Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Zagnańsk

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Zagnańsk >> Informacja o kontrolach

bip_logo_pl
odstep
Wyniki kontroli

 

 

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Zagnańsk 

 
Lp
Rok
Podmiot przeprowadzający kontrole
Czas trwania
Temat kontroli
1
2007
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
25.04.2007
Kontrola ochrony przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Zagnańsk.
 
2
2007
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach
01.02.2007
Kontrola sanitarna ujęcia wody.
3
2007
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach
08.05.2007
Kontrola sanitarna ujęcia wody.
4
2007
RDLP Radom
5.07.2007– 28.08.2007
Kontrola w zakresie poprawności zawartych umów na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa.
5
2007
RDLP Radom
9.10.2007
Kontrola w zakresie:
- stosowania Zarządzenia nr 42 DGLP z dn 14 lipca 2000 r,
- stanu technicznego, kompletności i wykorzystana maszyn i urządzeń leśnych,
- kompletności i zgodności dokumentacji wypłaty ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
6
2007
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach
12.11.2007
Monitoring kontrolny wody w wodociągu Nadleśnictwa.
7
2008
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach
14.01.2008
Monitoring kontrolny wody w wodociągu Nadleśnictwa.
8
2008
DGLP w Warszawie
11.02.2008 – 22.02.2008
Poprawność zawierania umów na udostępnienie gruntów z zasobów LP z zabezpieczeniem interesu Skarbu Państwa w latach 1998 – 2007.
9
2008
ZUS w Kielcach
12.06.2008 – 17.06.2008
Ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy.
10
2008
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach
29.07.2008
Monitoring kontrolny wody w wodociągu Nadleśnictwa.
11
2008
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach
26.08.2008
Monitoring kontrolny wody w wodociągu Nadleśnictwa.
12
2008
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
8.09.2008
Kontrola zdrowotności roślin w szkółce leśnej.
13
2008
RDLP Radom
8.10.2008 – 10.08.2008
Przestrzeganie BHP w Nadleśnictwie.
14
2008
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach
27.10.2008
Monitoring kontrolny wody w wodociągu Nadleśnictwa.
15
2008
RDLP Radom
18.10.2008 – 30.11.2008
Kontrola sprawdzająca dotycząca umów dzierżaw/najmu i zamian gruntów Skarbu Państwa.
16
2008
RDLP Radom
12.11.2008 – 20.11.2008
Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w latach 2006 – 2008.
17
2008
DGLP w Warszawie
5.12.2008 – 10.12.2008
Kontrola sprawdzająca gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Lasów Państwowych pod eksploatację kopalin.
18
2008
RDLP Radom
10.12.2008
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości kwalifikacji przeprowadzonych inwestycji i remontów w 2008 r.
19
2009
Biuro Nasiennictwa Leśnego
28.01.2009 – 29.01.2009
Kontrola terenowa dostawcy LMR i zarządcy LMP
20
2009
Państwowa Inspekcja Pracy w Kielcach
03.03.2009 – 27.03.2009
Kontrola dotycząca przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym przepisów BHP oraz współdziałania z Zakładami Usług Leśnych.
21
2009
RDLP Radom
30.03.2009 – 31.03.2009
Kontrola szacunków brakarskich za lata 2007 – 2008.
22
2009
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
14.04.2009 – 15.04.2009
Kontrola przestrzegania przepisów p.poż.
23
2009
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach
04.05.2009
Monitoring kontrolny wody w wodociągu Nadleśnictwa.
24
2009
RDLP Radom
28.10.2009
Kontrola problemowa z zakresu realizacji pomocy PKZP w nadleśnictwie
25
2009
RDLP Radom
23.10.2009

Kontrola spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych

26

 

 

2009

 

 

Najwyższa Izba Kontroli

 

 

29.10.2009 -27.04.2010

 

 

Kontrola udzielania koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych, ustalanie i egzekwowanie opłat z tego tytułu oraz udostępnianie terenów przez Lasy Państwowe przedsiębiorcom eksploatującym kopaliny w latach 2007 – 2009.

27

2009

RDLP Radom

17.11.2009-18.11.2009

Funkcjonowanie systemu informatycznego.

28 2009 RDLP Radom 26.11.2009

Ochrona przyrody-stan form ochrony przyrody w nadleśnictwie.

29 2010 RDLP Radom 19.01.2010 Stan obiektów po bylym OTL-u.
30 2010 RDLP Radom 18.02.2010 Kontrola problemowa dotycząca rozpatrywania reklamacji drewna.
31 2010 Agencja Usług Księgowo-Prawnych "Biegli Rewidenci"

01.02.2010-12.02.2010

Przeprowadzenie badania sprawozdawczości finansowej za 2009 r.
32 2010 Malopolska Regionalna Inspekcja w Radomiu 01.03.2010 Kontrola problemowa z zakresu wyłączania z produkcji gruntów leśnych w latach 2008-2009. 

33

2010

Komenda Miejska PSP - Kielce

19.04.2010-20.04.2010

Kontrola przestrzegania przepisów p.poż.

34 2010 RDLP Radom 24-25.06.2010 Kontrola problemowa w zakresie nasiennictwa i selekcji.
35 2010 RDLP Radom 03-05.11.2010 Kontrola problemowa w zakresie przestrzegania obowiązujących procedur przy realizacji inwestycji dotyczących dróg publicznych.
36 2010 RDLP Radom 08.11.2010 Kontrola ochrony przeciwpożarowej w nadleśnictwie.
37 2010 RDLP Radom 23.11.2010. Kontrola mieszkań zakwalifikowanych do sprzedaży.
38 2010 RDLP Radom 14.12.2010

Kontrola użytkowania ubocznego za lata2009-2010.

 
39 2011 RDLP Radom

12.04.2011 -25.05.2011

 

 

Kontrola w zakresie oceny stanu technicznego i zagospodarowania infrastruktury po zlikwidowanych zakładach i zapleczach technicznych, oraz lokali i budynków zaliczonych do inwestycji w nieruchomości.

 
40. 2011 KMPSP Kielce 13.04.2011-15.04.2011 Badanie przepisów przeciwpożarowych.  
41. 2011 WIORiN Kielce 27.04.2011

Kontrola zdrowotności roślin w szkółce leśnej,pobieranie próby gleby,kontrola terenu leśnego wokół tartaków na terenie Nadleśnictwa Zagnańsk 

 
42. 2011 KM PSP Kielce 13.06.2011 Sprawdzenie zaleceń pokontrolnych.  
43. 2011  RDLP Radom

19.07.2011-22.07.2011 

 Kontrola problemowa z pielęgnowania lasu.

 

44. 2011 RDLP Radom 15.12.2011-16.12.2011 Stosowanie norm i warunków technicznych na drewno w 2011 roku.  
45. 2012

Komenda Miejska PSP Kielce

04.04.2012-06.04.2012

Badanie przepisów p.poź - obiekty budowlane oraz obszary leśne.  
46. 2012

Prokurator Rejonowy Kielce Wschód w Kielcach

 

24.04.2012 Omównienie sposobu prowadzenia postępowań karnych z uwzględnieniem ewentualnych uchybień.  
47. 2012

Urząd Kontroli Skarbowej Kielce

 

 

11.06.2012- 03.08.2012

 

Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wypłacania podatku i usług za poszczególne miesiące. 2010 roku.

 

 

 

48. 2012 WIORiN Kielce 14.07.2012

Kontrola drewna na obecność Bursapheleneins xylophilus.

.

 
49. 2012 ZUS Kielce 06.08.2012-17.08.2012

Kontrola-prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, ustalenie uprawnień  i wypłacanie tych świadczeń. Prawidlowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe,wystawianie zaświadczeń  do celów ubezpieczeń społecznych. 

 
50. 2012 RDLP Radom 19.09.2012-21.09.2012 Kontrola umów zawartych na kopaliny oraz trybu wykonania przez Nadleśniczego poleceń NIK po kontroli  problemowej na przełomie roku 2009/2010  
51. 2012 RDLP Radom 16.10.2012-25.10.2012 Kontrola sprawdzająca wykonania poleceń pokontrolnych po kontroli problemowej zagospodarowania infrastruktury po OTL Zagnańsk i ZSLP oraz lokali i budynków zaliczonych do inwestycji w nieruchomości.

 

 

 

 

52. 2012 RDLP Radom 23.10.2012 Kontrola zgodności i odnoszenia kosztów.  
53. 2012 RDLP Radom 24.10.2012-06.11.2012 Kontrola z informacji niejawnych i spraw obronnych.  
54. 2013 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej    w Kielcach 10.05.2013-13.05.2013 Badanie przepisów p.poź. na obszarach leśnych i obiektu nadleśnictwa.  
55. 2013

Prokurator Rejonowy Beata Zielińska Janaszek

 

