Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie >> Archiwa >> Zbiory archiwalne

bip_logo_pl
odstep
Zbiory archiwalne

        W biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie funkcjonuje archiwum zakładowe w oparciu o Zarządzenie nr 29 Dyrektora Generalnego z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w Lasach Państwowych, w związku z art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
        Zawartość archiwum ujęta jest w stosowanych ewidencjach.
        Dokumenty z archiwum udostępniane są na wniosek, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów.


 

Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP w Szczecinie udostępniana jest na  wniosek.

 

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Sławomir Wencel - Dyrektor RDLP w Szczecinie
Data modyfikacji: 2008/08/25 11:03:38
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: