Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice >> Zamówienia publiczne >> Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę na rozbudowę i modernizację systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Starachowice poprzez budowę dwóch dostrzegalni przeciwpożarowych przeznaczonych do wykrywania pożarów na terenach leśnych, wyposażonych w sprzęt do wykrywania pożarów działający z wykorzystaniem systemu łączności bezprzewodowej (rozbudowa i modernizacja w/w systemu ochrony przeciwpożarowej realizowana jest w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projektu pn. 'Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów' - II oś priorytetowa, działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

bip_logo_pl
odstep
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę na rozbudowę i modernizację systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Starachowice poprzez budowę dwóch dostrzegalni przeciwpożarowych przeznaczonych do wykrywania pożarów na terenach leśnych, wyposażonych w sprzęt do wykrywania pożarów działający z wykorzystaniem systemu łączności bezprzewodowej (rozbudowa i modernizacja w/w systemu ochrony przeciwpożarowej realizowana jest w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projektu pn. 'Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów' - II oś priorytetowa, działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Data opublikowania: 2017/05/27
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2017/07/10 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)

Pliki do pobrania:
      Ogłoszenie pobierz
      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - NIEAKTUALNA pobierz
      Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - NIEAKTUALNY pobierz
      Załączniki nr 2-NIEAKTUALNY ,3,4,5,6,8,9 do SIWZ pobierz
      Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy wraz z załącznikami - NIEAKTUALNY pobierz
      Załącznik nr 6 do wzoru umowy. - NIEAKTUALNY pobierz
      Wyjaśnienie treści siwz z dnia 30.06.2017 pobierz
      Informacja o zmianie ogłoszenia i siwz z dnia 30.06.2017 pobierz
      Sprostowanie, ogłoszenie zmian przekazane do publikacji w dniu 30.06.2017 r. pobierz
      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zmieniona w dniu 30.06.2017 r. pobierz
      Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia zmieniony w dniu 30.06.2017 r. pobierz
      Załączniki nr 2-zmieniony w dniu 30.06.2017 r.,3,4,5,6,8,9 do SIWZ pobierz
      Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy wraz z załącznikami zmieniony w dniu 30.06.2017 r. pobierz
      Załącznik nr 6 do wzoru umowy zmieniony w dniu 30.06.2017 r. pobierz
      Protokół z otwarcia ofert pobierz
      Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Ryszard Bis
Data modyfikacji: 2017/07/26 15:37:46
Redaktor zatwierdzający: mgr inż. Grzegorz Wachnicki
Wprowadzający: Rafał Adamczyk