Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Zagnańsk

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Zagnańsk >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 

Zarządzenia rok 2018   

 

Lp
Nr zarządzenia Data

 Treść zarządzenia                                         

         Znak          

 1. 1/2018 02.01.2018  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Nadleśnictwie Zagnańsk NP.160.1.2018
 2  2/2018  05.01.2018  w sprawie utworzenia Leśnictwa Barcza w obrębie leśnym Zagnańsk  N.0140.1.2018
 3  3/2018  05.01.2018  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majtkowych w leśnictwie Brzezinki,Gózd i Węgle  N.0210.2.2018
4  4/2018  08.01.2018  w sprawie procedury uruchamiania, kontroli i zamykania pozycji planu cięć w Nadleśnictwie Zagnańsk ZG.7610.1.2018
5 5/2018  15.01.2018  w sprawie wytycznych dotyczących sprzedaży drewna i innych produktów w Nadleśnictwie Zagnańsk w 2018 r. N.800.1.2018
 6  6/2018  29.01.2018  w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2018 z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majtkowych w leśnictwie Brzezinki,Gózd i Węgle  N.0210.3.2018
 7  7/20/18  29.01.2018  w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2010 Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk z dnia 17 marca 2010 w sprawie instrukcji kasowej i zasad ochrony wartosci pieniężnych N.0210.15.2017
8  8/2018  07.02.2018  w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Zagnańsk NP.012.2.2018
9  9/2018  12.02.2018  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej drewna w lesie i na składnicach w leśnictwie Brzezinki N.0210.3.2018
 10        
 11        
 12        
 13        
14        
 15         
 16        
17        
18        
 19        
 20        
21        
 22        
 23        
 24        
 25        
 26        
         
         
         
         
         
         
         

 

 

Decyzje rok 2018

                                                                                                                                                     

         Lp                                            Nr decyzji                    Data

                                                                                                              

Treść decyzji

                             Znak

1.  1/2018  02.01.2018  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli pni w oddziałach leśnictw Gózd, Brzezinki, Węglew związku z odtworzeniem leśnictwa Barcza N.0210.1.2018
2.  2/2018 05.01.2018  w sprawie powołania Komisji Programu edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Zagnańsk na lata 2018-2027 ZG.7161.9.2017.SG
 3. 3/2018 05.01.2018  w sprawie odwołania złożonego w Portalu Leśno-Drzewnym ZG.802.1.2018
 4  4/2018  10.01.2018  w sprawie wyrażenia zgody na możliwość uczestnictwa w imprezie pracowniczej pod nazwą własną ,, X Szachowe Mistrzostwa Leśników im. Jana Przygodzkiego o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu" organizowaną przez RDLP Radom NP.166.1.1.2018
5  5/2018  17.01.2018  w sprawie cen detalicznych na surowiec drzewny, stroisz oraz choinki w Nadleśnictwie Zagnańsk ZG.805.1.2018
 6  6/2018 05.02.2018  w sprawie przyznania limitu kilometrów jazd lokalnych dla pracowników wykorzystyjących samochody prywatne do celów służbowych w 2018 r. N.4001.1.2018
 7        
 8        
 9        
10        
 11        
 12        
 13        
 14        
 15        
 16        
 17        
18.        
19.        
20.        
 21.        
22.        
23.        
24        
25        
 26        
         
         
         

 

 

 

Zarządzenia rok 2017      

 

Lp
Nr zarządzenia Data

 Treść zarządzenia                                         

         Znak          

 1. 1/2017 18.01.2017       w sprawie wytycznych dotyczących sprzedaży drewna i innych produktów w Nadleśnictwie Zagnańsk w 2017r. N.800.1.2017
 2  2/2017  02.03.2017

w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno średniowymiarowe opałowe S4ppz w Nadleśnictwie Zagnańsk

N.7613.1.2017

 

 3  3/2017  06.03.2017

w sprawie wdrożenia aplikacji wspomagającej obsługę wybranych procesów kadrowych(moduł „Absencje i delegacje”) oraz wprowadzenia zasad dotyczących ewidencji i terminu składania wniosków urlopowych przez pracowników.

 NP.012.1.2017
4 4/2017  09.03.2017

w sprawie procedury uruchamiania, kontroli i zamykania  pozycji planu cięć w Nadleśnictwie Zagnańsk

 ZG.7610.1.2017
5  5/2017  13.03.2017

w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2017 z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie wytycznych dotyczących sprzedaży drewna i innych produktów w Nadleśnictwie Zagnańsk w 2017r.

 N.800.1.2017
 6  6/2017  17.03.2017  w sprawie wprowadzenia dyżurów i innych działań związanych z zabezpieczeniem obszarów leśnych Nadleśnictwa Zagnańsk przed pożarami w 2017 roku.  N.2621.1.2017
 7  7/2017  10.04.2017  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w Nadleśnictwie Zagnańsk  N.0210.6.2017
8 8/2017  11.04.2017  w sprawie kryteriów przyznawania oraz podziału nagród uznaniowych dla pracowników Nadleśnictwa Zagnańsk  NP.1150.5.2017
9  9/2017  08.05.2017  w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Zagnańsk na 2017 rok  N.0210.10.2017
 10          10/2017  08.05.2017  w sprawie średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2018-2021  N.0210.11.2017
 11  11/2017  29.05.2017  w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych (w leśnictwach oraz w siedzibie Nadleśnictwa Zagnańsk)  N.0210.13.2017
 12 12/2017  30.05.2017  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w związku z przekazaniem - przejęciem kasy w tym zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej  N.0210.14.2017
 13 13/2017  31.05.2017  w sprawie wdrożenia ,,Wytycznych dotyczących działań mających na celu zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej środowiska leśnego" oraz ,, Wytycznych dotyczących sporządzania szkiców w procesie realizacji zadań gospodarczych"  ZG.720.4.2017
14          14/2017  01.06.2017  zmieniające Zarządzenie 28/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Zagnańsk ( znak spr.: N-013-3/14)  NP.012.3.2017
 15           15/2017  19.06.2017  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych  NP.160.4.2017
 16          16/2017  30.06.2017  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych ( w leśnictwach oraz w siedzibie Nadleśnictwa Zagnańsk )  N.0210.13.2017
17          17/2017  30.06.2017  w sprawie ,,Zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie rozliczeń dotacji zewnętrznych "  N.080.1.2017
18         18/2017  10.07.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia 12/2015 z dnia 30 września 2015 roku w sprawach wprowadzenia ,, Polityki bezpieczeństwa danych osobowych Nadleśnictwa Zagnańsk " oraz ,, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych w Nadleśnictwie Zagnańsk "  (znak spr. NP.0171.1.2015)  NP.0171.1.2017
 19         19/2017  06.09.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie wytycznych dotyczących sprzedaży drewna i innych produktów w Nadleśnictwie Zagnańsk w 2017 r.  N.800.1.2017
 20 20/2017  03.10.2017 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu będącego sprawdzianem umiejętności i wiedzy nabytej w czasie stażu  NP.1125.2.2017
21  21/2017  10.10.2017 zmieniające zarządzenie Nr 5/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie instrukcji kasowej i zasad ochrony wartości pieniężnych   N.0210.15.2017
 22  22/2017  31.10.2017  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych (w leśnictwach oraz w siedzibie Nadleśnictwa Zagnańsk)   N.0210.13.2017
 23 23/2017 06.11.2017 w sprawie prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Zagnańsk na 2018 rok   N.0210.16.2017
 24  24/2017  16.11.2017 zmieniające Zarządzenie 28/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Zagnańsk (znak spr.: N-013-3/14)  NP.012.7.2017
 25  25/2017  11.12.2017  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w leśnictwie Bartków  N.0210.17.2017
 26  26/2017  29.12.2017  w sprawie zmiany Zarządzenia 11/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych ( w leśnictwach oraz w siedzibie Nadleśnictwa Zagnańsk )  N.0210.13.2017
         
         
         
         
         
         
         

 

 

Decyzje rok 2017

 

         Lp                                            Nr decyzji                    Data

                                                                                                              

Treść decyzji

                             Znak

1. 1/2017 09.01.2017 w sprawie odwołania złożonego w Portalu leśno-Drzewnym ZG.802.1.2017
2. 2/2017 11.01.2017

w sprawie wyrażenia zgody na możliwość uczestnictwa w imprezie pracowniczej pod nazwą własną „IX Szachowe Mistrzostwa Leśników im. Jana Przygodzkiego o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu” organizowaną przez RDLP Radom

N.0210.1.1.2017
 3.  3/2017  19.01.2017

w sprawie cen detalicznych na surowiec drzewny, stroisz oraz choinki w Nadleśnictwie Zagnańsk

ZG.805.1.2017
 4  4/2017 30.01.2017  w sprawie przyznania limitu kilometrów jazd lokalnych dla pracowników wykorzystyjących samochody prywatne do celów służbowych w 2017 r. N.4001.1.2017
5 5/2017 14.02.2017  w sprawie cen detalicznych na surowiec drzewny, stroisz oraz choinki w Nadleśnictwie Zagnańsk ZG.805.1.2017 
 6  6/2017  06.03.2017

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli pniaków w leśnictwie Długojów /04/.

 N.0210.2.2017
 7  7/2017  09.03.2017

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli pniaków w leśnictwie Brzezinki /08/.

