Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice >> Zamówienia publiczne >> Budowa drogi leśnej nr I - 1;141 w leśnictwie Klepacze i Myszki, obręb Lubienia, Nadleśnictwo Starachowice

bip_logo_pl
odstep
Budowa drogi leśnej nr I - 1;141 w leśnictwie Klepacze i Myszki, obręb Lubienia, Nadleśnictwo Starachowice

Data opublikowania: 2017/04/12
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2017/04/27

Pliki do pobrania:
      Ogłoszenie pobierz
      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr 7,9,10,11 pobierz
      Załącznik nr 1a - Projekt budowlany drogi pobierz
      Załącznik nr 1b - Projekt budowlany zjazdu wewnętrznego pobierz
      Załącznik nr 2-III - Projekt wykonawczy pobierz
      Załącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) pobierz
      Załącznik nr 4a - Przedmiar robót droga pobierz
      Załącznik nr 4b - Przedmiar robót zjazd wewnętrzny pobierz
      Załącznik nr 5 - Wewnętrzna ocena oddziaływania na środowisko (...) pobierz
      Załącznik nr 6 - Geotechniczne warunki posadowienia pobierz
       Załączniki nr 7,9,10,11 pobierz
      Załącznik nr 8 - Wzór umowy - NIEAKTUALNY pobierz
      Załącznik nr 4 do Wzoru umowy pobierz
      Załącznik nr 5 do Wzoru umowy pobierz
      Załącznik nr 12 - Umowa udostępnienia drogi pobierz
      Zmiana siwz z dnia 25.04.2017 pobierz
      Załącznik nr 8 - Wzór umowy - zmieniony w dniu 25.04.2017 pobierz
      Wyjaśnienie treści siwz z dnia 26.04.2017 r. pobierz
      Protokół z otwarcia ofert pobierz
      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Ryszard Bis
Data modyfikacji: 2017/05/18 12:48:13
Redaktor zatwierdzający: mgr inż. Grzegorz Wachnicki
Wprowadzający: Radosław Kwiatkowski