Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice >> Zamówienia publiczne >> Roboty budowlane związane z rozbiórką i uporządkowaniem terenu po rozbiórce budynków gospodarczych: obory nr inw. 1254/108 i stodoły nr inw. 1255/108 znajdujących się na działce nr ewid. 160/1203 w miejscowości Ruda, gmina Brody oraz stodoły nr inw. 63/108 znajdującej się na działce nr ewid. 1/1205 w miejscowości Tychów Stary, gmina Mirzec, wraz z zakupem materiałów odzyskanych z rozbiórki w/w obiektów

bip_logo_pl
odstep
Roboty budowlane związane z rozbiórką i uporządkowaniem terenu po rozbiórce budynków gospodarczych: obory nr inw. 1254/108 i stodoły nr inw. 1255/108 znajdujących się na działce nr ewid. 160/1203 w miejscowości Ruda, gmina Brody oraz stodoły nr inw. 63/108 znajdującej się na działce nr ewid. 1/1205 w miejscowości Tychów Stary, gmina Mirzec, wraz z zakupem materiałów odzyskanych z rozbiórki w/w obiektów

Data opublikowania: 2017/06/14
Tryb postępowania: zamówienie nie podlegające PZP
Data składania ofert lub wniosków: 2017/06/23

Pliki do pobrania:
      Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz
      Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany rozbiórki stodoły na działce ewidencyjnej nr 160/1203 (...) pobierz
      Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt budowlany rozbiórki obory na działce ewidencyjnej nr 160/1203 (...) pobierz
      Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt budowlany stodoły obory na działce ewidencyjnej nr 1/1205 (...) pobierz
      Załącznik nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót dot. rozbiórki budynków (...) pobierz
      Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz oferty pobierz
      Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz prac których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom pobierz
      Załącznik nr 5 i 6 (wersja edytowalna) pobierz
      Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy pobierz
      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Ryszard Bis
Data modyfikacji: 2017/06/29 15:18:25
Redaktor zatwierdzający: mgr inż. Grzegorz Wachnicki
Wprowadzający: Rafał Adamczyk