Nadleśnictwa Starachowice na leśnictwa.

4

Zarządzenie nr 5 Nadleśniczego

Nadleśnictwa Starachowice 

25.03.2013 r.

NP.-013-5/2013

w sprawie terytorialnego zasięgu działania leśnictw wchodzących w skład  Nadleśnictwa Starachowice.

5

Zarządzenie nr 11 Nadleśniczego

Nadleśnictwa Starachowice 

22.11.2013 r.

Z-814-1/2013

w sprawie powołania przedstawicieli Nadleśnictwa Starachowice do rozpatrywania reklamacji.

 

 

Decyzje

 

1

Decyzja nr 3 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

06.02.2013 r.

ZG-1-04-01/2013

w sprawie wprowadzenia Księgi identyfikacji wizualnej PGL LP.

 

2

Decyzja nr 10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

20.03.2013 r.

ZG-705-01/13

w sprawie wyłączenia wybranych powierzchni z użytkowania rębnego.

 

3

Decyzja nr 15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

25.04.2013 r.

SA-4020-5/2013

w sprawie norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy służbowe należące do Nadleśnictwa Starachowice.

 

4

Decyzja nr 18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

23.05.2013 r.

NP.-170-5/2013

w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS.

 

5

Decyzja nr 19 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

23.05.2013 r.

NP.-170-6/2013

w sprawie powołania Komisji Socjalnej ZFŚS.

 

6

Decyzja nr 26 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

 

26.07.2013 r.

SA-4020-5/2013

w sprawie  wprowadzenia do stosowania druku „Miesięczna karta pracy samochodu osobowego  i terenowego (KSO) w Nadleśnictwie Starachowice.

 

7

Decyzja nr 40 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

08.10.2013 r.

KF-210-1/2013

w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej.

 

8

Decyzja nr 43 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

04.11.2013 r.

NP.-4020-7/2013

w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej pracownikom Nadleśnictwa Starachowice w nabywaniu samochodów prywatnych używanych również do celów służbowych.

 

9

Decyzja nr 44 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

04.11.2013 r.

NP.-4020-8/2013

w sprawie powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania wniosków o udzielenie pożyczek na zakup samochodów prywatnych używanych również do celów służbowych. 

 

10

Decyzja nr 50 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

31.12.2013 r.

KF-203-1/2013

w sprawie powołania zespołu przyjmującego środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

 

 

2012 r.

 

 

Zarządzenia

1

Zarządzenie nr 10 Nadleśniczego

Nadleśnictwa Starachowice 

19.12.2012 r.

 

w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania kryzysowego i alarmowania o zdarzeniach niebezpiecznych powstałych na terenie Nadleśnictwa Starachowice.

 

 

 

Decyzje

1

Decyzja nr 4 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

10.01.2012 r.

KF-30-2/12

w sprawie odstąpienia od drukowania kwitów zrywkowych.

2

Decyzja nr 9 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

07.03.2012 r.

NP.-043/1/2012

w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych z użyciem kamer w ramach monitoringu  leśnego stosowanego przez Nadleśnictwo Starachowice.

 

3

Decyzja nr 10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

07.03.2012 r.

NP.-043/2/2012

w sprawie wprowadzenia procedury ochrony danych osobowych w Nadleśnictwie Starachowice.

4

Decyzja nr 12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

16.03.2012 r.

NS-2504-2/12

w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej protokolarne niszczenie nośników optycznych, na których przechowywane są dane osobowe lub danych osobowych na innych nośnikach pamięci pozyskanych z użyciem kamer  w ramach monitoringu leśnego w Nadleśnictwie Starachowice.

 

5

Decyzja nr 19 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

30.04.2012 r.

SA-2-21-2126/1/2012

w sprawie opłat za korzystanie z pokoi gościnnych w obiektach stanowiących własność Nadleśnictwa Starachowice.

6

Decyzja nr 21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

14.05.2012 r.

NP.-102/1/2012

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy.

7

Decyzja nr 31 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

03.07.2012 r.

SA-2/22/1/2012

w sprawie opłaty za odbitkę 1 szt. dla osób nie będących pracownikami Nadleśnictwa Starachowice a korzystających z kserokopiarki.

 

8

Decyzja nr 55 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

05.12.2012 r.

SA-1710/27/12

w sprawie przydziału pomieszczeń służbowych do prowadzenia gospodarki leśnej.

9

Decyzja nr 56 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

05.12.2012 r.

SA-1710/28/12

w sprawie przydziału pomieszczeń służbowych do prowadzenia gospodarki leśnej.

10

Decyzja nr 57 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

05.12.2012 r.

SA-1710/29/12

w sprawie przydziału pomieszczeń służbowych do prowadzenia gospodarki leśnej.

11

Decyzja nr 58 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

05.12.2012 r.

SA-1710/30/12

w sprawie przydziału pomieszczeń służbowych do prowadzenia gospodarki leśnej.

12

Decyzja nr 59 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

05.12.2012 r.

SA-1710/31/12

w sprawie przydziału pomieszczeń służbowych do prowadzenia gospodarki leśnej.

13

Decyzja nr 60 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

05.12.2012 r.

SA-1710/32/12

w sprawie przydziału pomieszczeń służbowych do prowadzenia gospodarki leśnej.

14

Decyzja nr 61 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

05.12.2012 r.

SA-1710/33/12

w sprawie przydziału pomieszczeń służbowych do prowadzenia gospodarki leśnej.

15

Decyzja nr 61A Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

05.12.2012 r.

