Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice >> Zamówienia publiczne >> Remont w zakresie zmiany pokrycia dachu na budynku gospodarczym na terenie Szkółki Kutery, gmina Brody na działce ewid. 63/1200 obręb 010 - postępowanie nr III

bip_logo_pl
odstep
Remont w zakresie zmiany pokrycia dachu na budynku gospodarczym na terenie Szkółki Kutery, gmina Brody na działce ewid. 63/1200 obręb 010 - postępowanie nr III

Data opublikowania: 2017/08/31
Tryb postępowania: zamówienie nie podlegające PZP
Data składania ofert lub wniosków: 2017/09/08

Pliki do pobrania:
      Ogłoszenie pobierz
      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz
      Projekt robót budowlanych dot. zmiany pokrycia dachu na budynku gospodarczym w miejscowości Lubienia, gmina Brody na działce nr ewid. 63/1200 obręb 010; leśnictwo Kutery - załącznik nr 1 do SIWZ pobierz
      Przedmiar robót dot. zmiany pokrycia dachu na budynku gospodarczym w miejscowości Lubienia, gmina Brody na działce nr ewid. 63/1200 obręb 010; leśnictwo Kutery – załącznik nr 2 do SIWZ pobierz
      Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (dot. zmiany pokrycia dachu na budynku gospodarczym w miejscowości Lubienia, gmina Brody na działce nr ewid. 63/1200 obręb 010; leśnictwo Kutery) - załącznik nr 3 do SIWZ pobierz
      Załączniki edytowalne nr4,6,7,8 do siwz pobierz
      Wzór Umowy wraz z załącznikami: oświadczenia wykonawcy, oświadczenie podwykonawcy, karta gwarancyjna,– załącznik nr 5 do SIWZ. pobierz
      Karta gwarancyjna – załącznik nr 4 do wzoru umowy pobierz
      Informacja o unieważnieniu postępowania pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Ryszard Bis
Data modyfikacji: 2017/09/08 14:53:06
Redaktor zatwierdzający: mgr inż. Grzegorz Wachnicki
Wprowadzający: Rafał Adamczyk