Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice >> Zamówienia publiczne >> Remont drogi leśnej tzw. Brukowanki - nr drogi I-B, nr inw. 345/220 na terenie leśnictwa Lubienia Nadleśnictwa Starachowice

bip_logo_pl
odstep
Remont drogi leśnej tzw. Brukowanki - nr drogi I-B, nr inw. 345/220 na terenie leśnictwa Lubienia Nadleśnictwa Starachowice

Data opublikowania: 2017/10/09
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2017/10/24

Pliki do pobrania:
      Ogłoszenie pobierz
      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz
      Uproszczona dokumentacja techniczna - załącznik nr 1 do SIWZ pobierz
      Szczegółowa Specyfikacja techniczna - załącznik nr 2 do SIWZ pobierz
      Przedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ pobierz
      Formularz oferty- załącznik nr 4 do SIWZ pobierz
      Wzór umowy wraz z załącznikami- załącznik nr 4 do SIWZ pobierz
      Karta Gwarancyjna - załącznik nr 4 do wzoru umowy pobierz
      Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 6 do SIWZ pobierz
      Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SIWZ pobierz
      Protokół z otwarcia ofert pobierz
      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Ryszard Bis
Data modyfikacji: 2017/10/25 14:39:49
Redaktor zatwierdzający: mgr inż. Grzegorz Wachnicki
Wprowadzający: Rafał Adamczyk