 N.0210.3.2017
 8  8/2017  24.03.2017  w sprawie powoływania Komisji do przeprowadzenia kontroli pniaków w leśnictwie Bartków /03/.  N.0210.4.2017
 9  9/2017  27.03.2017  stawki czynszu za wynajmowanie lokali mieszkalnych i budynków gospodraczych  SA.2130.1.2017
10  10/2017  04.04.2017  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli pniaków w leśnictwie Adamów/01/.  N.0210.5.2017
 11  11/2017 06.04.2017  w sparwie wyrażenia zgody na możliwoś uczestnictwa w imprezie pracowniczej pod nazwą własną ,, Wielkopostne Spotkanie Leśników w Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej " organizowaną przez N-ctwo Stąporków oraz RDLP Radom  N.0210.1.2.2017
 12  12/2017  24.04.2017  w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania i weryfikacji poprawności określenia przez przedsiębiorców punktów przerobu drewna a aplikacji PLD  N.0210.7.2017
 13 13/2017 02.05.2017  w sprawie powoływania Komisji do przeprowadzenia kontroli pniaków w leśnictwie Gózd /09/.  N.0210.8.2017
 14  14/2017 02.05.2017  w sprawie powoływania Komisji do przeprowadzenia kontroli pniaków w leśnictwie Występa /02/.  N.0210.9.2017
 15 15/2017 08.05.2017

w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków złożonych przez pracowników Nadleśnictwa, w sprawie zaliczenia im okresów pracy poza Lasami Państwowymi oraz studiów wyższych do stażu pracy w Lasach Państwowych, decydującego o terminie nabycia uprawnień do nagrody jubileuszowej zgodnie z treścią §33 PUZP dla pracowników PGL LP zmienionym protokołem dodatkowym nr 26 z dnia 20.03.2017r.

NP.1150.7.2017
 16  16/2017 09.05.2017  w sprawie wyjazdu pracowników Nadleśnictwa Zagnańsk po sorty mundurowe w ramach delegacji służbowej  NP.1530.1.2017
 17 17/2017 15.05.2017  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli pni w leśnictwie Węgle/11/. N.0210.12.2017
18. 18/2017 29.05.2017 w sprawie wyrażenia zgody na możliwość uczestnictwa w imprezie pracowniczej pod nazwą własną ,,Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu" organizowaną przez N-ctwo Suchedniów oraz RDLP w Radomiu N.0210.1.3.2017
19. 19/2017  21.08.2017 w sprawie wyrażenia zgody na możliwość uczestnictwa w imprezie pracowniczej pod nazwą własną ,,Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu"  organizowaną przez N-ctwo Marcule oraz RDLP w Radomiu

 

N.0210.1.4.2017
20. 20/2017 15.09.2017 w sprawie wyrażenia zgody na możliwość uczestnictwa w imprezie pracowniczej pod nazwą własną ,, XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę " organizowaną przez DGLP w Warszawie oraz RDLP w Katowicach N.0210.1.5.2017
 21. 21/2017  27.09.2017  w sprawie wyrażenia zgody na organizację i uczestnictwo w wielofunkcyjnej imprezie pracowniczej pod nazwą własną ,, Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Zagnańsk w Karkonosze " organizowanej przez Nadleśnictwo Zagnańsk N.0210.1.6.2017
22. 22/2017 02.10.2017  w sprawie wyrażenia zgody na możliwość uczestnictwa w imprezie pracowniczej pod nazwą własną ,, Święty Franciszek z Asyżu - patron leśników i przyrodników " organizowaną przez Nadleśnictwo Skarżysko we współpracy z RDLP w Radomiu oraz Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku - Kamiennej   N.0210.1.7.2017
23. 23/2017 23.10.2017 zmieniająca decyzję nr 4/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania limitu kilometrów jazd lokalnych dla pracowników wykorzystujących samochody prywatne do celów służbowych w 2017 r. N.4001.1.2017
24 24/2017 06.11.2017 w sprawie średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2019-2022  N.0210.17.2017
25  25/2017  23.11.2017  w sprawie ustalenia cen drewna obowiązujacych w procedurach zbycia drewna w Portalu Leśno-Drzewnym w 2018 roku N.0210.18.2017
 26 26/2017 12.12.2017  w sprawie ustalenia dni pracy w 2018 r.  NP.151.1.2017
         
         
         

 

 

