Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Staszów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Staszów >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

  

DECYZJE  I  ZARZĄDZENIA

 Nadleśniczego Nadleśnictwa Staszów

 

 

ZARZĄDZENIA

 

ROK 2017

 

 

Zarządzenie nr 60/17

z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania "Regulaminu sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Staszów"

 

Zarządzenie nr 59/17

z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia prowizorium Planu Finansowo - Gospodarczego Nadleśnictwa Staszów na 2018 r.

 

Zarządzenie nr 58/17

z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia prowizorium średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2019 - 2022

 

Zarządzenie nr 57/17

z dnia 30 października 2017 roku w sprawie ustalenia cenników za zbiór i na sprzedaż nasion drzew i krzewów leśnych

 

Zarządzenie nr 56/17

z dnia 16 października 2017 roku w sprawie ustalenia cennika na sadzonki wprowadzone do obrotu jesienią 2017 roku

 

Zarządzenie nr 55/17

z dnia 22 września 2017 roku sprawie ustalenia procedur prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze standardami FSC i PEFC

 

Zarządzenie nr 54/17

z dnia 7 września 2017 roku w sprawie zasad uznawania, oceny i ewidencjonowania odnowień naturalnych

 

Zarządzenie nr 53/17

z dnia 5 września 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na surowiec drzewny

 

Zarządzenie nr 52/17

z dnia 4 września 2017 roku w sprawie imprezy pracowniczej - wyjazdu do Częstochowy pracowników oraz osób upoważnionych do korzystania z ZFŚS

 

Zarządzenie nr 51/17

z dnia 4 września 2017 roku w sprawie organizacji imprezy pracowniczej - wyjazdu na "Świętokrzyskie spotkanie leśników

na Świętym Krzyżu" pracowników oraz osób upoważnionych do korzystania z ZFŚS

 

Zarządzenie nr 50/17

z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych (w leśnictwach oraz w siedzibie Nadlesnictwa Staszów)

 

Zarządzenie nr 49/17

z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego do nadzoru nad realizacją zamówień w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji  wodnej na terenach nizinnych"

 

Zarządzenie nr 48/17

z dnia 14 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "REGULAMINU PRACY" pracowników Nadleśnictwa Staszów

 

Zarządzenie nr 47/17

z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia pogotowia kasowego, przechowywania kluczy do kasy oraz kontroli kasy

 

Zarządzenie nr 46/17

z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych leśnictwa Kleczanów

 

Zarządzenie nr 45/17

z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie organizacji imprezy pracowniczej - wycieczki pracowników oraz osób upoważnionych do korzystania z ZFSS

 

Zarządzenie nr 44/17

z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nadleśnictwa Staszów

 

Zarządzenie nr 43/17

z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia procedur prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze standardami FSC i PEFC

 

Zarządzenie nr 42/17

z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Nadleśnictwie Staszów

 

Zarządzenie nr 41/17

z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno średniowymiarowe opałowe S4ppz

 

Zarządzenie nr 40/17

z dnia 26 czerwca 2017 roku zmieniające zarządzenie Nr 1/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Staszów z dnia 19 stycznia w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na surowiec drzewny

 

Zarządzenie nr 39/17

z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie "Zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie rozliczeń dotacji zewnętrznych"

 

Zarządzenie nr 38/17

z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie jednolitego tekstu "Regulaminu kontroli wewnętrznej" obowiązującego w Nadleśnictwie Staszów

 

Zarzadzenie nr 37/17

z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Nadleśnictwa Staszów zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

 

zarządzenie nr 36/17

z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie prowadzenia "Procedury postępowania z materiałami pochodzącymi z rozgrodzeń upraw leśnych"

 

Zarządzenie nr 35/17

z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej w Nadleśnictwie Staszów

 

Zarządzenie nr 34/17

z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji materiałów w przerobie

 

Zarządzenie nr 33/17

z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji oraz zasad uznawania nabycia przez poszczególnych pracowników Nadleśnictwa Staszów uprawnień do zaliczania im okresów pracy poza Lasami Państwowymi oraz studiów wyższych do stażu pracy w Lasach Państwowych, z punktu widzenia należnej im nagrody jubileuszowej wg unormowań zawartych w protokole dodatkowym nr 26 do PUZP dla Pracowników PGL LP

 

Zarządzenie nr 32/17

z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowo - gospodarczego na 2017 r.

 

Zarządzenie nr 31/17

z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2018 - 2021

 

Zarządzenie nr 30/17

z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie Zarządzenia zmieniającego do Zarządzenia nr 21/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Staszówn z dnia 04.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego  Nadleśnictwa Staszów

 

Zarzadzenie nr 29/17

z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania szacunków brakarskich oraz zasad kontroli szacunków brakarskich

 

Zarządzenie nr 28/17

z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu tworzenia i zasad gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Nadleśnictwie Staszów"

 

Zarządzenie nr 27/17

z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie organizacji imprezy pracowniczej "Majowa biesiada na koniec odnowień"

 

Zarządzenie nr 26/17

z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego do uruchomienia procedury organizacji zagranicznej wycieczki pracowniczej

 

Zarządzenie nr 25/17

z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania oceny udatności upraw w Nadleśnictwie Staszów

 

Zarządzenie nr 24/17

z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania likwidacji przedmiotów nietrwałych w Nadleśnictwie Staszów

 

Zarządzenie nr 23/17

z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do zbywania rzeczowych aktywów majątku trwałego w Nadleśnictwie Staszów

 

Zarządzenie nr 22/17

z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad wyliczania limitów kilometrów za używanie do celów służbowych samochdów niestanowiących własności pracodawcy

 

Zarządzenie nr 21/17

z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia  Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Staszów

 

Zarządzenie nr 20/17

z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie uczestnictwa pracowników Nadleśnictwa Staszów w organizowanej wielofunkcyjnej, regionalnej imprezie pracowniczej pod nazwą własną "Wielkopostne Spotkanie Leśników w Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej" organizowanej przez Nadleśnictwo Stąporków we współpracy z RDLP w Radomiu oraz Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej

 

Zarządzenie nr 19/17

z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego analizy i wyboru oferty na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci pracowników Nadleśnictwa Staszów

 

Zarządzenie nr 18/17

z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za korzystanie z lokali mieszkalnych będących w zasobach Nadleśnictwa Staszów

 

Zarządzenie nr 17/17

z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania zniszczenia sadzonek na szkółce

 

Zarządzenie nr 16/17

z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia cennika na sadzonki na 2017 rok

 

Zarządzenie nr 15/17

z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu monitoringu wizyjnego

 

Zarządzenie nr 14/17

z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie składu osobowego odpowiedzialnych za przechowywanie, ewidencjonowanie, udostępnianie oraz niszczenie danych osobowych pozyskiwanych z użyciem kamer w ramach monitoringu leśnego, stosowanego przez Nadleśnictwo Staszów

 

Zarządzenie nr 13/17

z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia procedur prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze standardami FSC i PEFC

 

Zarządzenie nr 12/17

z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie rejestracji spraw szkodnictwa leśnego

 

Zarządzenie nr 11/17

z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie zasad przechowywania kluczy do magazynu broni

 

Zarządzenie nr 10/17

z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie metodyki sporządzania i postępowania ze szkicami zrębowymi i odnowieniowymi

 

Zarządzenie nr 9/17

z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa danych osobowych Nadleśnictwa Staszów" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzaniua danych osobowych w Nadleśnictwie Staszów"

 

Zarządzenie nr 8/17

z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie publikowania zarządzeń i decyzji w Systemie Wewnętrznej Informacji Prawnej (SWIP)

 

Zarządzenie  nr 7/17

z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji potwierdzającej wykonanie zalesienia w ramach PROW

 

Zarządzenie nr 6/17

z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie procedury zmiany rębni

 

Zarządzenie nr 5/17

z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny produkcji szkólkarskiej

 

Zarządzenie nr 4/17

z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia limitów kilometrów za używanie do celów służbowych samochodów niestanowiących własności pracodawcy

 

Zarządzenie nr 3/17

z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie zasad wyliczenia limitów kilometrów za używanie do celów służbowych samochodów niestanowiących własności prawcodawcy

 

Zarządzenie nr 2/17

z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie organizacji imprezy pod nazwą własną "Zabawa Mikołajkowa"

 

Zarządzenie nr 1/17

z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na surowiec drzewny

 

  

DECYZJE

ROK 2017

 

Decyzja nr 2/17

z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie obniżenia ceny otwarcia obowiązującej w procedurze zbycia drewna w serwisie aukcyjnym e-drewno

Decyzja nr 1/17

z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie obniżenia ceny otwarcia obowiązującej w procedurze zbycia drewna w serwisie aukcyjnym e-drewno

 

ROK 2016

Zarządzenie 53/16

z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Staszów z dnia 22 września 2014 r.

Zarządzenie 52/16

z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dni pracy w 2017 roku

Zarządzenie 51/16

 

z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji imprezy pod nazwą własną "Spotkanie opłatkowe"

Zarządzenie 50/16

z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania procedury dokumentowania przedsięwzięć dotyczących weryfikacji certyfikatów FSC i PEFC.

Zarządzenie 49/16

z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przyznawania i rozliczania posiłków profilaktycznych.

Zarządzenie 48/16

z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Staszów

Zarządzenie 47/16

z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury postępowania z materiałami pochądzącymi z rozgrodzeń upraw leśnych".

Zarządzenie 46/16

z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji materiałów w przerobie

Zarządzenie 45/16

z dnia 3 lisopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia prowizorium średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2018-2021

Zarządzenie 44/16

z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Staszów na 2017 r.

Zarządzenie 43/16

z dnia 28 października 2016 r. w sprawie udzialania zamówień publicznych

Zarządzenie 42/16

z dnia 21 października 2016 r. w sprawie ustalenia cennika na sadzonki wprowadzone do obrotu jesienią 2016 roku

Zarządzenie 41/16

z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ustalenia cenników za zbiór i na sprzedaż nasion drzew i krzewów leśnych

Zarządzenie 40/16

z dnia 23 września 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania odbiorów częściowych i końcowych prac remontowych i inwestycyjnych przeprowadzanych w Nadleśnictwie Staszów

Zarządzenie 39/16

z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ustalenia wartości jednostkowej siatki pochądzącej z rozgrodzeń upraw leśnych

Zarządzenie 38/16

z dnia 1 września 2016 r. w sprawie organizacji imprezy pracowniczej pod nazwą własną  " Nasza biesiada"

Zarządzenie 37/16

z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych ( w leśnictwach oraz w siedzibie Nadleśnictwa Staszów )

Zarządzenie 36/16

z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do jednostronnego przekazania stanowiska starszego strażnika leśnego zwanego Komendantem Posterunku Straży Leśnej

Zarządzenie 35/16

z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie stosowania i likwidacji urządzeń do cechowania drewna

Zarządzenia 34/16

z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku oraz określenia zakresu kontroli podstawowych zadań gospodarczych i procedury zamykania pozycji planu

Zarządzenie 33/16

z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania szacunków brakarskich oraz zasad kontroli szacunków brakarskich

Zarządzenie 32/16

z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia pracochłonności dla czynności nieujętych w katalogach norm czasowych

Zarządzenie 31/16

z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na surowiec drzewny

Zarządzenie 30/16

z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie podziału leśnictw na obchody nadzorcze Nadleśnictwa Staszów

Zarządzenie 29/16

z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie druków ścisłego zarachowania obowiązujących w Nadleśnictwie Staszów

