Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu informuje o możliwości wglądu, zapoznania się oraz zgłaszania uwag, wniosków i opinii do następujących dokumentów:

- protokoły z KZP,
- protokoły z NTG,
- projekty Prognoz Oddziaływania na Środowisko Planów Urządzenia Lasu dla Nadleśnictw.
 
Wszelkie uwagi, wnioski i opinie dotyczące dokumentów wymienionych powyżej prosimy przesyłać w formie pisemnej na adres: 
REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU, 
ul. 25 czerwca 68, 26-600 Radom. 

Jednoczenie informujemy, że zgłoszone wnioski, uwagi i opinii rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.


 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

informuje, że w dniu 08 marca 2018 r. o godzinie 900 odbędzie się

Narada Techniczno Gospodarcza w sprawie

Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Zagnańsk na lata 2018-2027.

Narada odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Zagnańsk,

 ul. Przemysłowa 10a, 26-050 Zagnańsk

Zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w Naradzie.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 02.03.2018 r.

telefonicznie tel. +41 300 10 44, lub e-mailem: zagnansk@radom.lasy.gov.pl

 

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

informuje, że w dniu 27 luty 2018 r. o godzinie 900 odbędzie się

Narada Techniczno Gospodarcza w sprawie

Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Stąporków na lata 2018-2027.

Narada odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Stąporków,

 ul. Niekłańska 15, 26-220 Stąporków.

Zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w Naradzie.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 19.02.2018 r.

telefonicznie tel. +41 374 17 83, lub e-mailem: staporkow@radom.lasy.gov.pl

 

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

informuje, że w dniu 01 marca 2018 r. o godzinie 900 odbędzie się

Narada Techniczno Gospodarcza w sprawie

Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Skarżysko na lata 2018-2027.

Narada odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Skarżysko,

 ul. Wiejska 1, 26-110 Skarżysko Kamienna.

Zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w Naradzie.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 22.02.2018 r.

telefonicznie tel. +41 253 84 85, lub e-mailem: skarzysko@radom.lasy.gov.pl

 

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

informuje, że w dniu 06 marca 2018 r. o godzinie 900 odbędzie się

Narada Techniczno Gospodarcza w sprawie

Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Barycz na lata 2018-2027.

Narada odbędzie się w Dworku „Cykada”

Komaszyce 55, 26-225 Gowarczów

Zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w Naradzie.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 27.02.2018 r.

telefonicznie tel. +41 375 38 50, lub e-mailem: barycz@radom.lasy.gov.pl

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

informuje, że dnia 26 października 2017 r. Minister Środowiska

zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Łagów
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2017 – 2026.

Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP
w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

  

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

informuje, że dnia 26 października 2017 r. Minister Środowiska

zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Daleszyce
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2017 – 2026.

Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP
w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

 

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

Informuje o przystąpieniu do opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu

dla Nadleśnictwa Dobieszyn na okres 01.01.2020-31.12.2029 r.

w związku z powyższym w BIP RDLP w Radomiu

w zakładce urządzanie lasu oraz w siedzibie RDLP w pok. 56,

 a także w siedzibie Nadleśnictwa Dobieszyn - 
adres: Dobieszynek 7, 26-804 Stromiec

można zapoznać się z Założeniami  do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Dobieszyn

               Termin konsultacji wyznacza się na 18.09.2017 r. – 08.10.2017 r.

Instytucje, osoby prawne i fizyczne proszone są o przesyłanie uwag i wniosków

odnośnie założeń do sporządzenia planu urządzenia lasu na adres RDLP w Radomiu:

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

Wnioski i uwagi przekazane w formie pisemnej do dnia  08.10.2017 r. (decyduje data  wpływu) rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

 

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

Informuje o przystąpieniu do opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu

dla Nadleśnictwa Przysucha na okres 01.01.2020-31.12.2029 r.

w związku z powyższym w BIP RDLP w Radomiu

w zakładce urządzanie lasu oraz w siedzibie RDLP w pok. 56,

 a także w siedzibie Nadleśnictwa Przysucha - 
adres: ul. Targowa 87, 26-400 Przysucha

można zapoznać się z Założeniami  do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Przysucha

               Termin konsultacji wyznacza się na 18.09.2017 r. – 08.10.2017 r.

Instytucje, osoby prawne i fizyczne proszone są o przesyłanie uwag i wniosków

odnośnie założeń do sporządzenia planu urządzenia lasu na adres RDLP w Radomiu:

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

Wnioski i uwagi przekazane w formie pisemnej do dnia  08.10.2017 r. (decyduje data  wpływu) rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

Informuje o przystąpieniu do opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu

dla Nadleśnictwa Suchedniów na okres 01.01.2020-31.12.2029 r.

w związku z powyższym w BIP RDLP w Radomiu

w zakładce urządzanie lasu oraz w siedzibie RDLP w pok. 56,

 a także w siedzibie Nadleśnictwa Suchedniów - 
adres: ul. Bodzentyńska 16, 26-130 Suchedniów

można zapoznać się z Założeniami  do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Suchedniów

               Termin konsultacji wyznacza się na 18.09.2017 r. – 08.10.2017 r.

Instytucje, osoby prawne i fizyczne proszone są o przesyłanie uwag i wniosków

odnośnie założeń do sporządzenia planu urządzenia lasu na adres RDLP w Radomiu:

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

Wnioski i uwagi przekazane w formie pisemnej do dnia  08.10.2017 r. (decyduje data  wpływu) rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

informuje o wyłożeniu w dniach  16.08.2017 r. – 05.09.2017 r. do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Łagów na lata 2017 – 2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekty tych dokumentów dostępne są w:

 siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu pokój nr 56

oraz w siedzibie Nadleśnictwa Łagów,
Wola Łagowska 118, 26-025 Łagów

 

Uwagi, wnioski i opinie należy składać pisemnie na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

ul. 25 czerwca 68, 26-600 Radom

do dnia 05.09.2017 r.

(data wpływu)

Właściwym do rozpatrywania w/w uwag i wniosków jest

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

informuje o wyłożeniu w dniach  16.08.2017 r. – 05.09.2017 r. do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Daleszyce na lata 2017 – 2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekty tych dokumentów dostępne są w:

 siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu pokój nr 56

oraz w siedzibie Nadleśnictwa Daleszyce,
ul. Zakościele 7a, 26-021 Daleszyce

 

Uwagi, wnioski i opinie należy składać pisemnie na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

ul. 25 czerwca 68, 26-600 Radom

do dnia 05.09.2017 r.

