Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Barlinek

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Barlinek >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep
Plan Urządzenia Lasu

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Barlinek został sporządzony na lata 2013 - 2022 i został zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska z dnia 05.12.2013r.

 Plan Urządzenia Lasu  to szczegółowy leśny plan gospodarczy, podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla nadleśnictwa. Zgodnie z Ustawą o Lasach tworzony jest co 10 lat według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania (przez Biura Urządzania Lasu). W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych stanem lasów (wystąpowaniem szkód lub klęsk żywiołowych), plan urządzenia lasu może być opracowany na okresy krótsze niż 10 lat. Plan ten staje się podstawą do prowadzenia jakichkolwiek zabiegów gospodarczych po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw środowiska.  

Osoba odpowiedzialna za treść: Sławomir Gibert
Data modyfikacji: 2014/01/08 10:26:42
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: