Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Staszów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Staszów >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

  

DECYZJE  I  ZARZĄDZENIA

 Nadleśniczego Nadleśnictwa Staszów

 

 Treść decyzji i zarzadzeń dostępna jest na wniosek:

 wzór wniosku

 

ZARZĄDZENIA

 

ROK 2018

 

Zarządzenie nr 32/18

z dnia 2 lutego 2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 30/18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Staszów z dnia 01.02.2018 r. w sprawie przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji składników majątkowych w leśnictwach: Kleczanów, Smerdyna i Żyznów

 

Zarządzenie nr 31/18

z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie powołania stałej komisji ds. wyceny, likwidacji i sprzedaży zbędnych rzeczowych składników majątku trwałego w Nadleśnictwie Staszów

 

Zarządzenie nr 30/18

z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji składników majątkowych w leśnictwach : Kleczanów, Smerdyna i Żyznów

 

Zarządzenie nr 29/18

z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w zasięgach terytorialnych leśnictw Kleczanów, Żyznów i Smerdyna w obrębie leśnym Klimontów

 

Zarządzenie nr 28/18

z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2014 z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie elektronicznego obiegu dokumentów przy użyciu modułów SILPWeb "Panelu leśniczego" i "Szkółkarza"

 

Zarządzenie nr 27/18

z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów Spisowych

 

Zarządzenie nr 26/18

z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 38/15 z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie ustalania zasad i procedur związanych z pełnieniem przez pracowników Nadleśnictwa Staszów dyżurów w domowych w czasie zwiększonego zagrożenia pożarowego

 

Zarządzenie nr 25/18

z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia cennika na sadzonki na 2018 rok

 

Zarządzenie nr 24/28

z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu pozyskania i sprzedaży użytków ubocznych oraz regulaminu pozyskania i sprzedaży nasion i sadzonek

 

Zarządzenie nr 23/18

z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 9/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zakupów, stosowania i przechowywania środków ochrony roślin i nawozów mineralnych

 

Zarządzenie nr 22/18

z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 57/17 z dnia 30 października 2017 roku w sprawie ustalenia cenników na zbiór i na sprzedaż nasion drzew i krzewów leśnych

 

Zarządzenie nr 21/18

z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 32/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia pracochłonności dla czynności nie ujętych w katalogach norm czasowych

 

Zarządzenie nr 20/18

z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie  zmiany Zarządzenia nr 7/17 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji potwierdzającej wykonanie zalesienia w ramach PROW

 

Zarządzenie nr 19/18

z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 36/14 z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia procedury zgłaszania stwierdzonych błędów w przebiegu linii podziału powierzchniowego

 

Zarządzenie nr 18/18

z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/15 z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia mobilnych urządzeń z modułem GPS oraz oprogramowaniem mLas Inżynier

 

Zarządzenie nr 17/18

z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia stawki za energię elektryczną zużytą w kancelariach leśnictw w Nadleśnictwie Staszów

 

Zarządzenie nr 16/18

z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z pokoju gościnnego położonego przy ul. 11 Listopada 63, w Staszowie (Leśniczówka Golejów)

 

Zarządzenie nr 15/18

z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad ustalania stawki udostępniania gruntów nieleśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Staszów w trybie art. 39 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach

 

Zarządzenie nr 14/18

z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji imprezy pracowniczej pod nazwą własną "Zabawa Choinkowa"

 

Zarządzenie nr 13/18

z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na surowiec drzewny

 

Zarządzenie nr 12/18

z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu monitoringu wizyjnego

 

Zarządzenie nr 11/18

z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia limitów kilometrów za używanie do celów służbowych samochodów niestanowiących własności pracodawcy

 

Zarządzenie nr 10/18

z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zasad wyliczania limitów kilometrów za używanie do celów służbowych samochodów niestanowiących własności pracodawcy

 

