Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Konserwacja (odmulenie) istniejących rowów melioracyjnych i remont przepustów poprzez wymianę celem odprowadzenia nadmiaru wody opadowej z terenów leśnych Nadleśnictwa Starachowice, leśnictwo Michałów, Gadka, Bugaj, Majówka, Lipie
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/04/27
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starachowice w roku 2018 - Leśnictwa Zawały, Myszki, Kutery, Klepacze, Gospodarstwo Szkółkarskie
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/02/26
więcej...
Informacja w/s skrócenia terminu składania ofert - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starachowice w roku 2018 -Leśnictwa Zawały, Myszki, Kutery, Klepacze, Gospodarstwo Szkółkarskie.
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/02/26
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starachowice w roku 2018 - Leśnictwa Zawały, Myszki, Kutery, Klepacze, Gospodarstwo Szkółkarskie
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/02/05
więcej...
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Nadleśnictwa Starachowice
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/01/29
więcej...
Informacja w/s skrócenia terminu składania ofert - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starachowice w roku 2018 - pakiety ogólne, III postępowanie
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/02/05
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starachowice w roku 2018 - pakiety ogólne
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/01/15
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starachowice w roku 2018 - pakiet specjalistyczny
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/02/09
więcej...
Informacja w/s skrócenia terminu składania ofert - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starachowice w roku 2018 - pakiety ogólne
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/01/15
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starachowice w roku 2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/12/14
więcej...
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektow w zarządzie Nadleśnictwa Starachowice
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/10/24
więcej...
Remont drogi leśnej tzw. Brukowanki - nr drogi I-B, nr inw. 345/220 na terenie leśnictwa Lubienia Nadleśnictwa Starachowice
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/10/24
więcej...
WYKONANIE USŁUGI OKRESOWEGO BADANIA KONTROLNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ (DOKONYWANEJ CO NAJMNIEJ RAZ NA 5 LAT) ZGODNIE Z ART. 62 UST. 1 pkt.2 USTAWY PRAWO BUDOWLANE (Dz. U.Z 2017 r. poz. 1332 z późn.zm), W BUDYNKACH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA STARACHOWICE.
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/10/04 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Ryszard Bis
Data modyfikacji: 2011/01/05 13:00:45
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: