Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice >> Zamówienia publiczne >> ROBOTY ZWIĄZANE Z REMONTEM KOTŁA POPRZEZ WYMIANĘ KOTŁA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU MIESZKALNYM - LEŚNICZÓWCE LEŚNICTWA BUGAJ ZLOKALIZOWANYM NA DZIAŁCE EWID. NR 151/1204 W MIEJSCOWOŚCI STARACHOWICE UL. RADONSKA 49.

bip_logo_pl
odstep
ROBOTY ZWIĄZANE Z REMONTEM KOTŁA POPRZEZ WYMIANĘ KOTŁA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU MIESZKALNYM - LEŚNICZÓWCE LEŚNICTWA BUGAJ ZLOKALIZOWANYM NA DZIAŁCE EWID. NR 151/1204 W MIEJSCOWOŚCI STARACHOWICE UL. RADONSKA 49.

Data opublikowania: 2017/08/04
Tryb postępowania: zamówienie nie podlegające PZP
Data składania ofert lub wniosków: 2017/08/18

Pliki do pobrania:
      Ogłoszenie pobierz
      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz
      Załącznik nr 1 do siwz - Formularz ofery pobierz
      Załącznik nr 2 do siwz - Wykaz prac których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom pobierz
      Załącznik nr 3 do siwz - Wykaz dot. osoby (osób), która pełnić będzie obowiązki kierownika robót pobierz
      Załącznik nr 4 do siwz - Projekt umowy pobierz
      Załącznik do Projektu umowy pobierz
      Załącznik nr 4 do siwz - Projekt budowlany i przedmiar robót pobierz
      Informacja o unieważnieniu postępowaia pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Ryszard Bis
Data modyfikacji: 2017/08/23 11:14:55
Redaktor zatwierdzający: mgr inż. Grzegorz Wachnicki
Wprowadzający: Rafał Adamczyk