Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice >> Zamówienia publiczne >> WYKONANIE USŁUGI OKRESOWEGO BADANIA KONTROLNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ (DOKONYWANEJ CO NAJMNIEJ RAZ NA 5 LAT) ZGODNIE Z ART. 62 UST. 1 pkt.2 USTAWY PRAWO BUDOWLANE (Dz. U.Z 2017 r. poz. 1332 z późn.zm), W BUDYNKACH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA STARACHOWICE.

bip_logo_pl
odstep
WYKONANIE USŁUGI OKRESOWEGO BADANIA KONTROLNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ (DOKONYWANEJ CO NAJMNIEJ RAZ NA 5 LAT) ZGODNIE Z ART. 62 UST. 1 pkt.2 USTAWY PRAWO BUDOWLANE (Dz. U.Z 2017 r. poz. 1332 z późn.zm), W BUDYNKACH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA STARACHOWICE.

Data opublikowania: 2017/09/26
Tryb postępowania: zamówienie nie podlegające PZP
Data składania ofert lub wniosków: 2017/10/04 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)

Pliki do pobrania:
      Ogłoszenie pobierz
      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz
      Druk formularza oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ NIEAKTUALNY pobierz
      Wykaz prac, których wykonanie Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcom – załącznik nr 2 do SIWZ pobierz
      Wykaz usług o którym mowa w pkt.5.4.7 siwz – załącznik nr 3 do SIWZ pobierz
      Projekt umowy załącznik nr 4 do SIWZ pobierz
      Informacja o zmianie siwz z dnia 29.09.2017 pobierz
      Druk formularza oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ zmieniony dnia 29.09.2017 pobierz
      Informacja o unieważnieniu postępowania pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Ryszard Bis
Data modyfikacji: 2017/10/17 15:21:05
Redaktor zatwierdzający: mgr inż. Grzegorz Wachnicki
Wprowadzający: Rafał Adamczyk