Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Zagnańsk

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Zagnańsk >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 

Zarządzenia rok 2017      

 

Lp
Nr zarządzenia Data

 Treść zarządzenia                                         

         Znak          

 1. 1/2017 18.01.2017       w sprawie wytycznych dotyczących sprzedaży drewna i innych produktów w Nadleśnictwie Zagnańsk w 2017r. N.800.1.2017
 2  2/2017  02.03.2017

w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno średniowymiarowe opałowe S4ppz w Nadleśnictwie Zagnańsk

N.7613.1.2017

 

 3  3/2017  06.03.2017

w sprawie wdrożenia aplikacji wspomagającej obsługę wybranych procesów kadrowych(moduł „Absencje i delegacje”) oraz wprowadzenia zasad dotyczących ewidencji i terminu składania wniosków urlopowych przez pracowników.

 NP.012.1.2017
4 4/2017  09.03.2017

w sprawie procedury uruchamiania, kontroli i zamykania  pozycji planu cięć w Nadleśnictwie Zagnańsk

 ZG.7610.1.2017
5  5/2017  13.03.2017

w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2017 z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie wytycznych dotyczących sprzedaży drewna i innych produktów w Nadleśnictwie Zagnańsk w 2017r.

 N.800.1.2017
 6  6/2017  17.03.2017  w sprawie wprowadzenia dyżurów i innych działań związanych z zabezpieczeniem obszarów leśnych Nadleśnictwa Zagnańsk przed pożarami w 2017 roku.  N.2621.1.2017
 7  7/2017  10.04.2017  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w Nadleśnictwie Zagnańsk  N.0210.6.2017
8 8/2017  11.04.2017  w sprawie kryteriów przyznawania oraz podziału nagród uznaniowych dla pracowników Nadleśnictwa Zagnańsk  NP.1150.5.2017
9  9/2017  08.05.2017  w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Zagnańsk na 2017 rok  N.0210.10.2017
 10          10/2017  08.05.2017  w sprawie średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2018-2021  N.0210.11.2017
 11  11/2017  29.05.2017  w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych (w leśnictwach oraz w siedzibie Nadleśnictwa Zagnańsk)  N.0210.13.2017
 12 12/2017  30.05.2017  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w związku z przekazaniem - przejęciem kasy w tym zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej  N.0210.14.2017
 13 13/2017  31.05.2017  w sprawie wdrożenia ,,Wytycznych dotyczących działań mających na celu zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej środowiska leśnego" oraz ,, Wytycznych dotyczących sporządzania szkiców w procesie realizacji zadań gospodarczych"  ZG.720.4.2017
14          14/2017  01.06.2017  zmieniające Zarządzenie 28/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Zagnańsk ( znak spr.: N-013-3/14)  NP.012.3.2017
 15           15/2017  19.06.2017  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych  NP.160.4.2017
 16          16/2017  30.06.2017  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych ( w leśnictwach oraz w siedzibie Nadleśnictwa Zagnańsk )  N.0210.13.2017
17          17/2017  30.06.2017  w sprawie ,,Zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie rozliczeń dotacji zewnętrznych "  N.080.1.2017
18         18/2017  10.07.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia 12/2015 z dnia 30 września 2015 roku w sprawach wprowadzenia ,, Polityki bezpieczeństwa danych osobowych Nadleśnictwa Zagnańsk " oraz ,, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych w Nadleśnictwie Zagnańsk "  (znak spr. NP.0171.1.2015)  NP.0171.1.2017
 19         19/2017  06.09.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie wytycznych dotyczących sprzedaży drewna i innych produktów w Nadleśnictwie Zagnańsk w 2017 r.  N.800.1.2017
 20 20/2017  03.10.2017 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu będącego sprawdzianem umiejętności i wiedzy nabytej w czasie stażu  NP.1125.2.2017
21  21/2017  10.10.2017 zmieniające zarządzenie Nr 5/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie instrukcji kasowej i zasad ochrony wartości pieniężnych   N.0210.15.2017
 22  22/2017  31.10.2017  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych (w leśnictwach oraz w siedzibie Nadleśnictwa Zagnańsk)   N.0210.13.2017
 23 23/2017 06.11.2017 w sprawie prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Zagnańsk na 2018 rok   N.0210.16.2017
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

Decyzje rok 2017

 

         Lp                                            Nr decyzji                    Data

                                                                                                              

Treść decyzji

                             Znak

1. 1/2017 09.01.2017 w sprawie odwołania złożonego w Portalu leśno-Drzewnym ZG.802.1.2017
2. 2/2017 11.01.2017

w sprawie wyrażenia zgody na możliwość uczestnictwa w imprezie pracowniczej pod nazwą własną „IX Szachowe Mistrzostwa Leśników im. Jana Przygodzkiego o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu” organizowaną przez RDLP Radom

N.0210.1.1.2017
 3.  3/2017  19.01.2017

w sprawie cen detalicznych na surowiec drzewny, stroisz oraz choinki w Nadleśnictwie Zagnańsk

ZG.805.1.2017
 4  4/2017 30.01.2017  w sprawie przyznania limitu kilometrów jazd lokalnych dla pracowników wykorzystyjących samochody prywatne do celów służbowych w 2017 r. N.4001.1.2017
5 5/2017 14.02.2017  w sprawie cen detalicznych na surowiec drzewny, stroisz oraz choinki w Nadleśnictwie Zagnańsk ZG.805.1.2017 
 6  6/2017  06.03.2017

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli pniaków w leśnictwie Długojów /04/.

 N.0210.2.2017
 7  7/2017  09.03.2017

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli pniaków w leśnictwie Brzezinki /08/.

 N.0210.3.2017
 8  8/2017  24.03.2017  w sprawie powoływania Komisji do przeprowadzenia kontroli pniaków w leśnictwie Bartków /03/.  N.0210.4.2017
 9  9/2017  27.03.2017  stawki czynszu za wynajmowanie lokali mieszkalnych i budynków gospodraczych  SA.2130.1.2017
10  10/2017  04.04.2017  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli pniaków w leśnictwie Adamów/01/.  N.0210.5.2017
 11  11/2017 06.04.2017  w sparwie wyrażenia zgody na możliwoś uczestnictwa w imprezie pracowniczej pod nazwą własną ,, Wielkopostne Spotkanie Leśników w Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej " organizowaną przez N-ctwo Stąporków oraz RDLP Radom  N.0210.1.2.2017
 12  12/2017  24.04.2017  w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania i weryfikacji poprawności określenia przez przedsiębiorców punktów przerobu drewna a aplikacji PLD  N.0210.7.2017
 13 13/2017 02.05.2017  w sprawie powoływania Komisji do przeprowadzenia kontroli pniaków w leśnictwie Gózd /09/.  N.0210.8.2017
 14  14/2017 02.05.2017  w sprawie powoływania Komisji do przeprowadzenia kontroli pniaków w leśnictwie Występa /02/.  N.0210.9.2017
 15 15/2017 08.05.2017

w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków złożonych przez pracowników Nadleśnictwa, w sprawie zaliczenia im okresów pracy poza Lasami Państwowymi oraz studiów wyższych do stażu pracy w Lasach Państwowych, decydującego o terminie nabycia uprawnień do nagrody jubileuszowej zgodnie z treścią §33 PUZP dla pracowników PGL LP zmienionym protokołem dodatkowym nr 26 z dnia 20.03.2017r.

NP.1150.7.2017
 16  16/2017 09.05.2017  w sprawie wyjazdu pracowników Nadleśnictwa Zagnańsk po sorty mundurowe w ramach delegacji służbowej  NP.1530.1.2017
 17 17/2017 15.05.2017  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli pni w leśnictwie Węgle/11/. N.0210.12.2017
18. 18/2017 29.05.2017 w sprawie wyrażenia zgody na możliwość uczestnictwa w imprezie pracowniczej pod nazwą własną ,,Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu" organizowaną przez N-ctwo Suchedniów oraz RDLP w Radomiu N.0210.1.3.2017
19. 19/2017  21.08.2017 w sprawie wyrażenia zgody na możliwość uczestnictwa w imprezie pracowniczej pod nazwą własną ,,Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu"  organizowaną przez N-ctwo Marcule oraz RDLP w Radomiu

