Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie >> Archiwa

bip_logo_pl
odstep
Archiwa i rejestry

     Moduł "Archiwa i rejestry" w opracowaniu.

W zakładkach tego modułu przewiduje się zamieszczenie następujących dokumentów wymienionych w Zarządzeniu nr 22 (§5 ust. 2, pkt 7 i 8) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, z 6 czerwca 2006 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych:

  • wykaz rejestrów urzędowych
  • wykaz zbiorów archiwalnych,

z ogólnym wskazaniem archiwów tych wykazów oraz sposobu korzystania z nich.


     Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP w Szczecinie udostępniana jest na wniosek.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Sławomir Wencel - Dyrektor RDLP w Szczecinie
Data modyfikacji: 2007/10/22 09:25:13
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: