Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice >> Zamówienia publiczne >> Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektow w zarządzie Nadleśnictwa Starachowice

bip_logo_pl
odstep
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektow w zarządzie Nadleśnictwa Starachowice

Data opublikowania: 2017/10/12
Tryb postępowania: zamówienie nie podlegające PZP
Data składania ofert lub wniosków: 2017/10/24

Pliki do pobrania:
      Ogłoszenie pobierz
      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz
      Druk formularza oferty stanowiący załącznik nr 1 do siwz pobierz
      Projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz pobierz
      Wykaz prac których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy stanowiący załącznik nr 3 do siwz pobierz
      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz
       Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części III pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Ryszard Bis
Data modyfikacji: 2017/11/27 21:08:22
Redaktor zatwierdzający: mgr inż. Grzegorz Wachnicki
Wprowadzający: Rafał Adamczyk