Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice >> Zamówienia publiczne >> CZĘŚĆ I: USŁUGA USUWANIA NIEPOŻĄDANEJ ROŚLINNOŚCI ZIELNEJ ORAZ ODROSTÓW DRZEW I KRZEWÓW Z POBOCZY I ROWÓW PRZY DROGACH LEŚNYCH I POŻAROWYCH ORAZ TERENÓW PRZYLEGŁYCH W NADLEŚNICTWIE STARACHOWICE CZĘŚĆ II: USŁUGA ODMULANIA/OCZYSZCZANIA PRZEPUSTÓW W OBRĘBIE DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE STARACHOWICE

bip_logo_pl
odstep
CZĘŚĆ I: USŁUGA USUWANIA NIEPOŻĄDANEJ ROŚLINNOŚCI ZIELNEJ ORAZ ODROSTÓW DRZEW I KRZEWÓW Z POBOCZY I ROWÓW PRZY DROGACH LEŚNYCH I POŻAROWYCH ORAZ TERENÓW PRZYLEGŁYCH W NADLEŚNICTWIE STARACHOWICE CZĘŚĆ II: USŁUGA ODMULANIA/OCZYSZCZANIA PRZEPUSTÓW W OBRĘBIE DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE STARACHOWICE

Data opublikowania: 2017/07/28
Tryb postępowania: zamówienie nie podlegające PZP
Data składania ofert lub wniosków: 2017/08/09

Pliki do pobrania:
      Ogłoszenie pobierz
      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz
      Formularz oferty – załącznik nr 1 do siwz. pobierz
      Wykaz i zakres prac, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik nr 2 do siwz pobierz
      Wzór Umowy – załącznik nr 3 do siwz pobierz
      Załącznik mapowy z oznaczeniem dróg do koszenia i usuwania odrostów i krzewów - załącznik nr 4 do siwz pobierz
      Załącznik mapowy z oznaczeniem przepustów przeznaczonych do odmulenia/oczyszczenia- załącznik nr 5 do siwz pobierz
      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I przedmiotu zamówienia i unieważnieniu postępowania dla części II. pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Ryszard Bis
Data modyfikacji: 2017/08/17 17:50:28
Redaktor zatwierdzający: mgr inż. Grzegorz Wachnicki
Wprowadzający: Rafał Adamczyk