Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Barlinek

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Barlinek >> Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku

bip_logo_pl
odstep

 Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku:

1. Plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa.

2. Programy ochrony przyrody dla nadleśnictwa stanowiący integralną część planu urządzenia lasu.

3. Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, powyższe informacje udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku.

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz
      Opłaty za udostępnienie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Sławomir Gibert
Data modyfikacji: 2014/11/13 08:58:17
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: