Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Włoszczowa

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Włoszczowa >> Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku

bip_logo_pl
odstep

Dokumenty zawierajace informacje o środowisku, o których mowa w art. 21-24 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dn. 3 października 2008 r. udostępniane są na wniosek.

Pliki do pobrania:
      Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszczowa mgr inż. Artur Ratusznik
Data modyfikacji: 2016/02/04 13:16:51
Redaktor zatwierdzający: Małgorzata Krawczyk
Wprowadzający: Małgorzata Krawczyk