Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice >> Zamówienia publiczne >> Dostawa sprzętu komputerowego dla Nadleśnictwa Starachowice

bip_logo_pl
odstep
Dostawa sprzętu komputerowego dla Nadleśnictwa Starachowice

Data opublikowania: 2017/05/05
Tryb postępowania: zamówienie nie podlegające PZP
Data składania ofert lub wniosków: 2017/05/12

Pliki do pobrania:
      Ogłoszenie pobierz
      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz
      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ pobierz
      Druk formularza oferty Wykonawcy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ pobierz
      Projekt umowy załącznik nr 3 do SIWZ pobierz
      Informacja o rozstrzygnięciu postępowania pobierz
      Informacja o ponownym rozstrzygnięciu postępowania w częściach III i VII. pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Ryszard Bis
Data modyfikacji: 2017/05/25 15:16:39
Redaktor zatwierdzający: mgr inż. Grzegorz Wachnicki
Wprowadzający: Rafał Adamczyk