Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu >> Informacja o kontrolach

bip_logo_pl
odstep
Wyniki kontroli

Wyniki kontroli – 2008 rok
 
W okresie od 29 kwietnia do 11 lipca 2008r. została przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli – Delegaturę w Kielcach, kontrola w zakresie gospodarowania środkami Funduszu Leśnego w latach 2005-2008.
Informacja o wynikach kontroli jest udostępniana na wniosek.
 
W okresie od 4 listopada do 13 listopada 2008r. została przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu kontrola w poniższym zakresie:
-prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
-ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
-prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
-prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Informacja o wynikach kontroli jest udostępniana na wniosek.
 
Wyniki kontroli - 2006 rok
 
W okresie od 26 czerwca do 21 lipca 2006r. została przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli – Delegaturę w Kielcach, kontrola w zakresie gospodarowania lasami, gruntami i innymi nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, przekazanymi w zarząd Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe. Kontrolą objęto lata 2004 – 2006 I kwartał.
Informacja o wynikach kontroli jest udostępniana na wniosek.
 

Pliki do pobrania:
      kontrole_wewnetrzne_za_i_polrocze_2017.pdf pobierz
      bip_kontrole_wewnetrzne_za_ii_polrocze_2016.pdf pobierz
      bip_kontrole_zewnetrzne_za_ii_polrocze_2016.pdf pobierz
      kontrole_wewnetrzne_i_polr.2016.pdf pobierz
      kontrole_zewnetrzne_i_polr.2016.pdf pobierz
      kontrole_wewnetrzne__ii_polr_2015_r..pdf pobierz
      kontrole_zewnetrzne_ii_polr_2015.pdf pobierz
      i_ii_kw._2015_kontrole_wewnetrzne.pdf pobierz
      i_ii_kw._2015_kontrole_zewnetrzne..pdf pobierz
      ii_iii_iv_kwartal_2014_kontrole_wewnetrzne.pdf pobierz
      ii_iii_iv_kwartal_2014_kontrole_zewnetrzne.pdf pobierz
      i_kwartal_2014_r.___kontrole_wewnetrzne.pdf pobierz
      i_kwartal_2014_r.___kontrole_zewnetrzne.pdf pobierz
      iv_kwartal_2013_r._kontrole_wewnetrzne.pdf pobierz
      kontrole_zewnetrzne_i__iii_kw._2013.pdf pobierz
      kontrole_wewnetrzne_i_iii_kw._2013.pdf pobierz
      Kontrole wewnętrzne III i IV kwartał 2012 r. pobierz
      Kontrole wewnętrzne II kwartał 2012 r. pobierz
      Kontrole wewnętrzne I kwartał 2012 r. pobierz
      Kontrole wewnętrzne IV kwartał 2011 r. pobierz
      Kontrole wewnętrzne III kwartał 2011 r. pobierz
      Kontrole wewnętrzne II kwartał 2011 r. pobierz
      Kontrole wewnętrzne I kwartał 2011 r. pobierz
      Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne I kwartał 2010 r. pobierz
      Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne II kwartał 2010 r. pobierz
      Kontrole wewnętrzne III kwartał 2010 r. pobierz
      Kontrole wewnętrzne IV kwartał 2010 r. pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor RDLP w Radomiu dr inż. Andrzej Matysiak
Data modyfikacji: 2017/09/07 07:54:10
Redaktor zatwierdzający: Maria Bartko
Wprowadzający: Edyta Nowicka