Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice >> Zamówienia publiczne >> Dostawa palików do grodzenia upraw leśnych

bip_logo_pl
odstep
Dostawa palików do grodzenia upraw leśnych

Data opublikowania: 2017/06/06
Tryb postępowania: zamówienie nie podlegające PZP
Data składania ofert lub wniosków: 2017/06/20

Pliki do pobrania:
      Ogłoszenie pobierz
      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz
      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ pobierz
      Druk formularza oferty Wykonawcy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ pobierz
      Projekt umowy załącznik nr 3 do SIWZ pobierz
      Wyjaśnienie treści siwz pobierz
      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Ryszard Bis
Data modyfikacji: 2017/06/20 16:18:55
Redaktor zatwierdzający: Paweł Dula
Wprowadzający: Rafał Adamczyk