Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice >> Zamówienia publiczne >> Dostawa sortów mundurowych leśnika, środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży roboczej oraz odzieży przeciw kleszczom

bip_logo_pl
odstep
Dostawa sortów mundurowych leśnika, środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży roboczej oraz odzieży przeciw kleszczom

Data opublikowania: 2017/04/28
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2017/05/12

Pliki do pobrania:
      Ogłoszenie pobierz
      Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia pobierz
      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem aktów prawnych i norm, jakim muszą odpowiadać poszczególne elementy przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1a (dotyczy części I, II, III) pobierz
      Dokumentacja techniczno- technologiczna poszczególnych sortów mundurowych z wyłączeniem rozdziałów pt. „warunki odbioru”, arkusz ewidencji wprowadzonych zmian”, próbki tkanin”, „załączniki”(dotyczy części I) – Załącznik nr 1b; pobierz
      Załączniki nr 2,5,6,7,8 do siwz pobierz
      Wzór umowy - Załącznik nr 3 pobierz
      Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 4a, 4b, 4c; pobierz
      Akty prawne związane z przedmiotem zamówienia wyszczególnione w załączniku 1a - Załącznik nr 8 pobierz
      Protokół z otwarcia ofert pobierz
      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Ryszard Bis
Data modyfikacji: 2017/05/16 21:30:20
Redaktor zatwierdzający: mgr inż. Grzegorz Wachnicki
Wprowadzający: Rafał Adamczyk