Zarządzenie 28/16

z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do spraw określania przydatności sprzedawanych gruntów na potrzeby prowadzenia gospodarki leśnej

Zarządzenie 27/16

z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia powierzchni referencyjnej wyłączonej z użytkowania i bieżących działań gospodarczych

Zarządzenie 26/16

z dnia 9 czerwca 2016 r. dotyczące zmiany Zarządzenia nr 26/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia, podziału i zasad korzystania ze środków Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie 25/16

z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany kategorii rodzaju powierzchni w leśnictwie Żyznów

Zarządzenie 24/16

z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych w Nadleśnictwie Staszów.

Zarządzenie 23/16

z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany kategorii użytkowania gruntu

Zarządzenie 22/16

z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia cennika detalicznego na nasiona

Zarządzenie 21/16

z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenie średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2017-2020.

Zarządzenie 20/16

z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowo-gospodarczego na 2016 r.

Zarządzenie 19/16

z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie postępowania przy kwalifikacji użytków z cięć przygodnych i poklęskowych

Zarządzenie 18/16

z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nadleśnictwa Staszów

Zarządzenie 17/16

z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej do spraw związanych ze sprzedażą surowca drzewnego w Nadleśnictwie Staszów.

Zarządzenie 16/16

z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego, przechowywania kluczy do kasy oraz kontroli kasy

Zarządzenie 15/16

z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia inwentaryzacji zwierzyny metodą pędzeń próbnych na terenie Nadleśnictwa Staszów

Zarządzenie 14/16

z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia cennika na sadzonki na 2016 rok

Zarządzenie 13/16

z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za korzystanie z lokali mieszkalnych będących w zasobach Nadleśnictwa Staszów

Zarządzenie 12/16

z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie publikowania zarządzeń i decyzji w Systemie Wewnętrznej Informacji Prawnej (SWIP)

Zarządzenie 11/16

z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu obowiązujcych w Nadleśnictwie Staszów aktów reglamentacji wewnętrznej

Zarządzenie 10/16

z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przydziału służbowych telefonów komórkowych oraz rozliczenia rozmów służbowych

Zarządzenie 9/16

z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie korzystania i rozliczania połączeń telefonicznych ze służbowych telefonów stacjonarnych

Zarządzenie 8/16

z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania szacunków brakarskich oraz zasad kontroli szacunków brakarskich

Zarządzenie 7/16

z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad określających procedurę ustalającą wielkość środków na pomoc przy szacunkach brakarskich drzew na pniu

Zarządzenie 6/16

z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru pozycji do metody porównawczej szacunków brakarskich

Zarządzenie 5/16

z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na surowiec drzewny

Zarządzenie 4/16

z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Staszów

Zarządzenie 3/16

z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia limitów kilometrów za używanie do celów służbowych samochodów niestanowiących własności pracodawcy

Zarządzenie 2/16

z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie podziału leśnictw na obchody nadzorcze Nadleśnictwa Staszów

Zarządzenie 1/16

z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 13/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Staszów z dnia 26 stycznia 2015 roku.

 

DECYZJE

ROK 2016

Decyzja 1/16

z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie odwołania okresowego zakazu wstępu do lasu

 

 


 

ZARZĄDZENIA

 

 ROK 2015

 

  ROK 2014

 

 ROK 2013 

 

 ROK 2012 

 

 ROK 2011

 

 ROK 2010

 

 ROK 2009

 

 ROK 2008

 

 

 


 

DECYZJE

 

 ROK 2015

 

 ROK 2013

 

 ROK 2012

 

 ROK 2011

 

 ROK 2010

 

 ROK 2009

 

 ROK 2008
 

 ROK 2007

 

 
 

 


 Treść decyzji i zarzadzeń dostępna jest na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów mgr inż. Adam Lubera
Data modyfikacji: 2017/11/15 17:59:09
Redaktor zatwierdzający: Joanna Drożdżowska
Wprowadzający: Lidia Krasa