Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Barlinek

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Barlinek >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 


 Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z roku 2017:

 
 • ZARZĄDZENIE NR 1/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 09.01.2017 r. w sprawie zasad gospodarowania samochodami stanowiącymi własność N-ctwa Barlinek oraz samochodów prywatnych wykorzystywanych w celach służbowych w N-ctwie B-ek.
 • ZARZĄDZENIE NR 2/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 12.01.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia: "Dostawa materiałów biurowych do N-ctwa B-ek w 2017 roku."
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 17.01.2017 r. w sprawie pracy SILP w leśnictwie dwóch rejestratorów leśniczego.
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 24.01.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwetaryzacji doraźnej drewna w leśnictwie Łubianka.
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 25.01.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia: "Dostawa gazu bez usługi dystrybucji do punktu poboru gazu N-ctwa Barlinek".
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 30.01.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych (drewno, materiały w magazynie) L-ctwa Barlinek.
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 01.02.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia: "Wykonanie nowej studni zasilającej budynek L-czówki Czarnolas w wodę do celów bytowych."
 • ZARZĄDZENIE NR 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 06.02.2017 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania punktu alarmowego w N-ctwie Barlinek.
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 07.02.2017 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności odstrzału z zasadami selekcji osobniczej samców zwierzyny płowej i muflonów oraz wstępnej wyceny trofeów pozyskanych w OHZ LP.
 • ZARZĄDZENIE NR 11/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 13.02.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej drewna w Leśnictwie Niesporowice.
 • ZARZĄDZENIE NR 12/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 13.02.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej drewna w Leśnictwie Szable.
 • ZARZĄDZENIE NR 14/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 14.02.2017 r. w sprawie powołania zespołu sprawującego nadzór nad realizacją zamówień.
 • ZARZĄDZENIE NR 15/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 17.02.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej drewna w l-ctwie Karsko.
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 28.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie p.poż. lasu.
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 28.02.2017 r. w sprawie uruchomienia oraz funkcjonowania PAD w N-ctwie Barlinek, punktu obserwacyjnego oraz p.poż. dyżurów (w tym domowych) pełnomocników nadleśniczego.
 • ANEKS NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 1/2017 N-czego N-ctwa Barlinek z dnia 02.03.2017 r. w sprawie gospodarowania samochodami służbowymi stanow. wł. N-ctwa B-ek oraz samochodów prywatnych wykorzystyw. w celach służbowych w N-ctwie B-ek.
 • ZARZĄDZENIE NR 18/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 16.03.2017 r. w sprawie zasad postępowania ze środkami chemicznymi oraz opakowaniami po zużytych środkach chemicznych.
 • ANEKS NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 57/2016 N-czego N-ctwa Barlinek z dnia 29.03.2017 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych planowanych i awaryjnych.
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 30.03.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w magazynie nr 1 Nadleśnictwa Barlinek.
 • ZARZĄDZENIE NR 20/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 30.03.2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz budynków gospodarczych będących w zasobach N-ctwa Barlinek.
 • ZARZĄDZENIE NR 22/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 07.04.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pryzmy kompostu nr KOMP-1/2012, 1/2014 w Szkółce leśnej w Moczydle.
