Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice >> Zamówienia publiczne >> Dostawa papieru biurowego białego do drukarek dla Nadleśnictwa Starachowice

bip_logo_pl
odstep
Dostawa papieru biurowego białego do drukarek dla Nadleśnictwa Starachowice

Data opublikowania: 2017/05/25
Tryb postępowania: zamówienie nie podlegające PZP
Data składania ofert lub wniosków: 2017/06/08

Pliki do pobrania:
      Ogłoszenie pobierz
      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz
      Druk formularza oferty Wykonawcy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ pobierz
      Projekt umowy załącznik nr 2 do SIWZ pobierz
      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Ryszard Bis
Data modyfikacji: 2017/06/14 13:30:33
Redaktor zatwierdzający: mgr inż. Grzegorz Wachnicki
Wprowadzający: Radosław Kwiatkowski