Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie >> Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku

bip_logo_pl
odstep

Pliki do pobrania:
      Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informacje o środowisku i jego ochronie na podstawie art. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2017 poz.1405 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1249). pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Sławomir Wencel - Dyrektor RDLP w Szczecinie
Data modyfikacji: 2017/10/06 11:17:26
Redaktor zatwierdzający: Jolanta, Gaczyńska
Wprowadzający: Przemysław Rachwał