 • ZARZĄDZENIE NR 23/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 10.04.2017 r. w sprawie nadania wewnętrznej normy technicznej pracochłonności na montaż siatki z odzysku na drzewach stojących w N-ctwie Barlinek.
 • ZARZĄDZENIE NR 24/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 09.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowo-Gospodarczego N-ctwa Barlinek na 2017 rok.
 • ZARZĄDZENIE NR 25/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 29.05.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej drewna w L-ctwie Polana.
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 30.05.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej z gospodarowania gruntów rolnych i innych dzierżawionych nieruchomości SP pozostających w zarządzie N-ctwa B-ek.
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 05.06.2017 r. w sprawie przeprowadznie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych L-ctwa Niesporowice.
 • ZARZĄDZENIE NR 28/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 14.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 • ZARZĄDZENIE NR 29/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 26.06.2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej na rok 2017 do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.
 • ZARZĄDZENIE NR 30/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 29.06.2017 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna.
 • ZARZĄDZENIE NR 31/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 30.06.2017 r. w sprawie opłat za sprzedaż usług z zakresu turystyki łowieckiej oraz za sprzedaż trofeów łowieckich w OHZ N-ctwa Barlinek.
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 03.07.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych L-ctwa Barlinek.
 • ANEKS NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 57/2017 N-czego N-ctwa Barlinek z dnia 02.11.2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych planowanych i awaryjnych.
 • ZARZĄDZENIE NR 33/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 02.08.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych L-ctwa Niesporowice.
 • ZARZĄDZENIE NR 34/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 02.08.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych (drewno, materiały w magazynie) L-ctwa Barlinek.
 • ZARZĄDZENIE NR 35/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 09.08.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych L-ctwa Barlinek.
 • ZARZĄDZENIE NR 36/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 11.08.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych magazynu nr 1.
 • ZARZĄDZENIE NR 37/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 22.08.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych L-ctwa Szable.
 • ZARZĄDZENIE NR 38/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 23.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji cenowych z biurami polowań.
 • ZARZĄDZENIE NR 39/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 24.08.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych L-ctwa Karsko.
 • ZARZĄDZENIE NR 40/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 01.09.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych L-ctwa Karsko.
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 05.09.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych magazynu nr 1.
 • ZARZĄDZENIE NR 42/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 14.09.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pryzmy kompostu nr 1/2014 w Szkółce Leśnej w Moczydle.
 • ZARZĄDZENIE NR 43/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 25.09.2017 r. w sprawie czasowego przekazania - przejęcia majątku i dokumentów L-ctwa Okno.
 • ZARZĄDZENIE NR 44/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 25.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej normy technicznej pracochłonności.
 • ZARZĄDZENIE NR 45/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 02.10.2017 r. w sprawie czasowego przekazania - przejęcia majątku i dokumentów L-ctwa Okno.
 • ZARZĄDZENIE NR 46/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 10.10.2017 r. w sprawie inwentaryzacji szkód spowodowanych przez orkan "KSAWERY" w dniu 5.10.2017 r. na terenie Nadleśnictwa Barlinek.