Zarządzenia rok 2016              

         Lp   Nr zarządzenia              Data

Treść zarządzenia

         Znak          

 1. 1/2016  12.01.2016  w sprawie wytycznych dotyczących sprzedaży drewna i innych produktów w Nadleśnictwie Zagnańsk w 2016 r.  N.800.1.2016
2. 2/2016  12.01.2016  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych ( w leśnictwach oraz w siedzibie Nadleśnictwa Zagnańsk)  KF.0210.2.2015
 3. 3/2016  10.03.2016  w sprawie wprowadzenia dyżurów i innych działań związanych z zabezpieczeniem obszarów leśnych Nadleśnictwa Zagnańsk przed pożarami w 2016 r.  N.2621.1.2016
 4.  4/2016  29.03.2016  w sprawie zasad obrotu płytkami do numeracji surowca drzewnego  N.7603.1.2016
5. 5/2016  29.03.2016  w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z telefonów służbowych komórkowych i  stacjonarnych Nadleśnictwa Zagnańsk".  N.401.1.2016
 6. 6/2016  06.04.2016  w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji materiałów w przerobie  N.232.1.2016
7. 7/2016  06.05.2016  w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Zagnańsk na 2016 r.  N.0300.1.2016
 8.  8/2016  09.05.2016 w sprawie procedury zatwierdzania rozpoczęcia, sprawdzenia i zakończenia pozycji planu cięć w Nadleśnictwie Zagnańsk  ZG.7610.2.2016
9.  9/2016  28.07.2016  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej  N.003.1.2016
10.           10/2016  28.07.2016  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji i określenia zasad przyznawania pożyczek uprawnionym pracownikom w celu nabywania samochodów prywatnych częściowo wykorzystywanych do celów służbowych  N.003.2.2016
11  11/2016  26.08.2016  w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składnikw majątkowych  N.0210.1.2016
 12  12/2016  23.09.2016

 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu będącego sprawdzianem umiejętności i wiedzy nabytej w czasie stażu

 N.1125.1.2016
 13  13/2016  02.11.2016

w sprawie prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Zagnańsk

 N.0210.3.2016
 14  14/2014  27.12.2016

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych
(w leśnictwach oraz w siedzibie Nadleśnictwa Zagnańsk)

   N.0210.1.2016

                                              

 

 

Decyzje rok 2016

                                            

         Lp                                            Nr decyzji                    Data

                                                                                                              

Treść decyzji

                             Znak

1. 1/2016 18.01.2016 w sprawie cen detalicznych na surowiec drzewny, stroisz oraz choinki w Nadleśnictwie Zagnańsk ZG.805.1.2016
2. 2/2016 29.01.2016 w sprawie przyznania limitu kilometrów jazd lokalnych dla pracowników wykorzystyjących samochody prywatne do celów służbowych w 2016 r. N.4001.1.2016
    3.                   3/2016     25.03.2016  stawki czynszu za wynajmowanie lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych N.2130.1.2016
4.                   4/2016     06.05.2016  w sprawie średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2017-2020 N.0300.2.2016
5. 5/2016 30.05.2016  w sprawie zapwenienia pracownikom Nadleśnictwa Zagnańsk napojów, których rodzaj i temperatura dostosowane są do warunków wykonywanej pracy. NB.1302.5.2016
6. 6/2016 29.06.2016  zmieniająca załącznik nr 1 wprowadzony Decyzją nr 8/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk z dnia 22.07.2014 r . w sprawie przyporządkowania czynności CWDPG i CWDPN do oddziałów leśnych nadleśnictwa Zagnańsk do stosowania przy pracach z pozyskania drewna ZG.7610.3.2016
 7  7/2016 03.10.2016  w sprawie ustalenia ceny netto za zbiór 1 kg nasion buka ZG.7021.3.2016
 8  8/2016 02.11.2016

w sprawie średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2018-2021

N.0210.3.2016
 9  9/2016 03.11.2016 w sprawie ceny netto za 1 kg nasion buka pospolitego w Nadleśnictwie Zagnańsk

ZG.805.2.2016

 10  10/2016  18.11.2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli pniaków w leśnictwie Serbinów /06/.

     N.0210.4.2016

 11  11/2016 18.11.2016  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli pniaków w leśnictwie Ćmińsk /05/. N.0210.5.2016
 12  12/2016 23.11.2016  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia  kontroli magazynu uzbrojenia

N.0210.6.2016
 13  13/2016  23.11.2016

w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania i weryfikacji poprawności określenia przez przedsiębiorców punktów przerobu drewna w aplikacji PLD (Portal Leśno-Drzewny)

N.0210.7.2016

14 14/2016 16.12.2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli danych dotyczących odbiorców drewna i podmiotów zajmujących się  pośrednictwem w handlu drewnem jako partnerów PGL LP  w ramach prowadzonej akcji kontrolnej „Drewno-16 N.0210.8.2016
 15 15/2016 20.12.2016

w sprawie ustalenia dni pracy w 2017 r.