Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Suchedniów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Suchedniów >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

Wykaz Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Suchedniów wydanych w 2017 roku.

 

Zarządzenia

 • Zarządzenie nr 1/2017 (SA.270.3.1.2017) z dnia 04.01.2017 r. w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją zamówień publicznych na usługi leśne, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość 1 000 000 euro.
 • Zarządzenie nr 2/2017 (SA.4001.1.1.2017) z dnia 04.01.2017 r. w sparwie regulaminu przyznawania limitu kilometrów jazd lokalnych dla pracowników wykorzystujących samochody prywatne do celów słuzbowych.
 • Zarządzenie nr 3/2017 (SA.2110.2.1.2017) z dnia 04.01.2017 r. w sprawie określenia zasad wyliczania kwoty miesięcznego wynagradzania za zlecenie utrzymania pomieszczeń biurowych leśnictw (kancelarii) w Nadleśnictwie Suchedniów.
 • Zarządzenie nr 4/2017 (ZG.814.4.2017) z dnia 24.01.2017 r. w sprawie określania zasad zgłaszania i rozpatrywania reklamacji drewna.
 • Zarządzenie nr 5/2017 ( SA.4000.1.1.2017) z dnia 01.02.2017 r. w sprawie zasad gospodarowania taborem samochodowym w Nadleśnictwie Suchedniów.
 • Zarządzenie nr 6/2017 (NP.050.1.2017) z dnia 10.02.2017 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Nadleśnictwie Suchedniów.
 • Zarządzenie nr 7/2017 (ZG.7613.1.2017) z dnia 15.02.2017 r. w sprawie warunków technicznych na drewno o cechach wymiarowych drewna opałowego wyrabiane z pozostałości pozrębowych, pozyskiwane bez użycia pilarki spalinowej (S4 PPZ).
 • Zarządzenie nr 8/2017 (ZG.2510.1.2017) z dnia 17.03.2017 r. w sprawie organizacji ochrony ppoż. obszarów leśnych w czasie trwania akcji bezpośredniej w 2017 roku.
 • Zarządzenie nr 9/2017 (NP.012.2.2017) z dnia 30.03.2017 r. w sprawie wdrożenia aplikacji wspomagającej obsługę wybranych procesów kadrowych (moduł "Absencje i delegacje").
 • Zarządzenie nr 10/2017 (SA.2110.3.5.2017) z dnia 30.03.2017 r. w sprawie wysokości stawek czynszu za korzystanie z budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków gospodarczych będących w zarządzie Nadleśnictwa Suchedniów.
 • Zarządzenie nr 11/2017
 • Zarządzenie nr 12/2017 (NP.0070.6.2017) z dnia 25.04.2017 r. w sprawie powołania Zespołu do dokonania weryfikacji danych w raportach z akcji "Drewno-16" sporządzonych na dzień 20.01.2017 r.
 • Zarządzenie nr 13/2017 (K.0210.4.2017) z dnia 08.05.2017 r. w sprawie wprowadzenia Planu Finansowo - Gospodarczego na 2017 r.
 • Zarządzenie nr 14/2017 (NP.010.5.2017) z dnia 08.05.2017 r. w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrzenia wniosków składanych przez pracowników Nadleśnictwa Suchedniów, dotyczących zaliczenia im okresów pracy poza Lasami Państwowymi oraz studiów wyższych do stażu pracy w lasach Państwowych.
 • Zarządzenie nr 15/2017 (NP.160.4.2017) z dnia 01.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej w Nadleśnictwie Suchedniów.
 • Zarządzenie nr 16/2017 (K.0210.7.2017) z dnia 08.06.2017 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych  (w leśnictwach oraz siedzibie Nadleśnictwa Suchedniów).

 

Decyzje

 • Decyzja nr 1/2017 (SA.4001.1.2.2017) z dnia 12.01.2017 r. w sprawie przyznania limitu kilometrów jazd lokalnych dla pracowników wykorzystujących samochody prywatne do celów służbowych w 2017 r.
 • Decyzja nr 2/2017 (ZG.801.3.2017) z dnia 10.02.2017 r. w sprawie cennika detalicznego na surowiec drzewny, stroisz i choinki.
 • Decyzja nr 3/2017 (NP.166.6.2017) z dnia 06.04.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo pracowników Nadleśnictwa Suchedniów w wielofunkcyjnej, regionalnej imprezie pracowniczej pod nazwą własną "Wielkopostne Spotkanie Leśników w Sankturaium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej" organizowanej przez Nadleśnictwo Stąporków we współpracy z RDLP w Radomiu oraz Sankturaium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej.
 • Decyzja nr 4/2017 (K.0210.5.2017) z dnia 08.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2018-2021. 
 • Decyzja nr 4a/2017 (NP.166.3.2017) z dnia 07.06.2017 r. w sprawie udziału pracowników w XXIX Ogólnopolskim Rajdzie Leśnikw "Tropem Niedźwiedza".
 • Decyzja nr 5/2017 (ZG.802.73.2017) z dnia 20.06.2017 r. w sprawie obniżenia cen otwarcia na rynku uzupełnień w aplikacji e-drewno.
 • Decyzja nr 6/2017 (K.0210.7.2017) z dnia 07.07.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ruch składnikami majątku w czasie inwentaryzacji.
 • Decyzja nr 7/2017 (NP.012.4.2017) z dnia 21.07.2017 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentach organizacyjnych Nadleśnictwa Suchedniów.

Pliki do pobrania:
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Suchedniów wydanych w 2016 r. pobierz
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Suchedniów wydanych w 2015 r. pobierz
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Suchedniów wydanych w 2014 r. pobierz
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Suchedniów wydanych w 2013 r. pobierz
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Suchedniów wydanych w 2012 r. pobierz
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Suchedniów wydanych w 2011 r. pobierz
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Suchedniów wydanych w 2010 r. pobierz
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Suchedniów wydanych w 2009 r. pobierz
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Suchedniów wydanych w 2008 r. pobierz
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Suchedniów wydanych w 2007 r. pobierz
      wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej.doc pobierz
      wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy mgr inż. Piotr Fitas
Data modyfikacji: 2017/09/04 13:06:23
Redaktor zatwierdzający: Andrzej Gębura
Wprowadzający: Justyna Rojewska