 


 

Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z roku 2017:

 • DECYZJA NR 1/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 5.01.2017 w sprawie ustalenia wskaźnika korekty ceny średnioważonej, obowiązującego przy ustaleniu ceny sprzedaży drewna na rynku detalicznym.
 • DECYZJA NR 2/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 5.01.2017 w sprawie ustalenia cen na drewno.
 • DECYZJA NR 3/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 27.01.2017 w sprawie ustalenia cen sprzedaży sadzonek.
 • DECYZJA NR 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 14.02.2017 w sprawie ustalenia cen na drewno na rynku detalicznym.
 • DECYZJA NR 13/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 01.03.2017 zmieniająca decyzję nr 52/2016 w spr. ustalenia cen proponowanych, cen górnych, cen odmowy na potrzeby procedury oznaczania sur. drzewnego pod względem przyszłych jego nabywców na 2017 rok.
 • DECYZJA NR 14/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 01.03.2017 w spr. ustalenia cen otwarcia na sortyment reprezentatywny określonych grup handlowo-gatunkowych do aukcji internetowych na rynku uzupełnień w aplikacji e-drewno.
 • DECYZJA NR 16/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 22.03.2017 w spr. powołania komisji przetargowej - "Wymiana drzwi wejściowych w lokalu mieskzalnym Moczkowo".
 • DECYZJA NR 17/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 22.03.2017 w spr. powołania komisji przetargowej - "Świadczenie obsługi prawnej oraz zastępstwa procesowego w latach 2017-2019 w N-ctwie Barlinek
 • DECYZJA NR 18/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 23.03.2017 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania - "Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w L-ctwie Barlinek i Czarnolas".
 • DECYZJA NR 19/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 23.03.2017 w spr. powołania komisji przetargowej "Utrzymanie czystości na Os. Leśnik".
 • DECYZJA NR 20/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 29.03.2017 w spr. powołania Komisji przetargowej - Usługi geodezyjne w N-ctwie Barlinek w roku 2017.
 • DECYZJA NR 21/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 04.04.2017 w spr. powołania komisji przetargowej - "Opracowanie dokumentacji projketowej dróg leśnych w L-ctwach: Polana i Niesporowice".
 • DECYZJA NR 22/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 05.04.2017 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia wyboru oferty na opracowanie dokumentacji proj. przyłącza leśniczówki Kinice do siecie wodociągowej.
 • DECYZJA NR 23/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 06.04.2017 w spr. powołania komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu Lada NIVA.
 • DECYZJA NR 24/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 06.04.2017 w spr. powołania komisji do ustalenia kandydatów do odznaczeń.
 • DECYZJA NR 25/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 14.04.2017 w spr. powołania komisji - "Wykaszanie łąk wraz ze zbiorem biomasy".
 • DECYZJA NR 26/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 14.04.2017 w spr. wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej w związku z pożegnaniem pracownika kończącego pracę w N-ctwie Barlinek, dla pracowników N-ctwa B-ek.
 • DECYZJA NR 27/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 26.04.2017 w spr. powołania komisji - "Likwidacja trzech betonowych osłon śmietnikowych z terenów leśnych Leśnictwo: Okno, Niesporowice, Moczydło".
 • DECYZJA NR 28/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 05.05.2017 w spr. powołania komisji do ustalenia normy zuzycia paliwa dla samochodów służbowych N-ctwa B-ek.
 • DECYZJA NR 29/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 10.05.2017 w spr. powołania komisji "zorganizowanie wycieczki zagranicznej dla pracowników N-ctwa B-ek na Majorce.
 • DECYZJA NR 30/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 12.05.2017 w spr. składu osobowego Komisji ds. gospodarowania Funduszem mieszkaniowym.
 • DECYZJA NR 31/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 15.05.2017 w spr. powołania komisji przetargowej - "Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w Leśnictwach Moczkowo i Karsko".
 • DECYZJA NR 32/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 22.05.2017 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia wyboru oferty na wykonanie przeglądów budowlanych instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej.
 • DECYZJA NR 33/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 22.05.2017 w spr. przeprowadzenia szkoleń obronnych dla pracowników N-ctwa Barlinek w 2017 roku.
 • DECYZJA NR 34/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 24.05.2017 w spr. powołania komisji - "Remont Leśniczówki Kinice".
 • DECYZJA NR 35/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 24.05.2017 w spr. powołania komisji przetargowej - "Zorganizowanie wycieczki zagranicznej na Mallorce dla pracowników N-ctwa B-ek".
 • DECYZJA NR 36/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 24.05.2017 w spr. opłat za korzystanie z miejsc biwakowania w 2017 roku.
 • DECYZJA NR 37/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 06.06.2017 w spr. powołania komisji przetargowej - "zakup komputerów przenośnych dla leśniczych".
 • DECYZJA NR 38/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 07.06.2017 w spr. powołania komisji przetargowej - "wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na szczególen wykorzystanie z wód dot. piętrzenia i retencjonowania śródlądowych wód pow. ...".
 • DECYZJA NR 39/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 08.06.2017 w spr. powołania komisji do uznania nabycia przez pracowników do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem przepisów wprowadzonych Protokołem dodatkwym nr 26 do PUZP dla pracowników Państw. Gosp. Leśnego Lasy Państw.