SA-1710/34/12

w sprawie przydziału pomieszczeń służbowych do prowadzenia gospodarki leśnej.

16

Decyzja nr 64 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

31.12.2012 r.

ZG-71-36/12

w sprawie kryteriów uznania oraz monitoringu odnowień naturalnych.

 

2011 r.

 

 

Zarządzenia

1

Zarządzenie nr 1 Nadleśniczego

Nadleśnictwa Starachowice 

24.01.2011 r.

w sprawie ustalenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Nadleśnictwie Starachowice.  

 

 

 

Decyzje

1

Decyzja nr 14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice 

24.01.2011 r.

KF-24-1/11

w sprawie tworzenia w SILP dokumentów rozchodu wewnętrznego materiałów (RW).

 

2

Decyzja nr 42 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice 

27.04.2011 r.

 

w sprawie rekompensowania czasu pracy w dni wolne od pracy z tytułu               5-cio dniowego tygodnia pracy, niedziele i święta.

 

 

2010  r.

 

 

Decyzje

1

Decyzja nr 20 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice 

25.03.2010 r.

NN-093/01/10

w sprawie ewidencji kontroli inżyniera nadzoru w SILP.

 

Decyzja nr 65 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice 

15.11.2010 r.

SA-22-222/1/2010

w sprawie obowiązku oznakowania o zakazie palenia wyrobów tytoniowych.

 

2009 r.

 

 

Zarządzenia

1

Zarządzenie nr 4  Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

10.03.2009 r.

S-1-211-6/09

w sprawie wyznaczenia administratora aplikacji „E-rejestr gruntów „ w Nadleśnictwie Starachowice oraz prowadzenia przez Nadleśnictwo rejestru bazy danych o sprzedanych, zakupionych i zamienionych nieruchomościach Skarbu Państwa będących w zarządzie PGL LP.

 

2

Zarządzenie nr 7A Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

01.04.2009 r.

ZN-4/09

w sprawie dokumentowania procedury kontroli pochodzenia produktu dla wspólnego certyfikatu FM/COC.

3

Zarządzenie nr 11 Nadleśniczego

Nadleśnictwa Starachowice 

13.07.2009 r.

ZG-1-04-26/2009

w sprawie używania legalnego oprogramowania.

 

 

Decyzje

1

Decyzja nr 11A Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

31.03.2009 r.

SA-22/2221/2/09

w sprawie rozliczania wody i nieczystości płynnych kancelarii leśniczych.

2

Decyzja nr 69 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

02.12.2009 r.

KF-3-32-102/09

w sprawie zasad wydatku choinek świerkowych  na cele promocji i reklamy.

 

2008 r.

 

 

Zarządzenia

1

Zarządzenie nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

02.01.2008 r.

NN-8/1/08

w sprawie zasad uruchamiania i zakańczania pozycji planu cięć oraz klasyfikacji sprzedaży, rotacji drewna oraz cechowania pni poeksploatacyjnych w Nadleśnictwie Starachowice.

 

2

Zarządzenie nr 13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

30.06.2008 r.

KF-3-32-138/08

w sprawie ustalenia zasad monitorowania realizacji zawartych umów sprzedaży drewna.

 

 

2007 r.

 

 

Zarządzenia

1

Zarządzenie nr 4  Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice 

22.03.2007 r.

ZG-1-25-6/2007

w sprawie wprowadzenia organizacji pracy sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej.

2

Zarządzenie nr 8 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice 

07.05.2007 r.

KF-3-32/62/07

w sprawie danych jakie powinny być zawarte w pismach od podmiotów wpisanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

3

Zarządzenie nr 12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice 

29.06.2007 r.

S1-2111-1/2007

w sprawie wprowadzenia jednolitego nazewnictwa dróg leśnych przebiegających przez grunty Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Starachowice.

 

 

 

Decyzje

1

Decyzja nr 10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

05.03.2007 r.

w sprawie korzystanie bezpłatnie z użytków rolnych.

2

Decyzja nr 45 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice

20.11.2007 r.

SA-2-1710/1/07

w sprawie równoważnika  pieniężnego za brak mieszkań dla Służby Leśnej.

 

2006 r.

 

 

Zarządzenia

 

1

 

Zarządzenie nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice 

05.01.2006 r.

w sprawie określenia zasad udostępniania gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Starachowice.

 

 

2004 r.

 

 

Zarządzenia

1

Zarządzenie nr 12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice 

14.06.2004 r.

w sprawie wprowadzenia katalogu zaszeregowania robót.

2

Zarządzenie nr 14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice 

14.10.2004 r.

w sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem.

 

2003 r.

 

 

Zarządzenia

1

Zarządzenie nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice 

03.02.2003 r.

Z-01-01/2003

w sprawie wprowadzenia do stosowania sieciowej transmisji danych pomiędzy rejestratorem leśniczego a aplikacją LAS.

 

2

Zarządzenie nr 7 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice 

01.08.2003 r.

 

w sprawie wprowadzenia wzornika druków obowiązujących w jednostkach organizacyjnych LP.

 

 

2002 r.

 

 

Zarządzenia

1

 

Zarządzenie nr 4 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice 

26.02.2002 r.

w sprawie zrywki i składowania drewna przy drogach leśnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      wniosek_o_udostepnienie.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Ryszard Bis
Data modyfikacji: 2015/08/26 19:01:58
Redaktor zatwierdzający: mgr inż. Grzegorz Wachnicki
Wprowadzający: Rafał Adamczyk