Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Barlinek

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Barlinek >> Rozpatrywanie spraw

bip_logo_pl
odstep
Sprawy

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  PGL LP można uzyskać składając wniosek.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Barlinek lub osoba przez Niego wyznaczona przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 16:00 w siedzibie Nadleśnictwa.

Zakresy spraw, właściwe dla poszczególnych wydziałów, znajdują się na wykazie kontaktów do biura nadleśnictwa w zakładce "Dane teleadresowe". Wszystkie sprawy są załatwiane zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Miejscem sprzedaży drewna jest kancelaria leśnictwa. Sprzedaż prowadzona  jest w każdą środę (z wyłączeniem środy przypadającej pierwszego dnia miesiąca) w leśnictwach Barlinek, Krzynka, Niesprowice, Moczkowo, Śródborów, Kinice, Okno, Czarnolas, Moczydło, Łubianka, Polana, Karsko, Szable w godzinach od 7:00 do 9:00 Zakupione drewno będącego przedmiotem sprzedaży detalicznej wydawane jest w porozumieniu z właściwym terytorialnie  leśniczym.

W Nadleśnictwie Barlinek funkcjonuje składnica akt w oparciu o Zarządzenie nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12.11.2014 r. Dokumenty z archiwum udostępniane są na wniosek (do pobrania poniżej) z zastrzezeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów. Do najczęściej udostepnianych dokumentów należą: świadectwa pracy, świadectwa pracy wykonywanej w szczególnych warunkach, zaświadczeniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu RP-7. Informacji tych udziela Specjalista ds. Kadr Pani Andżelika Nowicka.

W Nadleśnictwie Barlinek możliwe jest uzyskanie informacji na temat dierżaw gruntów, sprzedaży gruntów, udostępniania gruntów do celów projektowych i stawek za dzierżawę. Informacji udziela Specjalsita SL ds. posiadania Panią Elżbietę Górecką.

Bieżących informacji dotyczących stanu zdrowotnego lasu (szkody od owadów, zwierzyny łownej, czynników atmosferycznych) oraz informacji dotyczących łowiectwa, między innymi kwestie postępowania ze znalezioną zwierzyną ranną, martwą udziela Specjalista ds. Ochrony Lasu i Łowiectwa Pan Mirosław Czarnecki.

Działalność edukacyjna polegająca między innymi na: spotkaniach z leśnikami w salach szkolnych; zajęciach terenowych; prelekcjach, pogadankach, wykładach; konkursach; akcjach i imprezach okolicznościowych prowadzona jest przez Specjalistę SL ds. edukacji Panią Ewę Krygowską. Edukacja w nadleśnictwie prowadzona jest po wcześniejszym ustaleniu (telefonicznym, pisemnym) terminów.

 


 

 

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz
      Opłaty za udostępnienie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Sławomir Gibert
Data modyfikacji: 2017/01/23 11:35:36
Redaktor zatwierdzający: Ewa Krygowska
Wprowadzający: Ewa Krygowska