Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice >> Zamówienia publiczne >> Odnowienie oznakowania, uzupełnienie brakujących i poprawa posadowienia słupków oddziałowych na terenie Nadleśnictwa Starachowice

bip_logo_pl
odstep
Odnowienie oznakowania, uzupełnienie brakujących i poprawa posadowienia słupków oddziałowych na terenie Nadleśnictwa Starachowice

Data opublikowania: 2017/06/05
Tryb postępowania: zamówienie nie podlegające PZP
Data składania ofert lub wniosków: 2017/06/14

Pliki do pobrania:
      Ogłoszenie pobierz
      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr 1 i 2 pobierz
      Wzór umowy - załącznik nr 3 do SIWZ pobierz
      Załącznik nr 2 do umowy Szkic mapowy lokalizacji słupków w oddziale. pobierz
      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Ryszard Bis
Data modyfikacji: 2017/06/16 13:41:36
Redaktor zatwierdzający: mgr inż. Grzegorz Wachnicki
Wprowadzający: Radosław Kwiatkowski