Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice >> Zamówienia publiczne >> Usługi niepriorytetowe z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) i inne prace gospodarcze będące usługami o charakterze niepriorytetowym w Nadleśnictwie Starachowice planowane do wykonania w latach 2012-2014

bip_logo_pl
odstep
Usługi niepriorytetowe z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) i inne prace gospodarcze będące usługami o charakterze niepriorytetowym w Nadleśnictwie Starachowice planowane do wykonania w latach 2012-2014

Data opublikowania: 2011/11/28
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2011/12/22 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)

Pliki do pobrania:
      Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
      SIWZ - strona tytułowa pobierz
      Spis treści pobierz
      SIWZ - nie uwzględnia zmian 08.12.2011r. pobierz
      Załączniki do siwz - zestawienie części pobierz
      Załącznik nr 1 do siwz - formularz oferty pobierz
      Załączniki 2-4, części I-XIV (formularze cenowe, opisy przedmiotu zamówienia, szacunek wartości)- UWAGA: części dot. leśnictw Zawały, Kutery, Lubienia, Myszki, Bugaj, Michałów i Przygotowania gleby zostały zmienione 08.12.2011 - aktualne załączniki dot. wymienionych części do pobrania niżej pobierz
      Załącznik nr 5 do siwz - podwykonawcy pobierz
      Załącznik nr 6 do siwz - wykaz osób pobierz
      Załącznik nr 7 do siwz - wzór tablicy pobierz
      Załącznik nr 8 do siwz - wzór umowy - Uwaga - wzór umowy zmieniony 08.12.2011r. pobierz
      Załącznik nr 9 do siwz - oświadczenie pobierz
      Ogłoszenie dodatkowych informacji / sprostowanie z dnia 08.12.2011r. pobierz
      Ogłoszenie dodatkowych informacji - treść opublikowana w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2011/S 239-385655 w dniu 13.12.2011r. pobierz
      Zmiana treści SIWZ z dnia 08.12.2011r. pobierz
      Rejestr zmian załączników SIWZ pobierz
      Zmiana terminu składania ofert pobierz
      Zmienione w dniu 08.12.2011r. załączniki do siwz - dot. części: Zawały, Kutery, Lubienia, Myszki, Bugaj, Michałów, Przygotowanie gleby pobierz
      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części VIII - leśnictwo Bugaj pobierz
      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XIII, XIV pobierz
      Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w częściach VII, XI, XII pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Ryszard Bis
Data modyfikacji: 2011/12/29 15:28:18
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: