Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starachowice w roku 2018 - Leśnictwa Zawały, Myszki, Kutery, Klepacze, Gospodarstwo Szkółkarskie
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/02/05
więcej...
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Nadleśnictwa Starachowice
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/01/29
więcej...
Informacja w/s skrócenia terminu składania ofert - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starachowice w roku 2018 - pakiety ogólne, III postępowanie
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/02/05
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starachowice w roku 2018 - pakiet specjalistyczny
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/02/09
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starachowice w roku 2018 - pakiety ogólne
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/01/15
więcej...
Informacja w/s skrócenia terminu składania ofert - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starachowice w roku 2018 - pakiety ogólne
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/01/15
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starachowice w roku 2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/12/14
więcej...
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektow w zarządzie Nadleśnictwa Starachowice
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/10/24
więcej...
Remont drogi leśnej tzw. Brukowanki - nr drogi I-B, nr inw. 345/220 na terenie leśnictwa Lubienia Nadleśnictwa Starachowice
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/10/24
więcej...
WYKONANIE USŁUGI OKRESOWEGO BADANIA KONTROLNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ (DOKONYWANEJ CO NAJMNIEJ RAZ NA 5 LAT) ZGODNIE Z ART. 62 UST. 1 pkt.2 USTAWY PRAWO BUDOWLANE (Dz. U.Z 2017 r. poz. 1332 z późn.zm), W BUDYNKACH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA STARACHOWICE.
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/10/04 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Remont w zakresie zmiany pokrycia dachu na budynku gospodarczym na terenie Szkółki Kutery, gmina Brody na działce ewid. 63/1200 obręb 010 - postępowanie nr IV
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/09/20
więcej...
Remont w zakresie zmiany pokrycia dachu na budynku gospodarczym na terenie Szkółki Kutery, gmina Brody na działce ewid. 63/1200 obręb 010 - postępowanie nr III
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/09/08
więcej...
Konserwacja (odmulenie) istniejących rowów melioracyjnych i remont przepustów poprzez wymianę celem odprowadzenia wody opadowej z terenów leśnych Nadleśnictwa Starachowice, leśnictwo Gadka, Bugaj, Majówka, Lipie.
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/09/11
więcej...
Remont w zakresie zmiany pokrycia dachu na budynku gospodarczym na terenie Szkółki Kutery, gmina Brody na działce ewid. 63/1200 obręb 010 - postępowanie nr II
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/08/29
więcej...
Remont w zakresie zmiany pokrycia dachu na budynku gospodarczym na terenie Szkółki Kutery, gmina Brody na działce ewid. 63/1200 obręb 010
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/08/18
więcej...
ROBOTY ZWIĄZANE Z REMONTEM KOTŁA POPRZEZ WYMIANĘ KOTŁA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU MIESZKALNYM - LEŚNICZÓWCE LEŚNICTWA BUGAJ ZLOKALIZOWANYM NA DZIAŁCE EWID. NR 151/1204 W MIEJSCOWOŚCI STARACHOWICE UL. RADONSKA 49.
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/08/18
więcej...
CZĘŚĆ I: USŁUGA USUWANIA NIEPOŻĄDANEJ ROŚLINNOŚCI ZIELNEJ ORAZ ODROSTÓW DRZEW I KRZEWÓW Z POBOCZY I ROWÓW PRZY DROGACH LEŚNYCH I POŻAROWYCH ORAZ TERENÓW PRZYLEGŁYCH W NADLEŚNICTWIE STARACHOWICE CZĘŚĆ II: USŁUGA ODMULANIA/OCZYSZCZANIA PRZEPUSTÓW W OBRĘBIE DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE STARACHOWICE
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/08/09
więcej...
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę na rozbudowę i modernizację systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Starachowice poprzez budowę dwóch dostrzegalni przeciwpożarowych przeznaczonych do wykrywania pożarów na terenach leśnych, wyposażonych w sprzęt do wykrywania pożarów działający z wykorzystaniem systemu łączności bezprzewodowej (rozbudowa i modernizacja w/w systemu ochrony przeciwpożarowej realizowana jest w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projektu pn. 'Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów' - II oś priorytetowa, działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/07/10 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Ryszard Bis
Data modyfikacji: 2011/01/05 13:00:45
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: