Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Suchedniów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Suchedniów >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

W sprawach skarg i wniosków
Nadleśniczy lub Z-ca Nadleśniczego przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godz. od 800 do 1100 i od 1515 do 1615.

 

                                                O G Ł O S Z E N I E

 

            Nadleśnictwo Suchedniów ogłasza przetarg otwarty – licytację

                              na zakup stroisz jodłowego w roku 2018 .

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa – Suchedniów ul. Bodzentyńska 16

w dniu 24 stycznia 2017 r. / środa  / o godzinie 10.00.

 

Ilość przeznaczona do sprzedaży – 200 mp w sześciu pakietach:

 

Pakiet I   -   35 mp

Pakiet II  -   35 mp

Pakiet III -   35 mp

Pakiet IV -   35 mp

Pakiet V  -   20 mp

Pakiet VI -   20 mp

Pakiet VII -  20 mp

 

Cena wyjściowa 165 zł .

Przebicie ceny wyjściowej 5 zł.

 

Informacji o przetargu udziela specjalista Bogusław Brzostowski – pokój nr 13.

Telefon : 041  2543045.

 

Odbiór przez cały rok.

                                                               W oryginale podpisał Nadleśniczy

                                                                                   mgr inż. Piotr Fitas


 

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy mgr inż. Piotr Fitas
Data modyfikacji: 2018/01/10 15:06:15
Redaktor zatwierdzający: Andrzej Gębura
Wprowadzający: Krystyna Glijer