Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Staszów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Staszów >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

OGŁOSZENIE z art. 7 ust. 5 Ustawy o Lasach

Zamawiający Nadleśnictwo Staszów zgodnie z art. 7 ust 5 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tj. Dz.U. 2017 poz. 788) w związku z art. 4d ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dalej PZP (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zmian) informuje, że przystąpiło do negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie usług leśnych z zakresu pozyskania i zrywki drewna  oraz zagospodarowania lasu na terenie leśnictw Pliskowola, Bukowa, Zawidza, Przyjmy, Malkowice, Mokre, na miesiąc styczeń i luty.

Szacowane ilości prac: pozyskanie i zrywka - 3 585 m3, CP - 6,08 ha, ochrona lasu prace ręczne 120 godzin i praca ciągnika 4 godziny.

 

 

OGŁOSZENIE z art. 7 ust. 6 Ustawy o Lasach

 Zamawiający Nadleśnictwo Staszów zgodnie z art. 7 ust 6 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tj. Dz.U. 2017 poz. 788) w związku z art. 4d ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dalej PZP (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zmian) informuje, że w wyniku negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie usług leśnych z zakresu pozyskania i zrywki drewna  oraz zagospodarowania lasu na terenie leśnictw Pliskowola, Bukowa, Zawidza, Przyjmy, Malkowice, Mokre, na miesiąc styczeń i luty zawarło umowy:

leśnictwa Bukowa, Zawidza, Malkowice z Konsorcjum:

Sławomir Sierant Zakład Usług Leśnych LAS, Łaziska 21 28-210 Bogoria

Firma Usług Leśnych JUNAK, Wiązownica Kol. 96 a, 28-215 Wiązownica

Firma Usługowo Handlowa Paweł Góral Wiązownica Kolonia 27, 28-200 Staszów

leśnictwa Pliskowola, Przyjmy, Mokre z Konsorcjum:

   Usługi Leśne Borycki Kazimierz, Świniary Stare 123 27-670 Łoniów

S.C. BÓR KAZIMIERZ BORYCKI SŁAWOMIR BORYCKI UL. KOŚCIELNA 17, 28 – 200 Staszów

 

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Staszów w roku 2018 etap II. NZ.272.16.2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/03/09
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Staszów w roku 2018. NZ.272.102.2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/12/21
więcej...
ODBUDOWA GROBLI etap II NZ.272.103.2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/11/09
więcej...
WYKONANIE PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO DRÓG LEŚNYCH 2017 r. NZ.272.10.2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/09/29
więcej...
UTRZYMANIE PRZEJEZDNOŚCI DRÓG LEŚNYCH 2017 etap II NZ.272.95.2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/10/05
więcej...
UTRZYMANIE PRZEJEZDNOŚCI DRÓG LEŚNYCH 2017 NZ.272.31.2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/08/21
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów mgr inż. Adam Lubera
Data modyfikacji: 2018/01/24 07:47:13
Redaktor zatwierdzający: Joanna Drożdżowska
Wprowadzający: Joanna Drożdżowska