(data wpływu)

Właściwym do rozpatrywania w/w uwag i wniosków jest

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
ul. 25-go Czerwca 68, 26 - 600 Radom
Informuje o przystąpieniu do sporządzania Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Suchedniów na okres 01.01.2020-31.12.2029 r.
wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000.
Wyznacza się termin posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) na dzień 25.07.2017 r. godzina 1000.
Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Suchedniów - 
adres: ul. Bodzentyńska 16, 26-130 Suchedniów
Celem posiedzenia KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” , które w formie protokołu z KZP zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.
Do udziału, w Komisji zaprasza się zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne.
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w w/w posiedzeniu
nie później niż do dnia 21.07.2017 r.
 telefonicznie pod numerem + 41 254 30 45, lub pocztą elektroniczną na adres  suchedniów@radom.lasy.gov.pl

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
ul. 25-go Czerwca 68, 26 - 600 Radom
Informuje o przystąpieniu do sporządzania Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Dobieszyn na okres 01.01.2020-31.12.2029 r.
wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000.
Wyznacza się termin posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) na dzień 21.07.2017 r. godzina 1000.
Posiedzenie Komisji odbędzie się w Ośrodku EMAUS - 
adres: Mikówka 23, 26-800 Białobrzegi
Celem posiedzenia KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” , które w formie protokołu z KZP zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.
Do udziału, w Komisji zaprasza się zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne.
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w w/w posiedzeniu
nie później niż do dnia 19.07.2017 r.
 telefonicznie pod numerem + 48 619 51 39, lub pocztą elektroniczną na adres  dobieszyn@radom.lasy.gov.pl

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
ul. 25-go Czerwca 68, 26 - 600 Radom
Informuje o przystąpieniu do sporządzania Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Przysucha na okres 01.01.2020-31.12.2029 r.
wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000.
Wyznacza się termin posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) na dzień 19.07.2017 r. godzina 1000.
Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Przysucha - 
adres: ul. Targowa 87, 26-400 Przysucha
Celem posiedzenia KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” , które w formie protokołu z KZP zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.
Do udziału, w Komisji zaprasza się zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne.
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w w/w posiedzeniu
nie później niż do dnia 17.07.2017 r.
 telefonicznie pod numerem + 48 675 20 71, lub pocztą elektroniczną na adres  przysucha@radom.lasy.gov.pl


REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
informuje, że w dniu 24 marca 2017 r. o godzinie 900 odbędzie się
Narada Techniczno Gospodarcza w sprawie
Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Daleszyce na lata 2017-2026.
Narada odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Daleszyce,
 ul. Zakościele 7a, 26-021 Daleszyce
Zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w Naradzie.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 17.03.2017 r.
telefonicznie tel. +41 317 19 68, lub e-mailem: daleszyce@radom.lasy.gov.plREGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

informuje, że w dniu 22 marca 2017 r. o godzinie 900 odbędzie się
Narada Techniczno Gospodarcza w sprawie
Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Łagów na lata 2017-2026.
Narada odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Łagów,
 Wola Łagowska 118, 26-025 Łagów.
Zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w Naradzie.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 15.03.2017 r.
telefonicznie tel. +41 307 40 23, lub e-mailem: lagow@radom.lasy.gov.plRegionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

informuje, że dnia 22 grudnia 2016 r. Minister Środowiska
zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Starachowice
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2016 – 2025.

Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP
w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje, że dnia 06 grudnia 2016 r. Minister Środowiska
zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Radom
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2016 – 2025.

Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP
w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje o wyłożeniu w dniach  10.10.2016 r. – 31.10.2016 r. do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Starachowice na lata 2016 – 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekty tych dokumentów dostępne są w:
 siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu pokój nr 56
oraz w siedzibie Nadleśnictwa Starachowice,
ul. Tadeusza Krywki 14d, 27-200 Starachowice

Uwagi, wnioski i opinie należy składać pisemnie na adres:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
ul. 25 czerwca 68, 26-600 Radom
do dnia 31.10.2016 r.

(data wpływu)
Właściwym do rozpatrywania w/w uwag i wniosków jest
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje o wyłożeniu w dniach  10.10.2016 r. – 31.10.2016 r. do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Starachowice na lata 2016 – 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekty tych dokumentów dostępne są w:
 siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu pokój nr 56
oraz w siedzibie Nadleśnictwa Starachowice,
ul. Tadeusza Krywki 14d, 27-200 Starachowice

Uwagi, wnioski i opinie należy składać pisemnie na adres:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
ul. 25 czerwca 68, 26-600 Radom
do dnia 31.10.2016 r.
(data wpływu)
Właściwym do rozpatrywania w/w uwag i wniosków jest
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje o wyłożeniu w dniach  30.09.2016 r. – 21.10.2016 r.
do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Radom na lata 2016 – 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekty tych dokumentów dostępne są w:
 siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu pokój nr 56
oraz w siedzibie Nadleśnictwa Radom,
ul. Janiszewska 48, 26-600 Radom.
Uwagi, wnioski i opinie należy składać pisemnie na adres:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
ul. 25 czerwca 68, 26-600 Radom
do dnia 21.10.2016 r.

(data wpływu)
Właściwym do rozpatrywania w/w uwag i wniosków jest
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

Informuje o przystąpieniu do opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu

dla Nadleśnictwa Kielce na okres 01.01.2019-31.12.2028 r.

w związku z powyższym w BIP RDLP w Radomiu

w zakładce urządzanie lasu oraz w siedzibie RDLP w pok. 56,

 a także w siedzibie Nadleśnictwa Kielce - 
adres: ul. Hubalczyków 15, 25-668 Kielce

można zapoznać się z Założeniami  do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Kielce

               Termin konsultacji wyznacza się na 24.08.2016 r. – 15.09.2016 r.

Instytucje, osoby prawne i fizyczne proszone są o przesyłanie uwag i wniosków odnośnie założeń do sporządzenia planu urządzenia lasu na adres RDLP w Radomiu: ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

Wnioski i uwagi przekazane w formie pisemnej do dnia  15.09.2016 r. (decyduje data  wpływu) rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

 

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

Informuje o przystąpieniu do opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu

dla Nadleśnictwa Ruda Maleniecka na okres 01.01.2019-31.12.2028 r.

w związku z powyższym w BIP RDLP w Radomiu

w zakładce urządzanie lasu oraz w siedzibie RDLP w pok. 56,

 a także w siedzibie Nadleśnictwa Ruda Maleniecka - 
adres: ul. Piotrkowska 29, 26-230 Radoszyce

można zapoznać się z Założeniami  do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Ruda Maleniecka

               Termin konsultacji wyznacza się na 24.08.2016 r. – 15.09.2016 r.