Zarządzenie nr 9/18

z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zasad zaopatrzenia pracowników Nadleśnictwa Staszów w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze i wprowadzenia zakładowej tabeli przydziału w/w środków

 

Zarządzenie nr 8/18

z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia procedury ustalenia wielkości środków na pomoc przy szacunkach brakarskich drzew na pniu

 

Zarządzenie nr 7/18

z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych w Nadleśnictwie Staszów

 

Zarządzenie nr 6/18

z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie okresowych i okolicznościowych przeglądów drzewostanów wzdłuż szlaków komunikacyjnych i innych miejsc przebywania ludzi lub mienia

 

Zarządzenie nr 5/18

z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie zasad uznawania, oceny i ewidencjonowania odnowień naturalnych

 

Zarządzenie nr 4/18

z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku oraz określenia zakresu kontroli podstawowych zadań gospodarczych i procedury zamykania pozycji planu

 

Zarządzenie nr 3/18

z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (DWR) w Nadleśnictwie Staszów

 

Zarządzenie nr 2/18

z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie imprezy pożegnalnej pracownika odchodzącego na emeryturę

 

Zarządzenie nr 1/18

z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji imprezy pracowniczej pod nazwą własną "Karnawałowe Biesiadowanie"

 

 

ROK 2017

 

 

Zarządzenie nr 66/17

z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia dni pracy w 2018 roku

 

Zarządzenie nr 65/17

z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie zasad sporządzania i kontroli szacunków brakarskich

 

Zarządzenie nr 64/17

z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie prowadzenia serwisu internetowego Nadleśnictwa Staszów

 

Zarządzenie nr 63/17

z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie organizacji imprezy pod nazwą własną "Spotkanie wigilijne"

 

Zarządzenie nr 62/17

z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie : Zarządzenia zmieniającego do Zarządzenia nr 21/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Staszów z dnia 4.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO Nadleśnictwa Staszów

 

Zarządzenie nr 61/17

z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia elektronicznych wzorów dokumentów stosowanych w procedurze zawierania umów dzierżawy/najmu

 

Zarządzenie nr 60/17

z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania "Regulaminu sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Staszów"

 

Zarządzenie nr 59/17

z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia prowizorium Planu Finansowo - Gospodarczego Nadleśnictwa Staszów na 2018 r.

 

Zarządzenie nr 58/17

z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia prowizorium średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2019 - 2022

 

Zarządzenie nr 57/17

z dnia 30 października 2017 roku w sprawie ustalenia cenników za zbiór i na sprzedaż nasion drzew i krzewów leśnych

 

Zarządzenie nr 56/17

z dnia 16 października 2017 roku w sprawie ustalenia cennika na sadzonki wprowadzone do obrotu jesienią 2017 roku

 

Zarządzenie nr 55/17

z dnia 22 września 2017 roku sprawie ustalenia procedur prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze standardami FSC i PEFC

 

Zarządzenie nr 54/17

z dnia 7 września 2017 roku w sprawie zasad uznawania, oceny i ewidencjonowania odnowień naturalnych

 

Zarządzenie nr 53/17

z dnia 5 września 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na surowiec drzewny

 

Zarządzenie nr 52/17

z dnia 4 września 2017 roku w sprawie imprezy pracowniczej - wyjazdu do Częstochowy pracowników oraz osób upoważnionych do korzystania z ZFŚS

 

Zarządzenie nr 51/17

z dnia 4 września 2017 roku w sprawie organizacji imprezy pracowniczej - wyjazdu na "Świętokrzyskie spotkanie leśników

na Świętym Krzyżu" pracowników oraz osób upoważnionych do korzystania z ZFŚS

 

Zarządzenie nr 50/17

z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych (w leśnictwach oraz w siedzibie Nadlesnictwa Staszów)

 

Zarządzenie nr 49/17

z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego do nadzoru nad realizacją zamówień w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji  wodnej na terenach nizinnych"

 

Zarządzenie nr 48/17

z dnia 14 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "REGULAMINU PRACY" pracowników Nadleśnictwa Staszów

 

Zarządzenie nr 47/17

z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia pogotowia kasowego, przechowywania kluczy do kasy oraz kontroli kasy

 

Zarządzenie nr 46/17

z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych leśnictwa Kleczanów

 

Zarządzenie nr 45/17

z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie organizacji imprezy pracowniczej - wycieczki pracowników oraz osób upoważnionych do korzystania z ZFSS

 

Zarządzenie nr 44/17

z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nadleśnictwa Staszów

 

Zarządzenie nr 43/17

z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia procedur prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze standardami FSC i PEFC

 

Zarządzenie nr 42/17

z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Nadleśnictwie Staszów

 

Zarządzenie nr 41/17

z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno średniowymiarowe opałowe S4ppz

 

Zarządzenie nr 40/17

z dnia 26 czerwca 2017 roku zmieniające zarządzenie Nr 1/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Staszów z dnia 19 stycznia w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na surowiec drzewny

 

Zarządzenie nr 39/17

z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie "Zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie rozliczeń dotacji zewnętrznych"

 

Zarządzenie nr 38/17

z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie jednolitego tekstu "Regulaminu kontroli wewnętrznej" obowiązującego w Nadleśnictwie Staszów

 

Zarzadzenie nr 37/17

z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Nadleśnictwa Staszów zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

 

zarządzenie nr 36/17

z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie prowadzenia "Procedury postępowania z materiałami pochodzącymi z rozgrodzeń upraw leśnych"

 

Zarządzenie nr 35/17

z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej w Nadleśnictwie Staszów

 

Zarządzenie nr 34/17

z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji materiałów w przerobie

 

Zarządzenie nr 33/17

z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji oraz zasad uznawania nabycia przez poszczególnych pracowników Nadleśnictwa Staszów uprawnień do zaliczania im okresów pracy poza Lasami Państwowymi oraz studiów wyższych do stażu pracy w Lasach Państwowych, z punktu widzenia należnej im nagrody jubileuszowej wg unormowań zawartych w protokole dodatkowym nr 26 do PUZP dla Pracowników PGL LP

 

Zarządzenie nr 32/17

z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowo - gospodarczego na 2017 r.

 

Zarządzenie nr 31/17

z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2018 - 2021

 

Zarządzenie nr 30/17

z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie Zarządzenia zmieniającego do Zarządzenia nr 21/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Staszówn z dnia 04.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego  Nadleśnictwa Staszów

 

Zarzadzenie nr 29/17

z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania szacunków brakarskich oraz zasad kontroli szacunków brakarskich

 

Zarządzenie nr 28/17

z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu tworzenia i zasad gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Nadleśnictwie Staszów"

 

Zarządzenie nr 27/17

z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie organizacji imprezy pracowniczej "Majowa biesiada na koniec odnowień"

 

Zarządzenie nr 26/17

z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego do uruchomienia procedury organizacji zagranicznej wycieczki pracowniczej

 

Zarządzenie nr 25/17

z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania oceny udatności upraw w Nadleśnictwie Staszów

 

Zarządzenie nr 24/17

z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania likwidacji przedmiotów nietrwałych w Nadleśnictwie Staszów

 

Zarządzenie nr 23/17

z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do zbywania rzeczowych aktywów majątku trwałego w Nadleśnictwie Staszów

 

Zarządzenie nr 22/17

z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad wyliczania limitów kilometrów za używanie do celów służbowych samochdów niestanowiących własności pracodawcy

 

Zarządzenie nr 21/17

z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia  Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Staszów

 

Zarządzenie nr 20/17

z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie uczestnictwa pracowników Nadleśnictwa Staszów w organizowanej wielofunkcyjnej, regionalnej imprezie pracowniczej pod nazwą własną "Wielkopostne Spotkanie Leśników w Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej" organizowanej przez Nadleśnictwo Stąporków we współpracy z RDLP w Radomiu oraz Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej

 

Zarządzenie nr 19/17

z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego analizy i wyboru oferty na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci pracowników Nadleśnictwa Staszów

 

Zarządzenie nr 18/17

z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za korzystanie z lokali mieszkalnych będących w zasobach Nadleśnictwa Staszów

 

Zarządzenie nr 17/17

z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania zniszczenia sadzonek na szkółce

 

Zarządzenie nr 16/17

z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia cennika na sadzonki na 2017 rok

 

Zarządzenie nr 15/17

z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu monitoringu wizyjnego

 

Zarządzenie nr 14/17

z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie składu osobowego odpowiedzialnych za przechowywanie, ewidencjonowanie, udostępnianie oraz niszczenie danych osobowych pozyskiwanych z użyciem kamer w ramach monitoringu leśnego, stosowanego przez Nadleśnictwo Staszów

 

Zarządzenie nr 13/17

z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia procedur prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze standardami FSC i PEFC

 

Zarządzenie nr 12/17

z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie rejestracji spraw szkodnictwa leśnego

 

Zarządzenie nr 11/17

z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie zasad przechowywania kluczy do magazynu broni

 

Zarządzenie nr 10/17

z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie metodyki sporządzania i postępowania ze szkicami zrębowymi i odnowieniowymi

 

Zarządzenie nr 9/17

z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa danych osobowych Nadleśnictwa Staszów" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzaniua danych osobowych w Nadleśnictwie Staszów"

 

Zarządzenie nr 8/17

z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie publikowania zarządzeń i decyzji w Systemie Wewnętrznej Informacji Prawnej (SWIP)

 

Zarządzenie  nr 7/17

z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji potwierdzającej wykonanie zalesienia w ramach PROW

 

Zarządzenie nr 6/17

z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie procedury zmiany rębni

 

Zarządzenie nr 5/17

z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny produkcji szkólkarskiej

 

Zarządzenie nr 4/17

z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia limitów kilometrów za używanie do celów służbowych samochodów niestanowiących własności pracodawcy

 

Zarządzenie nr 3/17

z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie zasad wyliczenia limitów kilometrów za używanie do celów służbowych samochodów niestanowiących własności prawcodawcy

 

Zarządzenie nr 2/17

z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie organizacji imprezy pod nazwą własną "Zabawa Mikołajkowa"

 

Zarządzenie nr 1/17

z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na surowiec drzewny

 

  

DECYZJE

ROK 2017

 

Decyzja nr 3/17

z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie określenia ceny: odmowy, proponowanej oraz górnej w procedurze oznaczania drewna pod względem przyszłych jego nabywców na rynku podstawowym na rok 2018 

 

Decyzja nr 2/17

z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie obniżenia ceny otwarcia obowiązującej w procedurze zbycia drewna w serwisie aukcyjnym e-drewno

 

Decyzja nr 1/17

z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie obniżenia ceny otwarcia obowiązującej w procedurze zbycia drewna w serwisie aukcyjnym e-drewno

 


 

 


 

ZARZĄDZENIA

 ROK 2016

 

 ROK 2015

 

  ROK 2014

 

 ROK 2013 

 

 ROK 2012 

 

 ROK 2011

 

 ROK 2010

 

 ROK 2009

 

 ROK 2008

 

 

 


 

DECYZJE

 ROK 2016

 

 ROK 2015

 

 ROK 2013

 

 ROK 2012

 

 ROK 2011

 

 ROK 2010

 

 ROK 2009

 

 ROK 2008
 

 ROK 2007

 

 
 

 Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów mgr inż. Adam Lubera
Data modyfikacji: 2018/02/19 19:38:31
Redaktor zatwierdzający: Joanna Drożdżowska
Wprowadzający: Lidia Krasa