Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Barlinek

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Barlinek >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

Nadleśnictwo Barlinek  ul. Tunelowa 56a 74-320 Barlinek  

NIP 597-000-86-25 REGON 810538988

Osoba kontaktowa

 Imię i nazwisko

Dział

Stanowisko

Telefon

Numer IP 1001…

Adres email

…szczecin.lasy.gov.pl

Nr pok.

Sławomir Gibert

TECHNICZNY

Działem Technicznym kieruje Zastępca Nadleśniczego. Dział prwadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją i nadzorem prac w zakresie: nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochony lasy, łowiectwa, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytkowania ubocznego, ochroną przyrody, stanem posiadania, ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu.

Nadleśniczy

Kieruje całokształtem działalności nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kieronictwa i ponosi za nie pełną odpowiedzialność, a także reprezentuje nadleścnitwo na zewnątrz

(95) 74-66-526

slawomir.gibert@...

07

Grzegorz Ostrycharz

Zastępca Nadleśniczego

Kierownik działu technicznego

Działa w ramach udzielnonych przez Nadleśniczego uprawnień, zakresu czynności oraz stosownie do uregulowań zawartych w regulaminie.

(95) 74-66-526

grzegorz.ostrycharz@...

05

Marcin Koziołek

Henryk Ostrowski

Inżynier Nadzoru

Sprawuje kontrolę w nadleśnictwie w zakresie prawidłowości wykonanych w leśnictwie i szkółce czynności związanych z gospodarką leśną oraz udostępnianiem lasu, prowadzi sprawy bhp

(95) 74-66-537 wew.219

marcin.koziolek@...

henryk.ostrowski@...

14

Barbara Sikorska

Starszy specjalista

ds. hodowli lasu

(95) 74-66-526 wew.332

barbara.sikorska@...

04

Mirosław Czarnecki

Starszy specjalista ds. ochrony lasu i łowiectwa

(95) 74-66-526 wew.333

miroslaw.czarnecki@...

04

Ewa Krygowska

Koordynator

ds. planowania, specjalista SL ds edukacji i ochromny przyrody

Rzecznik prasowy Nadleśnictwa

(95) 74-66-526 wew.681

ewa.krygowska@...

04

Piotr Smorąg

Starszy specjalista

ds. SILP i ppoż

Nadzoruje właściwe działanie sieci i sprzętu informatycznego nadleśnictwa. Prowadzi sprawy związane z ochroną ppoż.

(95) 74-66-526 wew.571

piotr.smorag@...

10

Elżbieta Górecka

Specjalista

ds. stanu posiadania

(95) 74-66-526 wew.337

elzbieta.gorecka@...

09

Izabela Maciantowicz

Starszy specjalista ds. marketingu

(95) 74-66-526 wew.335,

661-994-345

i.maciantowicz@...

08

Wojciech Michalczyk

Starszy Specjalista

ds. użytkowania lasu, lasy niepaństwowe

(95) 74-66-526 wew.331,

661-992-607

wojciech.michalczyk@...

08

Paweł Futyma

KSIĘGOWOŚCI

Działem Księgowości kieruje Głowny Księgowy. Dział wykonuje zadania z zakresu rachunkowości, rozliczeń finansowych i podatkowych, sporządza plany finansowe, analizy i spawozdania, sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych.

Główny księgowy

Kierownik działu księgowości

Działa w ramach udzielonych przez Nadleśniczego uprawnień, zakresu czynności ouraz stosownie do uregulowań zawartych w regulaminie

(95) 74-66-535 wew.611

pawel.futyma@...

12

Patrycja Dyngosz

Starszy księgowy

(95) 74-66-526 wew.612

patrycja.dyngosz@...

16

 Katarzyna Ostrycharz

Księgowa

(95) 74-66-526 wew.613

katarzyna.ostrycharz@...

16

Olga Bocian

Specjalista

ds. gospodarki towarowej

(95) 74-66-526 wew.614

olga.bocian@...

19

Monika Połudzień

Kasjerka

(95) 74-66-538 wew.600

monika.poludzien@...

19

Renata Woźniak

ADMNISTRACJI

Działem Administracyjnym kieruje Sekretarz nadleśnictwa. Dział prowadzi sprawy związane z administrowaniem budowli, budynkami i mieszkaniami zarządanymi przez nadleśnictwo. Nadzoruje transport oraz funkcjonaowanie magazynu Nadleśnictwa. Prowadzi sprawy z zakresu zamówień publicznych.

Sekretarz

Kierownik działu administracji

(95) 74-66-541 wew.671

renata.wozniak@...

21

Romuald Gulczyński

Starszy specjalista 

ds. administracji

(95) 74-66-526 wew.672

romuald.gulczynski@...

21

Jan Szczepański

Starszy specjalista ds. transportu

(95) 74-66-526 wew.673

jan.szczepanski@...

20

Mariusz Borowski

Starszy specjalista ds. administracji

(95) 74-66-526 wew.675

mariusz.borowski@...

10

Marzena Leszczyńska

Sekretarka

 (95) 74-66-526, 527

FAX (95) 74-66-543

barlinek@...

06

Andżelika Nowicka

KADRY

Specjalista ds. kadr

Prowadzi całość spraw z zakresu kadr, szkoleń, spraw socjalno-bytowych, emerytalno-rentowych, obronnych. Zapewnioa obsługę sekretariatu

(95) 74-66-530 wew.131

andzelika.nowicka@...

 17

Łukasz Kupczak

STRAŻ LEŚNA

Posterunkiem Straży Leśnej kieruje Komandant. Do obowiązków ST należy zapobieganie, ściganie i zwalczanie przestępst i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz ochrony innych składników mienia nadleśnictwa.

Straż leśna - komendant

(95) 74-66-526 wew.221

lukasz.kupczak@...

03

Krystian Kucz

Straż leśna - strażnik

(95) 74-66-526 wew.221

krystian.kucz@...

      03

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest

Ewa Krygowska

(95)7466526 *681

tel.: 661 - 997 - 883

ewa.krygowska@szczecin.lasy.gov.pl

Pliki do pobrania:
      adresy_lesnictw_marzec_2018.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Sławomir Gibert
Data modyfikacji: 2018/03/02 14:48:40
Redaktor zatwierdzający: Ewa Krygowska
Wprowadzający: Ewa Krygowska