Instytucje, osoby prawne i fizyczne proszone są o przesyłanie uwag i wniosków odnośnie założeń do sporządzenia planu urządzenia lasu na adres RDLP w Radomiu: ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

Wnioski i uwagi przekazane w formie pisemnej do dnia  15.09.2016 r. (decyduje data  wpływu) rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

 

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
ul. 25-go Czerwca 68, 26 - 600 Radom
Informuje o przystąpieniu do sporządzania Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Ruda Maleniecka na okres 01.01.2019-31.12.2028 r.
wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000.
Wyznacza się termin posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) na dzień 14.07.2016 r. godzina 1000.
Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Ruda Maleniecka - 
adres: ul. Piotrkowska 29, 26-230 Radoszyce
Celem posiedzenia KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” , które w formie protokołu z KZP zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.
Do udziału, w Komisji zaprasza się zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne.
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w w/w posiedzeniu
nie później niż do dnia 06.07.2016 r.
 telefonicznie pod numerem + 41 373 15 95, lub pocztą elektroniczną na adres ruda@radom.lasy.gov.pl

 

 

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
ul. 25-go Czerwca 68, 26 - 600 Radom
Informuje o przystąpieniu do sporządzania Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Kielce na okres 01.01.2019-31.12.2028 r.
wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000.
Wyznacza się termin posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) na dzień 12.07.2016 r. godzina 1000.
Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Kielce - 
adres: ul. Hubalczyków 15, 25-668 Kielce
Celem posiedzenia KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” , które w formie protokołu z KZP zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.
Do udziału, w Komisji zaprasza się zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne.
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w w/w posiedzeniu
nie później niż do dnia 04.07.2016 r. telefonicznie pod numerem + 41 335 63 60, lub pocztą elektroniczną na adres  kielce@radom.lasy.gov.pl

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
informuje, że w dniu 22 marca 2016 r. o godzinie 1000 odbędzie się
Narada Techniczno Gospodarcza w sprawie
Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Radom na lata 2016-2025.
Narada odbędzie się w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym Nadleśnictwa Radom
im. redaktora Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisko
ul. Płużańskiego 30, 26-630 Jedlnia-Letnisko
Zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w Naradzie.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 14.03.2016 r.
telefonicznie tel. +48 345-17-22 lub e-mailem: radom@radom.lasy.gov.pl


REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
informuje, że w dniu 18 marca 2016 r. o godzinie 1000 odbędzie się
Narada Techniczno Gospodarcza w sprawie
Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Starachowice na lata 2016-2025.
Narada odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Starachowice,
 ul. Tadeusza Krywki 14d, 27-200 Starachowice
Zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w Naradzie.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 11.03.2016 r.
telefonicznie tel. +41 274 76 20 lub e-mailem: starachowice@radom.lasy.gov.pl

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje, że dnia 27 października 2015 r. Minister Środowiska
zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Marcule
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2015 – 2024.
Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP
w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje, że dnia 29 października 2015 r. Minister Środowiska
zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Włoszczowa
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2015 – 2024.
Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP
w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.


REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

Informuje o przystąpieniu do opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu

dla Nadleśnictwa Barycz na okres 01.01.2018-31.12.2027 r.

w związku z powyższym w BIP RDLP w Radomiu

w zakładce urządzanie lasu oraz w siedzibie RDLP w pok. 56,

a także w siedzibie Nadleśnictwa Barycz, Barycz 69,26-200 Końskie

można zapoznać się z Założeniami  do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Barycz

               Termin konsultacji wyznacza się na 21.09.2015 r. – 12.10.2015 r.

Instytucje, osoby prawne i fizyczne proszone są o przesyłanie uwag i wniosków

odnośnie założeń do sporządzenia planu urządzenia lasu na adres RDLP w Radomiu:

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

Wnioski i uwagi przekazane w formie pisemnej do dnia  12.10.2015 r. (decyduje data  wpływu) rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

Informuje o przystąpieniu do opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu

dla Nadleśnictwa Skarżysko na okres 01.01.2018-31.12.2027 r.

w związku z powyższym w BIP RDLP w Radomiu

w zakładce urządzanie lasu oraz w siedzibie RDLP w pok. 56,

 a także w siedzibie Nadleśnictwa Skarżysko, ul. Wiejska 1, 26-110 Skarżysko Kamienna

można zapoznać się z Założeniami  do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Skarżysko

               Termin konsultacji wyznacza się na 21.09.2015 r. – 12.10.2015 r.

Instytucje, osoby prawne i fizyczne proszone są o przesyłanie uwag i wniosków

odnośnie założeń do sporządzenia planu urządzenia lasu na adres RDLP w Radomiu:

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

Wnioski i uwagi przekazane w formie pisemnej do dnia  12.10.2015 r. (decyduje data  wpływu) rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

Informuje o przystąpieniu do opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu

dla Nadleśnictwa Stąporków na okres 01.01.2018-31.12.2027 r.

w związku z powyższym w BIP RDLP w Radomiu

w zakładce urządzanie lasu oraz w siedzibie RDLP w pok. 56,

 a także w siedzibie Nadleśnictwa Stąporków, ul. Niekłańska 15, 26-220 Stąporków

można zapoznać się z Założeniami  do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Stąporków

               Termin konsultacji wyznacza się na 21.09.2015 r. – 12.10.2015 r.

Instytucje, osoby prawne i fizyczne proszone są o przesyłanie uwag i wniosków

odnośnie założeń do sporządzenia planu urządzenia lasu na adres RDLP w Radomiu:

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

Wnioski i uwagi przekazane w formie pisemnej do dnia  12.10.2015 r. (decyduje data  wpływu) rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.


REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

Informuje o przystąpieniu do opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu

dla Nadleśnictwa Zagnańsk na okres 01.01.2018-31.12.2027 r.

w związku z powyższym w BIP RDLP w Radomiu

w zakładce urządzanie lasu oraz w siedzibie RDLP w pok. 56,

a także w siedzibie Nadleśnictwa Zagnańsk, ul. Przemysłowa 10a, 26-050 Zagnańsk.

można zapoznać się z Założeniami  do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Zagnańsk

               Termin konsultacji wyznacza się na 21.09.2015 r. – 12.10.2015 r.

Instytucje, osoby prawne i fizyczne proszone są o przesyłanie uwag i wniosków

odnośnie założeń do sporządzenia planu urządzenia lasu na adres RDLP w Radomiu:

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

Wnioski i uwagi przekazane w formie pisemnej do dnia  12.10.2015 r. (decyduje data  wpływu) rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje o wyłożeniu w dniach  03.08.2015 r. – 24.08.2015 r. do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Włoszczowa na lata 2015 – 2024
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekty tych dokumentów dostępne są w:
 siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu pokój nr 56
oraz w siedzibie Nadleśnictwa Włoszczowa,
ul. Kolejowa 23, 29-100 Włoszczowa.

Uwagi, wnioski i opinie należy składać pisemnie na adres:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
ul. 25 czerwca 68, 26-600 Radom
do dnia 25.08.2015 r.
(data wpływu)
Właściwym do rozpatrywania w/w uwag i wniosków jest
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Jednocześnie na dzień  28.08.2015 r. o godzinie 1100
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu przewiduje się posiedzenie
Komisji Projektu Planu w ramach, której zostaną omówione sposoby przyjęcia lub uzasadnienie rezygnacji ze zgłoszonych uwag i wniosków. Posiedzenie ma charakter debaty publicznej,
w związku z powyższym zainteresowanych zapraszamy do udziału w obradach Komisji. 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje o wyłożeniu w dniach  20.07.2015 r. – 10.08.2015 r. do publicznego wglądu
projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Marcule na lata 2015 – 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekty tych dokumentów dostępne są w:
 siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu pokój nr 56
oraz w siedzibie Nadleśnictwa Marcule,
Marcule 1, 27-100 Iłża.

Uwagi, wnioski i opinie należy składać pisemnie na adres:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
ul. 25 czerwca 68, 26-600 Radom
do dnia 10.08.2015 r.
(data wpływu)
Właściwym do rozpatrywania w/w uwag i wniosków jest
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje, że dnia 8 czerwca 2015 r. Minister Środowiska zatwierdził Plan Urządzenia Lasu
dla Nadleśnictwa Zwoleń w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2013 – 2022.

Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu,
można zapoznać się w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP
w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
ul. 25-go Czerwca 68, 26 - 600 Radom
Informuje o przystąpieniu do sporządzania Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Barycz na okres 01.01.2018-31.12.2027 r.
wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000.
Wyznacza się termin posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) na dzień 22.07.2015 r. godzina 1000.
Posiedzenie Komisji odbędzie się w Dworku Cykada
Komaszyce 55, 26-225 Gowarczów
Celem posiedzenia KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” , które w formie protokołu z KZP zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.
Do udziału, w Komisji zaprasza się zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne.
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w w/w posiedzeniu
nie później niż do dnia 15.07.2015 r.
 telefonicznie pod numerem + 41 375 38 50, lub pocztą elektroniczną na adres  barycz@radom.lasy.gov.pl

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
ul. 25-go Czerwca 68, 26 - 600 Radom
Informuje o przystąpieniu do sporządzania Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Skarżysko na okres 01.01.2018-31.12.2027 r.
wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000.
Wyznacza się termin posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) na dzień 15.07.2015 r. godzina 1000.
Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Skarżysko –
adres: ul. Wiejska 1, 26-110 Skarżysko Kamienna
Celem posiedzenia KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” , które w formie protokołu z KZP zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.
Do udziału, w Komisji zaprasza się zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne.
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w w/w posiedzeniu
nie później niż do dnia 08.07.2015 r.
 telefonicznie pod numerem + 41 253 84 85, lub pocztą elektroniczną na adres  skarzysko@radom.lasy.gov.pl

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
ul. 25-go Czerwca 68, 26 - 600 Radom
Informuje o przystąpieniu do sporządzania Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Stąporków na okres 01.01.2018-31.12.2027 r.
wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000.
Wyznacza się termin posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) na dzień 23.07.2015 r. godzina 1000.
Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Stąporków –
adres: ul. Niekłańska 15, 26-220 Stąporków
Celem posiedzenia KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” , które w formie protokołu z KZP zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.
Do udziału, w Komisji zaprasza się zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne.
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w w/w posiedzeniu
nie później niż do dnia 15.07.2015 r.
 telefonicznie pod numerem + 41 374 17 83, lub pocztą elektroniczną na adres  staporkow@radom.lasy.gov.pl

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
ul. 25-go Czerwca 68, 26 - 600 Radom
Informuje o przystąpieniu do sporządzania Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Zagnańsk na okres 01.01.2018-31.12.2027 r.
wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000.
Wyznacza się termin posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) na dzień 04.08.2015 r. godzina 1000.
Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Zagnańsk –
adres: ul. Przemysłowa 10a, 26-050 Zagnańsk
Celem posiedzenia KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” , które w formie protokołu z KZP zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.
Do udziału, w Komisji zaprasza się zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne.
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w w/w posiedzeniu
nie później niż do dnia 28.07.2015 r.
 telefonicznie pod numerem + 41 300 10 44, lub pocztą elektroniczną na adres  zagnansk@radom.lasy.gov.pl

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje, że dnia 18 marca 2015 r. Minister Środowiska
zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2014 – 2023.

Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP
w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje, że dnia 10 lutego 2015 r. Minister Środowiska
zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Grójec
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2014 – 2023.
Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP
w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom. 


REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
informuje, że w dniu 24 marca 2015 r. o godzinie 1000 odbędzie się
Narada Techniczno Gospodarcza w sprawie
Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Włoszczowa na lata 2015-2024.
Narada odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Włoszczowa,
 ul. Kolejowa 23, 29-100 Włoszczowa.
Zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w Naradzie.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20.03.2015 r.
telefonicznie Tel. +41 39 42 719 lub e-mailem: włoszczowa@radom.lasy.gov.pl

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
informuje, że w dniu 20 marca 2015 r. o godzinie 1000 odbędzie się
Narada Techniczno Gospodarcza w sprawie
Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Marcule na lata 2015-2024.
Narada odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Marcule,
 Marcule 1, 27-100 Iłża.
Zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w Naradzie.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 13.03.2015 r.
telefonicznie Tel. + 48 616 00 77 lub e-mailem: marcule@radom.lasy.gov.pl

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu informuje o wyłożeniu w dniach  08.12.2014 r. – 30.12.2014 r. do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 – 2023
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekty tych dokumentów dostępne są w:
 siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu pokój nr 56
oraz w siedzibie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski,
Sudół 216, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Uwagi, wnioski i opinie należy składać pisemnie na adres:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
ul. 25 czerwca 68, 26-600 Radom
do dnia 31.12.2014 r.
(data wpływu)
Właściwym do rozpatrywania w/w uwag i wniosków jest
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.


Jednocześnie na dzień 20.01.2015 r. o godzinie 1200
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu
 przewiduje się posiedzenie
Komisji Projektu Planu w ramach, której zostaną omówione sposoby przyjęcia lub uzasadnienie rezygnacji ze zgłoszonych uwag i wniosków.
Posiedzenie ma charakter debaty publicznej,
w związku z powyższym zainteresowanych zapraszamy do udziału w obradach Komisji.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu informuje o wyłożeniu w dniach  10.11.2014 r. – 01.12.2014 r. do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Grójec na lata 2014 – 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekty tych dokumentów dostępne są w:
 siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu pokój nr 56
oraz w siedzibie Nadleśnictwa Grójec,
Podole 91, 05-600 Grójec.

Uwagi, wnioski i opinie należy składać pisemnie na adres:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
ul. 25 czerwca 68, 26-600 Radom
do dnia 02.12.2014 r.
(data wpływu)
Właściwym do rozpatrywania w/w uwag i wniosków jest
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
Informuje o przystąpieniu do opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu
dla Nadleśnictwa Daleszyce na okres 01.01.2017-31.12.2026 r.
w związku z powyższym w BIP RDLP w Radomiu
w zakładce urządzanie lasu oraz w siedzibie RDLP w pok. 56,
 a także w siedzibie Nadleśnictwa Daleszyce, ul. Zakościele 7a, 26-021 Daleszyce
można zapoznać się z Założeniami  do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Daleszyce
    Termin konsultacji wyznacza się na 26.09.2014 r. – 16.10.2014 r.
Instytucje, osoby prawne i fizyczne proszone są o przesyłanie uwag i wniosków
odnośnie założeń do sporządzenia planu urządzenia lasu na adres RDLP w Radomiu:
ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.
Wnioski i uwagi przekazane w formie pisemnej do dnia  17.10.2014 r. (decyduje data  wpływu) rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.


REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
Informuje o przystąpieniu do opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu
dla Nadleśnictwa Łagów na okres 01.01.2017-31.12.2026 r.
w związku z powyższym w BIP RDLP w Radomiu
w zakładce urządzanie lasu oraz w siedzibie RDLP w pok. 56,
 a także w siedzibie Nadleśnictwa Łagów, Wola Łagowska 118, 26-025 Łagów
można zapoznać się z Założeniami  do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Łagów
    Termin konsultacji wyznacza się na 26.09.2014 r. – 16.10.2014 r.
Instytucje, osoby prawne i fizyczne proszone są o przesyłanie uwag i wniosków
odnośnie założeń do sporządzenia planu urządzenia lasu na adres RDLP w Radomiu:
ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.
Wnioski i uwagi przekazane w formie pisemnej do dnia  17.10.2014 r. (decyduje data  wpływu) rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
ul. 25-go Czerwca 68, 26 - 600 Radom
Informuje o przystąpieniu do sporządzania Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Daleszyce na okres 01.01.2017-31.12.2026 r.
wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszar Natura 2000.
Wyznacza się termin posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) na dzień 12.08.2014 r. godzina 1000.
Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Daleszyce –
adres: ul. Zakościele 7a, 26-021 Daleszyce
Celem posiedzenia KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” , które w formie protokołu z KZP zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.
Do udziału, w Komisji zaprasza się zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne.
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w w/w posiedzeniu
nie później niż do dnia 04.08.2014 r.
 telefonicznie pod numerem +41 317 19 68, lub pocztą elektroniczną na adres  daleszyce@radom.lasy.gov.pl

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
ul. 25-go Czerwca 68, 26 - 600 Radom
Informuje o przystąpieniu do sporządzania Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Łagów na okres 01.01.2017-31.12.2026 r.
wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszar Natura 2000.
Wyznacza się termin posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) na dzień 14.08.2014 r. godzina 1000.
Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Łagów –
adres: Wola Łagowska 118, 26-025 Łagów
Celem posiedzenia KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” , które w formie protokołu z KZP zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.
Do udziału, w Komisji zaprasza się zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne.
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w w/w posiedzeniu
nie później niż do dnia 06.08.2014 r.
 telefonicznie pod numerem +41 307 40 23, lub pocztą elektroniczną na adres  lagow@radom.lasy.gov.pl


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje, że Decyzją z dnia 22 maja 2014 r. Minister Środowiska
zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Chmielnik w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2013 – 2022.
Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zasobów RDLP w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

informuje, że
Decyzją z dnia 25 marca 2014 r. Minister Środowiska

zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Pińczów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2013 – 2022.
Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.


REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
informuje, że w dniu 03 kwietnia 2014 r. o godzinie 1000 odbędzie się
Narada Techniczno Gospodarcza w sprawie
Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Grójec na lata 2014-2023.
Narada odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Grójec,
 Podole 91, 05-600 Grójec.
Zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w Naradzie.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 28.03.2014 r.
telefonicznie Tel. 48 661 26 62 lub e-mailem: grojec@radom.lasy.gov.pl

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
informuje, że w dniu 02 kwietnia 2014 r. o godzinie 1000 odbędzie się
Narada Techniczno Gospodarcza w sprawie
Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014-2023.
Narada odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski,
 Sudół 216, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
Zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w Naradzie.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 28.03.2014 r.
telefonicznie Tel. 41 265 31 49 lub e-mailem: ostrowiec@radom.lasy.gov.pl

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
Informuje o przystąpieniu do opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu
dla Nadleśnictwa Starachowice na okres 01.01.2016-31.12.2025 r.
w związku z powyższym w BIP RDLP w Radomiu
w zakładce urządzanie lasu oraz w siedzibie RDLP w pok. 56,
 a także w siedzibie Nadleśnictwa Starachowice, ul. Krywki 14d, 27-200 Starachowice,
można zapoznać się z Założeniami  do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Starachowice
    Termin konsultacji wyznacza się na 17.01.2014 r. – 06.02.2014 r.
Instytucje, osoby prawne i fizyczne proszone są o przesyłanie uwag i wniosków
odnośnie założeń do sporządzenia planu urządzenia lasu na adres RDLP w Radomiu:
ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.
Wnioski i uwagi przekazane w formie pisemnej do dnia  07.02.2014 r. (decyduje data  wpływu) rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
Informuje o przystąpieniu do opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu
dla Nadleśnictwa Radom na okres 01.01.2016-31.12.2025 r.
w związku z powyższym w BIP RDLP w Radomiu
w zakładce urządzanie lasu oraz w siedzibie RDLP w pok. 56,
 a także w siedzibie Nadleśnictwa Radom, ul. Janiszewska 48, 26-600 Radom
można zapoznać się z Założeniami  do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Radom
    Termin konsultacji wyznacza się na 15.01.2014 r. – 04.02.2014 r.
Instytucje, osoby prawne i fizyczne proszone są o przesyłanie uwag i wniosków
odnośnie założeń do sporządzenia planu urządzenia lasu na adres RDLP w Radomiu:
ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.
Wnioski i uwagi przekazane w formie pisemnej do dnia  05.02.2014 r. (decyduje data  wpływu) rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

informuje o wyłożeniu w dniach  09.01.2014 r. – 29.01.2014 r. do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Chmielnik na lata 2013 – 2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekty tych dokumentów dostępne są w:
 siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu pokój nr 56
oraz w siedzibie Nadleśnictwa Chmielnik,
ul. Przemysłowa 3, 26-020 Chmielnik

Uwagi, wnioski i opinie należy składać pisemnie na adres:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
ul. 25 czerwca 68, 26-600 Radom
do dnia 30.01.2014 r.

(data wpływu)
Właściwym do rozpatrywania w/w uwag i wniosków jest
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.


Jednocześnie na dzień 31.01.2014 r. o godzinie 1200
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu przewiduje się posiedzenie
Komisji Projektu Planu w ramach, której zostaną omówione sposoby przyjęcia lub uzasadnienie rezygnacji ze zgłoszonych uwag i wniosków. Posiedzenie ma charakter debaty publicznej,
w związku z powyższym zainteresowanych zapraszamy do udziału w obradach Komisji.

 


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje o wyłożeniu w dniach  09.01.2014 r. – 29.01.2014 r. do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Pińczów na lata 2013 – 2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekty tych dokumentów dostępne są w:
 siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu pokój nr 56
oraz w siedzibie Nadleśnictwa Pińczów,
Michałów 294, 28-411 Michałów,

Uwagi, wnioski i opinie należy składać pisemnie na adres:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
ul. 25 czerwca 68, 26-600 Radom
do dnia 30.01.2014 r.
(data wpływu)
Właściwym do rozpatrywania w/w uwag i wniosków jest
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Jednocześnie na dzień 31.01.2014 r. o godzinie 1000
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu przewiduje się posiedzenie
Komisji Projektu Planu w ramach, której zostaną omówione sposoby przyjęcia lub uzasadnienie rezygnacji ze zgłoszonych uwag i wniosków. Posiedzenie ma charakter debaty publicznej,
w związku z powyższym zainteresowanych zapraszamy do udziału w obradach Komisji.  


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu informuje o wyłożeniu w dniach 03.12.2013 r. – 23.12.2013 r. do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Zwoleń na lata 2013 – 2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekty tych dokumentów dostępne są w:
siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu pokój nr 56
oraz w siedzibie Nadleśnictwa Zwoleń, Miodne Leśniczówka 107/1, 26-700 Zwoleń


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu informuje, że w plikach do pobrania znajdują się dokumenty w sprawie uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aneksu PUL dla Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski.

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
ul. 25-go Czerwca 68, 26 - 600 Radom
Informuje o przystąpieniu do sporządzania Projektu Planu Urządzenia Lasu dla
Nadleśnictwa Starachowice na okres 01.01.2016-31.12.2025 r.
wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko
i obszar Natura 2000.
Wyznacza się termin posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) na dzień
27.11.2013 r. godzina 900.
Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Starachowice – adres:
ul. Krywki 14d, 27-200 Starachowice.
Celem posiedzenia KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu”,
które w formie protokołu z KZP zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.
Do udziału, w Komisji zaprasza się zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody
w lasach Nadleśnictwa instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne.
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w w/w posiedzeniu
nie później niż do dnia 19.11.2013 r.
 telefonicznie pod numerem +41 274 76 20, lub pocztą elektroniczną na adres 
starachowice@radom.lasy.gov.pl


REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
ul. 25-go Czerwca 68, 26 - 600 Radom
Informuje o przystąpieniu do sporządzania Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Radom na okres 01.01.2016-31.12.2025 r.
wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszar Natura 2000.
Wyznacza się termin posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) na dzień 19.11.2013 r. godzina 900.
Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Radom – adres: ul. Janiszewska 48, 26-600 Radom.
Celem posiedzenia KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” , które w formie protokołu z KZP zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.
Do udziału, w Komisji zaprasza się zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne.
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w w/w posiedzeniu
nie później niż do dnia 14.11.2013 r.
 telefonicznie pod numerem +48 345-17-22, lub pocztą elektroniczną na adres  radom@radom.lasy.gov.pl


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje, że Decyzją z dnia 23 kwietnia 2013 r. Minister Środowiska zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Staszów 
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2012 – 2021.Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zasobów RDLP w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
informuje, że w dniu 07 maja 2013 r. o godzinie 930 odbędzie się
Narada Techniczno Gospodarcza w sprawie
Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Chmielnik na lata 2013-2022.
Narada odbędzie się w Chmielnickim Centrum Kultury,
ul. Starobuska 10, 26-020 Chmielnik.
Zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w Naradzie.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 30.04.2013 r.
telefonicznie Tel. (41) 354 30 47 lub e-mailem: chmielnik@radom.lasy.gov.pl

 

 REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH w RADOMIU

informuję, że w dniu 26 kwietnia 2013r. o godzinie 9:00 odbędzie się

Narada Techniczno Gospodarcza w sprawie

Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Zwoleń na lata 2013-2022.

Narada odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Zwoleń,

Miodne Leśniczówka 107/1, 26-700 Zwoleń.

Zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w Naradzie.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 23.04.2013r.

telefonicznie Tel. (48) 676 20 22 lub e-mailem: zwolen@radom.lasy.gov.pl

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje, że Decyzją z dnia 15 marca 2013 r. Minister Środowiska
zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Jędrzejów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2012 – 2021.
Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zasobów RDLP w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

informuje, że w dniu 05 marca 2013 r. o godzinie 1000 odbędzie się

Narada Techniczno Gospodarcza w sprawie

Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Pińczów na lata 2013-2021.

Narada odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Pińczów,

 Michałów 294, 28-411 Michałów.

Zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w Naradzie.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 27.02.2013 r.

telefonicznie Tel. 41 357-22-11 lub e-mailem: pinczow@radom.lasy.gov.pl

 

 

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
Informuje o przystąpieniu do opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu
dla Nadleśnictwa Włoszczowa na okres 01.01.2015-31.12.2024 r.
w związku z powyższym w BIP RDLP w Radomiu
w zakładce urządzanie lasu oraz w siedzibie RDLP w pok. 56,
 a także w siedzibie Nadleśnictwa Włoszczowa, ul. Kolejowa 23, 29-100 Włoszczowa
można zapoznać się z Założeniami Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Włoszczowa
                Termin konsultacji wyznacza się na 21.01.2013 r. – 11.02.2013 r.
Instytucje, osoby prawne i fizyczne proszone są o przesyłanie uwag i wniosków
odnośnie założeń do sporządzenia planu urządzenia lasu na adres RDLP w Radomiu:
ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.
Wnioski i uwagi przekazane w formie pisemnej do dnia 13.02.2013 r. (decyduje data wpływu) rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
Informuje o przystąpieniu do opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu
dla Nadleśnictwa Marcule na okres 01.01.2015-31.12.2024 r.
w związku z powyższym w BIP RDLP w Radomiu
w zakładce urządzanie lasu oraz w siedzibie RDLP w pok. 56,
 a także w siedzibie Nadleśnictwa Marcule, Marcule 1, 27-100 Iłża
można zapoznać się z Założeniami Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Marcule
                Termin konsultacji wyznacza się na 21.01.2013 r. – 11.02.2013 r.
Instytucje, osoby prawne i fizyczne proszone są o przesyłanie uwag i wniosków
odnośnie założeń do sporządzenia planu urządzenia lasu na adres RDLP w Radomiu:
ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.
Wnioski i uwagi przekazane w formie pisemnej do dnia 13.02.2013 r. (decyduje data wpływu) rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

z przyczyn formalnych przekłada posiedzenie KPP dla Nadleśnictwa Staszów, z dnia 15.01.2013 r. o godzinie 1200.

na dzień 06.02.2013 r. o godz. 1000.

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu informujeo wyłożeniu w dniach 14.01.2013 r. – 04.02.2013 r. do publicznego wgląduprojektu planu urządzenia lasudla Nadleśnictwa Staszów na lata 2012 – 2021wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekty tych dokumentów dostępne są w:

 siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu pokój nr 56

oraz w siedzibie Nadleśnictwa Staszów ul. Oględowska 4, 28-200 Staszów,

 
Uwagi, wnioski i opinie należy składać pisemnie na adres:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
ul. 25 czerwca 68, 26-600 Radom
do dnia 05.02.2013 r.
(data wpływu)

Właściwym do rozpatrywania w/w uwag i wniosków jest

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Jednocześnie na dzień 06.02.2013 r. o godzinie 1000

w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu odbędzie się posiedzenie

Komisji Projektu Planu w ramach, której zostaną omówione sposoby przyjęcia lub uzasadnienie rezygnacji ze zgłoszonych uwag i wniosków. Posiedzenie ma charakter debaty publicznej, w związku z powyższym zainteresowanych zapraszamy do udziału w obradach Komisji.

 

  

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
ul. 25-go Czerwca 68, 26 - 600 Radom
Informuje o przystąpieniu do sporządzania Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Marcule na okres 01.01.2015-31.12.2024 r.
wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszar Natura 2000.
Wyznacza się termin posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) na dzień 21.11.2012 r. godzina 900.
Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Marcule – adres: ul. Marcule 1, 27-100 Iłża.
Celem posiedzenia KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” , które w formie protokołu z KZP zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.
Do udziału, w Komisji zaprasza się zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne.
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w w/w posiedzeniu
nie później niż do dnia 16.11.2012 r.
 telefonicznie pod numerem +48 616 00 77, lub pocztą elektroniczną na adres nadlesnictwo.marcule@radom.lasy.gov.pl

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
ul. 25-go Czerwca 68, 26 - 600 Radom
Informuje o przystąpieniu do sporządzania Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Włoszczowa na okres 01.01.2015-31.12.2024 r.
wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszar Natura 2000.

Wyznacza się termin posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) na dzień 20.11.2012 r. godzina 930.
Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Włoszczowa – adres: ul. Kolejowa 23, 29-100 Włoszczowa.
Celem posiedzenia KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” , które w formie protokołu z KZP zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.
Do udziału, w Komisji zaprasza się zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne.
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w w/w posiedzeniu
nie później niż do dnia 16.11.2012 r.
 telefonicznie pod numerem +41 39 42 719 , lub pocztą elektroniczną na adres nadlesnictwo.wloszczowa@radom.lasy.gov.pl

 

 OGŁOSZENIA

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ADMINISTRACJI LASÓW PAŃSTWOWYCH KOMISJA PROJEKTU PLANU DLA NADLEŚNICTWA JĘDRZEJÓW WYZNACZONA NA DZIEŃ 07.09.2012 r. ZOSTAJE PRZESUNIĘTA NA TERMIN POŹNIEJSZY.

 INFORMACJA O NOWYM TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI ZOSTANIE PODANA W BIP RDLP Z ODPOWIEDNIM WYPRZEDZENIEM.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

 informuje o wyłożeniu w dniach  16.07.2012 r. – 06.08.2012 r. do publicznego wglądu

projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Jędrzejów na lata 2012 – 2021 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekty tych dokumentów dostępne są w:

 siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu pokój nr 56

oraz w siedzibie Nadleśnictwa Jędrzejów ul. Wilanowska 2, 28-300 Jędrzejów,

 

Uwagi, wnioski i opinie należy składać pisemnie na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

ul. 25 czerwca 68, 26-600 Radom

do dnia 08.08.2012 r.

(data wpływu)

Właściwym do rozpatrywania w/w uwag i wniosków jest

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

Jednocześnie na dzień 07.09.2012 r. o godzinie 1000

w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu przewiduje się posiedzenie

Komisji Projektu Planu w ramach, której zostaną omówione sposoby przyjęcia lub uzasadnienie rezygnacji ze zgłoszonych uwag i wniosków. Posiedzenie ma charakter debaty publicznej, w związku z powyższym zainteresowanych zapraszamy do udziału w obradach Komisji. 

  

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

informuje, że Decyzją z dnia 06 czerwca 2012 r. Minister Środowiska
zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Kozienice w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2011 – 2020.
Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zasobów RDLP w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

Informuje
o przystąpieniu do opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu
dla Nadleśnictwa Grójec
na okres 01.01.2014-31.12.2023 r.
w związku z powyższym w BIP RDLP w Radomiu
w zakładce urządzanie lasu oraz w siedzibie RDLP w pok. 56,
 a także w siedzibie Nadleśnictwa Grójec, Podole 91, 05-600 Grójec
można zapoznać się z Założeniami Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Grójec
                Termin konsultacji wyznacza się na 17.05.2012 r. – 08.06.2012 r.
Instytucje, osoby prawne i fizyczne
proszone są o przesyłanie uwag i wniosków
odnośnie założeń do sporządzenia planu urządzenia lasu na adres RDLP w Radomiu:
ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.
Wnioski i uwagi przekazane w formie pisemnej do dnia 08.06.2012 r. (decyduje data wpływu) 
rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
Informuje
o przystąpieniu do opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu
dla Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski
na okres 01.01.2014-31.12.2023 r.
w związku z powyższym w BIP RDLP w Radomiu
w zakładce urządzanie lasu oraz w siedzibie RDLP w pok. 56,
 a także w siedzibie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, Sudół 216,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
można zapoznać się z Założeniami Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski
                Termin konsultacji wyznacza się na 17.05.2012 r. – 08.06.2012 r.
Instytucje, osoby prawne i fizyczne
proszone są o przesyłanie uwag i wniosków
odnośnie założeń do sporządzenia planu urządzenia lasu na adres RDLP w Radomiu:
ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

Wnioski i uwagi przekazane w formie pisemnej do dnia 08.06.2012 r. (decyduje data wpływu) 
rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

DYREKTOR REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PANSTWOWYCH W RADOMIU
zwołuje Komisję Projekt Planu dla Nadleśnictwa Kozienice
w celu omówienia opinii, uwag i wniosków zgłoszonych
do projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Kozienice
 na okres 01.01.2011-31.12.2020.
Posiedzenie Komisji   Projektu Planu odbędzie się w dniu  11.10.2011 r. o godz. 900
 w siedzibie RDLP w Radomiu przy ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom, w sali 39.
Obrady w/w Komisji mają charakter debaty publicznej,
do której zapraszam zainteresowane Instytucje, osoby fizyczne i prawne.
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w w/w posiedzeniu
nie później niż do dnia 10.10.2011 r.
 telefonicznie pod numerem +48 385-60-85, lub pocztą elektroniczna na adres 
wojciech.hlopas@radom.lasy.gov.pl

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje, że Decyzją z dnia 23 grudnia 2010 r. Minister Środowiska
zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Dobieszyn w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2010 – 2019.
Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zasobów RDLP w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.
 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje, że Decyzją z dnia 10 lutego 2011 r. Minister Środowiska
zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Kielce w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2009 – 2018.
Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zasobów RDLP w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.
 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje, że Decyzją z dnia 16 marca 2011 r. Minister Środowiska
zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Przysucha w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2010 – 2019.
Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zasobów RDLP w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.
 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje, że Decyzją z dnia 04 kwietnia 2011 r. Minister Środowiska
zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Suchedniów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2010 – 2019.
Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zasobów RDLP w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.
 
REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
Ul. 25-go Czerwca 68, 26 600 Radom
Informuje o przystąpieniu do zamówienia na sporządzenia Projektów Planów Urządzenia Lasu dla Nadleśnictw
Chmielnik, Pińczów, Zwoleń na okres 01.01.2013-31.12.2022 r.
wraz z prognozami oddziaływania projektów planów urządzenia lasu na środowisko i obszar Natura 2000.
W związku z powyższym na stronie internetowej RDLP w Radomiu w zakładce urządzanie lasu oraz w siedzibie RDLP w pok. 56,
można zapoznać się z Założeniami do Planów Urządzenia Lasu dla Nadleśnictw: Chmielnik, Pińczów, Zwoleń. Instytucje, osoby prawne i fizyczne proszone są o wnoszenie pisemnych opinii przesłanych na adres RDLP w Radomiu odnośnie Założeń do sporządzenia planów urządzenia lasu w/w opinie, wnioski i uwagi rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu
termin konsultacji wyznaczono w okresie 11.05.2011 r. — 31.05.2011 r. (decyduje data stempla pocztowego)

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

Ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

Informuje o przystąpieniu do sporządzania Projektu Planu Urządzenia Lasu dla

Nadleśnictwa Grójec na okres 01.01.2014-31.12.2023r.

wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszar Natura 2000.

Wyznacza się termin posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) na dzień 10.04.2012r. godzina 10:00.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w sidzibie Nadleśnictwa Grójec - adres: Podole 91, 05-600 Grójec.

Celem posiedzenia KZP jest sformułowanie "Założeń do planu urządzenia lasu", które w formie protokołu

z KZP zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.

Do działu, w Komisji zaprasza się zainteresowane gospodarką leśną i ochroną

przyrody w lasach Nadleśnictwa instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w w/w posiedzeniu

nie później niż do dnia 06.04.2012r.

telefonicznie pod numerem +48 661 26 62, lub pocztą elektroniczną na adres:

grojec@radom.lasy.gov.pl

 

 

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

Ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

Informuje o przystąpieniu do sporządzania Projektu Planu Urządzenia Lasu dla

Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski na okres 01.01.2014-31.12.2023r.

wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszar Natura 2000.

Wyznacza się termin posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) na dzień 17.04.2012r. godzina 10:00.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w sidzibie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski 

- adres: Sudół 216, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Celem posiedzenia KZP jest sformułowanie "Założeń do planu urządzenia lasu", które w formie protokołu

z KZP zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.

Do działu, w Komisji zaprasza się zainteresowane gospodarką leśną i ochroną

przyrody w lasach Nadleśnictwa instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w w/w posiedzeniu

nie później niż do dnia 13.04.2012r.

telefonicznie pod numerem +41 265 31 49, lub pocztą elektroniczną na adres:

ostrowiec@radom.lasy.gov.pl

 

 

 
 

Pliki do pobrania:
      protokol_ntg_barycz_06.03.2018_r.doc.pdf pobierz
      protokol_ntg_skarzysko_01.03.2018_r.doc.pdf pobierz
      protokol_ntg_staporkow_27.02.2018_r.doc.pdf pobierz
      protokol_ntg_zagnansk_08.03.2018_r..pdf pobierz
      odstapienie_od_przeprowadzenia_soos_aneksu_pul_dla_n_ctwa_kozienice.pdf pobierz
      protokol_kzp_dobieszyn.pdf pobierz
      protokol_kzp_przysucha.pdf pobierz
      protokol_kzp_suchedniow.pdf pobierz
      protokol_ntg_nadlesnictwo_daleszyce_24.03.2017r..pdf pobierz
      protokol_ntg_nadlesnictwo_lagow_22.03.2017r..pdf pobierz
      protokol_kzp_kielce.pdf pobierz
      protokol_kzp_ruda_mal.pdf pobierz
      protokol_ntg_radom.pdf pobierz
      protokol_ntg_starachowice.pdf pobierz
      protokol_kzp_nadlesnictwo_zagnansk_04.08.2015r..pdf pobierz
      protokol_z_kzp_nadlesnictwo_barycz_22.07.2015_r..zip pobierz
      protokol_z_kzp_nadlesnictwo_skarzysko_15.07.2015_r..zip pobierz
      protokol_z_kzp_nadlesnictwo_staporkow_23.07.2015_r..zip pobierz
      protokol_z_ntg_20.03.2015r._nadlesnictwo_marcule.pdf pobierz
      protokol_z_ntg_24.03.2015r._nadlesnictwo_wloszczowa.pdf pobierz
      protokol_kzp_daleszyce.pdf pobierz
      protokol_kzp_lagow.pdf pobierz
      uzgodnienie_rdos_odstapienie_starategiczna_ocena_aneks_pul_nadlesnictwo_skarzysko.pdf pobierz
      protokol_z_ntg_grojec.pdf pobierz
      protokol_z_ntg_nadlesnictwo_ostrowiec_sw..pdf pobierz
      protokol_z_kzp_dla_nadlesnictwa_radom.pdf pobierz
      rdos_w_kielcach_cz.1_odstapienie_od_przeprowadzenia_strategicznej_oceny_odzialywania_na_srodowisko_aneks_pul_ostrowiec_swietokrzyski.pdf pobierz
      rdos_w_kielcach_cz.2_odstapienie_od_przeprowadzenia_strategicznej_oceny_odzialywania_na_srodowisko_aneks_pul_ostrowiec_swietokrzyski.pdf pobierz
      pwis_w_kielcach_odstapienie_od_przeprowadzenia_strategicznej_oceny_oddzialywania_na_srodowisko_aneks_pul_ostrowiec_swietokrzyski.pdf pobierz
      Dokumenty w sprawie uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aneksu PUL dla Nadleśnictwa Zwoleń pobierz
      Dokumenty w sprawie uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aneksu PUL dla Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski pobierz
      Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu planu urządzenia lasu i prognozy oddziaływania na środowisko dla N-ctwa Kozienice pobierz
      Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania urządzenia lasu dla N-ctwa Grójec i terminie KZP pobierz
      Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania urządzenia lasu dla N-ctwa Ostrowiec Świętokrzyski i terminie KZP pobierz
      Protokół z posiedzenia NTG dla Nadleśnictwa Jędrzejów pobierz
      Protokół z posiedzenia NTG dla Nadleśnictwa Staszów pobierz
      Protokół z KZP dla Nadleśnictwa Grójec pobierz
      Protokół z KZP dla Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski pobierz
      Korekta do protokołu z KZP dla Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski pobierz
      Ogłoszenie KPP dla Nadleśnictw Jedrzejów i Staszów pobierz
      Protokół z KZP dla Nadleśnictwa Marcule pobierz
      Protokół z KZP dla Nadleśnictwa Włoszczowa pobierz
      protokol_z_kzp_dla_nadlesnictwa_starachowice.pdf pobierz
      protokol_kzp_starachowice.doc pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor RDLP w Radomiu dr inż. Andrzej Matysiak
Data modyfikacji: 2018/04/04 08:55:25
Redaktor zatwierdzający: Maria Bartko
Wprowadzający: Edyta Nowicka