Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Staszów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Staszów >> Ochrona przyrody

bip_logo_pl
odstep

Wykaz istniejących w Nadleśnictwie Staszów form ochrony przyrody

L.p.

Forma ochrony przyrody

Lokalizacja

Powierzchnia (ha)

Akt prawny powołujący

Cel i przedmiot ochrony

1.

Rezerwat Przyrody „Zamczysko Turskie”

Strużki

2,45

Zarządz.

MLiPD

z dn. 19.04.1979

Zachowanie starodrzewu lipowego

2.

Rezerwat Przyrody „Dziki Staw”

Święcica

6,52

Rozporz.

MOSZNiL

z dn. 21.12,1998

Zachowanie ponad stuletnich drzewostanów modrzewiowych oraz jeziorka potorfowego

3.

Jeleniowsko – Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu

część terenu Nadleśnictwa

8523,36

Rozporz.

nr 89/2005

Wojewody Świętokrzyskiego

z dn. 14.07.2005

Zachowanie wyróżniających się krajobrazowo terenów o zróżnicowanych ekosystemach

4.

Pomnik przyrody

(dąb szypułkowy)

Sichów Mały

-

Orzeczenie

nr 17 WRN

w Kielcach

z dn. 02.10.1953

Zachowanie dębu w wieku ok. 250 lat, obwodzie 600 cm i wysokości 20 m

5.

Pomnik przyrody

(buk zwyczajny 2 szt.)

Poddębowiec

-

Orzeczenie

nr 19 WRN

w Kielcach

z dn. 02.10.1953

Zachowanie buków w wieku ok. 250 lat, o bwodach  350 cm i wysokości 26 m

6.

Pomnik przyrody

(dąb bezszypułkowy)

Rytwiany

-

Rozporz.

nr 4/2008

Wojewody Świętokrzyskiego

z dn. 24.04.2008

Zachowanie dąbu w wieku ok. 130 lat, obwodzie 600 cm i wysokości 27 m

7.

Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Tarczyn”

Sichów Mały

3,60

Rozporz.

nr 16/2002

Wojewody Świętokrzyskiego

z dn. 18.02.2002

Zachowanie obszaru porośniętego starodrzewem sosnowo – dębowym w wieku 160 – 200 lat

8.

Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Dębina nad Zimną Wodą”

Zawidza

2,53

Rozporz.

nr 16/2002

Wojewody Świętokrzyskiego

z dn. 18.02.2002

Zachowanie obszaru z występującym zbiorowiskiem olszowo - dębowym

9.

Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Rytwiany”

Rytwiany

2,25

Rozporz.

nr 18/2002

Wojewody Świętokrzyskiego

z dn. 19.02.2002

Zachowanie zbiorowiska leśnego grądu z drzewostanem dębowo – grabowym z domieszką lipy, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego klasztoru

10.

Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Golejów”

Staszów

1,41

Rozporz.

nr 4/2003

Wojewody Świętokrzyskiego

z dn. 28.01.2003

Zachowanie obszaru porośniętego starodrzewem sosnowo – dębowym w wieku ponad 140 lat. Jest to element dawnych naturalnych lasów

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów mgr inż. Adam Lubera
Data modyfikacji: 2010/03/24 10:23:06
Redaktor zatwierdzający: Joanna Drożdżowska
Wprowadzający: Marcin Maruszewski