 

N.0210.1.4.2017
20. 20/2017 15.09.2017 w sprawie wyrażenia zgody na możliwość uczestnictwa w imprezie pracowniczej pod nazwą własną ,, XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę " organizowaną przez DGLP w Warszawie oraz RDLP w Katowicach N.0210.1.5.2017
 21. 21/2017  27.09.2017  w sprawie wyrażenia zgody na organizację i uczestnictwo w wielofunkcyjnej imprezie pracowniczej pod nazwą własną ,, Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Zagnańsk w Karkonosze " organizowanej przez Nadleśnictwo Zagnańsk N.0210.1.6.2017
22. 22/2017 02.10.2017  w sprawie wyrażenia zgody na możliwość uczestnictwa w imprezie pracowniczej pod nazwą własną ,, Święty Franciszek z Asyżu - patron leśników i przyrodników " organizowaną przez Nadleśnictwo Skarżysko we współpracy z RDLP w Radomiu oraz Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku - Kamiennej   N.0210.1.7.2017
23. 23/2017 23.10.2017 zmieniająca decyzję nr 4/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania limitu kilometrów jazd lokalnych dla pracowników wykorzystujących samochody prywatne do celów służbowych w 2017 r. N.4001.1.2017
24 24/2017 06.11.2017 w sprawie średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2019-2022  N.0210.17.2017
         
         
         
         
         

 

 

Zarządzenia rok 2016              

         Lp   Nr zarządzenia              Data

Treść zarządzenia

         Znak          

 1. 1/2016  12.01.2016  w sprawie wytycznych dotyczących sprzedaży drewna i innych produktów w Nadleśnictwie Zagnańsk w 2016 r.  N.800.1.2016
2. 2/2016  12.01.2016  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych ( w leśnictwach oraz w siedzibie Nadleśnictwa Zagnańsk)  KF.0210.2.2015
 3. 3/2016  10.03.2016  w sprawie wprowadzenia dyżurów i innych działań związanych z zabezpieczeniem obszarów leśnych Nadleśnictwa Zagnańsk przed pożarami w 2016 r.  N.2621.1.2016
 4.  4/2016  29.03.2016  w sprawie zasad obrotu płytkami do numeracji surowca drzewnego  N.7603.1.2016
5. 5/2016  29.03.2016  w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z telefonów służbowych komórkowych i  stacjonarnych Nadleśnictwa Zagnańsk".  N.401.1.2016
 6. 6/2016  06.04.2016  w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji materiałów w przerobie  N.232.1.2016
7. 7/2016  06.05.2016  w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Zagnańsk na 2016 r.  N.0300.1.2016
 8.  8/2016  09.05.2016 w sprawie procedury zatwierdzania rozpoczęcia, sprawdzenia i zakończenia pozycji planu cięć w Nadleśnictwie Zagnańsk  ZG.7610.2.2016
9.  9/2016  28.07.2016  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej  N.003.1.2016
10.           10/2016  28.07.2016  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji i określenia zasad przyznawania pożyczek uprawnionym pracownikom w celu nabywania samochodów prywatnych częściowo wykorzystywanych do celów służbowych  N.003.2.2016
11  11/2016  26.08.2016  w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składnikw majątkowych  N.0210.1.2016
 12  12/2016  23.09.2016

 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu będącego sprawdzianem umiejętności i wiedzy nabytej w czasie stażu

 N.1125.1.2016
 13  13/2016  02.11.2016

w sprawie prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Zagnańsk

 N.0210.3.2016
 14  14/2014  27.12.2016

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych
(w leśnictwach oraz w siedzibie Nadleśnictwa Zagnańsk)

   N.0210.1.2016

                                              

 

 

Decyzje rok 2016

                                            

         Lp                                            Nr decyzji                    Data

                                                                                                              