28.05.2013 Omówienie sposobu prowadzenia postępowań karnych z wyszczególnieniem ewentualnych uchybień.  
56. 2013 RDLP Radom 24.07.2013 Czynności biurowe i wizja lokalna.  
57. 2013 WIORiN Kielce 07.08.2013 Protokół pobrania prób.Protokół kontroli.  
58. 2013 RDLP Radom 03.09.2013 Sprawozdanie dla Dyrektora RDLP i odpowiedż zainteresowanemu.  
59. 2013 Archiwum Państwowe Kielce 11.09.2013 Notatka i ekspertyza akt.  
60. 2014  RDLP Radom 07.04.2014 Kontrola okresowa.  
61. 2014 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 11.04.2014                       - 16.04.2014 Badanie przepisów p.poż.  
62. 2014 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku 23.04.2014 -24.04.2014 Kontrola przestrzegania przepisów p.poż.  
63. 2014 Prokurator Rejonowy Kielce-Wschód w Kielcach 23.06.2014 Kontrola przeprowadzona w trybie par.256 regulamiu urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.  
64. 2014 Inspektor Komtroli Skarbowej w Kielcach 03.07.2014 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach PO I i Ś.  
65. 2014 Biuro Nasiennictwa Leśnego

23.07.2014  -25.07.2014                     

Leśny Materiał Rozmnożeniowy, Leśny Materiał Podstawowy, Regionalizacja nasienna.

 
66. 2014 WIOR i N Kielce 29.07.2014 Kontrolowanie zdrowotności roślin, pobieranie prób drewna.    
67. 2014 WIOR i N Kielce 18.12.2014

Kontrola prawidłowości spełnienia obowiązków przedsiębiorców.

 

 
68. 2015 RDLP Radom 27.01.2015 - 03.02.2015 Kontrola zrealizowanej inwestycji dot.budowy osady funkcjonalnej w miejscowości Serbinów.  
69. 2015 RDLP Radom 16.02.2015 Kontrola w zakresie warunków przydziału, przechowywania i używania broni palnej i ś.p.b.  
70. 2015

Komendant Miejski PSP Kielce

 

10.04.2015- 13.04.2015                     

Badanie przepisów przeciwpożarowych.  
71. 2015 Komendant Powiatowy PSP Skarżysko Kamienna 27.04.2015 Kontrola z akresu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.  
72. 2015 WIORiN Kielce 24.07.2015 Kontrola zdrowotności roślin, pobieranie prób drewna.    
73. 2015 RDLP Radom

08.10.2015

 

Kontrola postępowania "Remont drogi leśnej".    
74. 2015 Dyrektor RDLP w Radomiu

19.10.2015-  15.12.2015

Kontrola wykonania wystąpienia pokontrolnego z dn.27.08.2014 r z kontroli okresowej Nadleśnictwa.    
75. 2015 Prezes Urzędu Dozoru Technicznego. 20.10.2015 Okresowe badanie kontrolne  kotlowni gazowej.    
76. 2015 WIORiN -Kielce 10.12.2015 Kontrola dokumentacji dotycząca obrotu nasionami i sadzonkami.    
77. 2016 KP PSP Skarżysko Kamienna 01.04.2016 Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.    
78. 2016 KM PSP Kielce 05.04.2016 - 07.04.2016 Badanie przepisow przeciwpożarowych.    
79. 2016 DGLP Warszawa

13.07.2016 - 15.07.2016

Kontrola spraw personalnych    
80. 2016 DGLP Warszawa 25.07.2016 - 28.07.2016 Kontrola spraw mieszkaniowych i personalnych.    
81. 2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach 24.08.2016 Kontrola zdrowotności roślin i pobranie prób drewna.    
82. 2016 DGLP Warszawa

02.11.2016 - 04.11.2016

Weryfikacja informacji w sprawie likwidacji ujęcia wodnego i sieci wodociągowej dostarczajacego wodę do ul. Przemysłowej i ul. Kieleckiej.    
83. 2016 Archiwum Państwowe w Kielcach 30.11.2016 Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.    
84 2016 WIORiN - Kielce 06.12.2016 Kontrola dokumentacji.    
85 2017 Państwowa Inspekcja Pracy 01.02.2017 - 15.02.2017 Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy i bhp przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej oraz kontrola ZUL-i.    
86 2017 Komendant Miejski PSP Kielce 12.04.2017-14.04.2017 Badanie przepisów przeciwpożarowych    
87 2017 KP PSP Skarżysko - Kamienna 21.04.2017 Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych    
88 2017 KM PSP w Kielcach 12.05.2017 Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych    
89 2017 RDLP Radom 27.07.2017 Kontrola spraw obronnych    
90 2017 WIORIN - Kielce 31.07.2017 Kontrola zdrowotności roślin, pobieranie prób drewna.    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki kontroli dostepne są  na wniosek w biurze nadleśnictwa, niezbędny druk do pobrania znajduje się w zakładce o nazwie "niepodlegające upublicznieniu"
 

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Sławomir Olesiński
Data modyfikacji: 2017/08/01 07:45:11
Redaktor zatwierdzający: Paweł Chyb
Wprowadzający: Paweł Chyb