Treść decyzji

                             Znak

1. 1/2016 18.01.2016 w sprawie cen detalicznych na surowiec drzewny, stroisz oraz choinki w Nadleśnictwie Zagnańsk ZG.805.1.2016
2. 2/2016 29.01.2016 w sprawie przyznania limitu kilometrów jazd lokalnych dla pracowników wykorzystyjących samochody prywatne do celów służbowych w 2016 r. N.4001.1.2016
    3.                   3/2016     25.03.2016  stawki czynszu za wynajmowanie lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych N.2130.1.2016
4.                   4/2016     06.05.2016  w sprawie średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2017-2020 N.0300.2.2016
5. 5/2016 30.05.2016  w sprawie zapwenienia pracownikom Nadleśnictwa Zagnańsk napojów, których rodzaj i temperatura dostosowane są do warunków wykonywanej pracy. NB.1302.5.2016
6. 6/2016 29.06.2016  zmieniająca załącznik nr 1 wprowadzony Decyzją nr 8/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk z dnia 22.07.2014 r . w sprawie przyporządkowania czynności CWDPG i CWDPN do oddziałów leśnych nadleśnictwa Zagnańsk do stosowania przy pracach z pozyskania drewna ZG.7610.3.2016
 7  7/2016 03.10.2016  w sprawie ustalenia ceny netto za zbiór 1 kg nasion buka ZG.7021.3.2016
 8  8/2016 02.11.2016

w sprawie średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2018-2021

N.0210.3.2016
 9  9/2016 03.11.2016 w sprawie ceny netto za 1 kg nasion buka pospolitego w Nadleśnictwie Zagnańsk

ZG.805.2.2016

 10  10/2016  18.11.2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli pniaków w leśnictwie Serbinów /06/.

     N.0210.4.2016

 11  11/2016 18.11.2016  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli pniaków w leśnictwie Ćmińsk /05/. N.0210.5.2016
 12  12/2016 23.11.2016  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia  kontroli magazynu uzbrojenia

N.0210.6.2016
 13  13/2016  23.11.2016

w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania i weryfikacji poprawności określenia przez przedsiębiorców punktów przerobu drewna w aplikacji PLD (Portal Leśno-Drzewny)

N.0210.7.2016

14 14/2016 16.12.2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli danych dotyczących odbiorców drewna i podmiotów zajmujących się  pośrednictwem w handlu drewnem jako partnerów PGL LP  w ramach prowadzonej akcji kontrolnej „Drewno-16 N.0210.8.2016
 15 15/2016 20.12.2016

w sprawie ustalenia dni pracy w 2017 r.

N.151.1.2016

                    

 

Zarządzenia rok 2015

               

         Lp   Nr zarządzenia                    Data

Treść zarządzenia

              Znak          

 1. 1/2015   2.01.2015  w sprawie wytycznych dotyczących sprzedaży drewna i innych produktów w Nadleśnictwie Zagnańsk w 2015 r.  N.800.1.2015
 2.  2/2015  22.01.2015  w sprawie zasad przetwarzania, ewidencjonowania, udostępniania oraz niszczenia danych osobowych pozyskiwanych z użyciem kamer w ramach monitoringu leśnego stosowanego w Nadleśnictwie Zagnańsk  NS.2502.2.2015
 3. 3/2015  29.01.2015  w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej w Nadleśnictwie Zagnańsk  N.012.1.2015
 4. 4/2015  13.02.2015  w sprawie anulowania zarządzenia nr 13/2014  z dnia 13 maja 2014 r.  w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu naboru pracowników w Nadleśnictwie Zagnańsk znak N-1101-1/14  NP.0210.1.2015
 5. 5/2015  05.03.2015  w sprawie powołania komisji przetargowej i regulaminu pracy komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia w Nadleśnictwie Zagnańsk postępowań o udzielenie zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, a powyżej kwot określonych w art. 4 ust. 8 ustawy PZP.  N.270.1.2015
 6. 6/2015  17.03.2015  w sprawie wprowadzenia dyżurów i innych działań związanych z zabezpieczeniem obszarów leśnych Nadleśnictwa Zagnańsk przed pożarami w 2015 r.  N.2621.1.2015
 7. 7/2015  31.03.2015  w sprawie wprowadzenia do stosowania w Nadlesnictwie Zagnańsk zakładowej tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej oraz obuwia i odzieży roboczej.  NB.1302.1.2015
 8. 8/2015  01.04.2015  w sprawie wprowadzenia zasad podziału nag