 • DECYZJA NR 40/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 12.06.2017 w spr. powołania komisji przetargowej - "zakup oraz montaż stacji uzdatniania wody w budynku Leśniczówki Polana".
 • DECYZJA NR 41/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 14.06.2017 w spr. wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej z okazji XXIX Ogólnopolskiego Rajdu Leśników, RDLP Krosno dla pracowników N-ctwa Barlinek.
 • DECYZJA NR 42/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 21.06.2017 w spr. powolania komisji - "Remont budynku socjalno-garażowego szkółki lesnej Moczydło oraz budynku przepompowni".
 • DECYZJA NR 43/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 21.06.2017 w spr. powołania komisji - "Budowa drogi leśnej położonej w Leśnictwie Niesporowice".
 • DECYZJA NR 44/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 21.06.2017 w spr. powołania komisji przetargowej do przeporwadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia - "Budowa drogi leśnej polożonej w Leśnictwie Niesporowice'.
 • DECYZJA NR 45/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 26.06.2017 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia wyboru ofety na sporzadzenie projektu budowlanego i wykonawczego budowy budynku garażowo-magazynowego z dwoma wiatami garażowymi wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej.
 • DECYZJA NR 46/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 03.07.2017 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenie zamówienia pod nazwą "Remont wieży przeciwpożarowej - Nadleśnictwo Barlinek".
 • DECYZJA NR 47/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 05.07.2017 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w spr. udzielenia zamówienia pod nazwą "Wykonanie przyłącza Leśniczówki Kinice do istniejącej sieci wodociągowej".
 • DECYZJA NR 48/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 06.07.2017 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w spr. udzielenia zamówienia pod nazwą "Budowa drogi leśnej pożarowej w Leśnictwie Niesporowice".
 • DECYZJA NR 49/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 10.07.2017 w spr. ustalenia cen otwarcia na sortyment reprezentatywny określonych grup handlowo-gatunkowych do aukcji internetowych na rynku uzupełnień w aplikacji e-drewno.
 • DECYZJA NR 50/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 12.07.2017 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w spr. udzielenia zamówienia pod nazwą "Remont Szkółki Leśnej Moczydło".
 • DECYZJA NR 51/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 12.07.2017 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w spr. udzielenia zamówienia pod nazwą "Remont wybranych elementów budynków gospodarczych - Polana".
 • DECYZJA NR 52/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 21.07.2017 w spr. powołania komisji na przeprowadzenie wyboru ofert na: "Sprzedaż urządzeń elektronicznych-rejestratorów Psion G2".
 • DECYZJA NR 53/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 24.07.2017 w spr. powołania komisji przetargowej - "Wykonanie przyłączenia leśniczówki Kinice do istniejącej sieci wodociągowej".
 • DECYZJA NR 54/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 18.08.2017 w spr. wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej wycieczki krajoznawczo-wypoczynkowej dla pracowników n-ctwa i ich rodzin.
 • DECYZJA NR 55/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 04.09.2017 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w spr. udzielenia zamówienia pod nazwą "Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w leśnictwach Moczkowo i Czarnolas".
 • DECYZJA NR 56/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 04.09.2017 w spr. zasad ograniczania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń.
 • DECYZJA NR 57/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 11.09.2017 w spr. wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej z okazji XXI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników na Jasną Górę dla pracowników n-ctwa.
 • DECYZJA NR 58/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 21.09.2017 w spr. powołania komisji przetargowej - "Zbiór nasion na terenie N-ctwa Barlinek"
 • DECYZJA NR 58/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 21.09.2017 w spr. powołania komisji przetargowej - "Zbiór nasion na terenie N-ctwa Barlinek"
  DECYZJA NR 59/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 22.09.2017 w spr. powołania komisji przetargowej - "Konserwacja drogi leśnej na terenie L-ctwa Barlinek"
 • DECYZJA NR 60/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 25.09.2017 w spr. powołania komisji do odbioru buraków cukrowych.
 • DECYZJA NR 61/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 28.09.2017 w spr. powołania komisji do oceny produkcji szkółkarskiej w N-ctwie Barlinek
 • DECYZJA NR 62/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 19.10.2017 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia wyboru oferty na opracowanie dokumentacji projketowej budowy samodzielnej kancelarii
 • DECYZJA NR 63/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 23.10.2017 w spr. powołania komisji do odbioru kukurydzy mokrej oraz zakiszonej
 • DECYZJA NR 64/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 30.10.2017 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia wyboru oferty na opracowanie dokumenatacji projektowej budowy samodzielnej kancelarii
 • Aneks nr 1 do decyzji nr 3/2017 Aneks nr 1 do Decyzji nr 3/2017 z dnia 27.01.2017 r. w spr. ustalenia cen sprzedaży sadzonek
 • DECYZJA NR 65/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 06.11.2017 w spr. powołania komisji przetarhowej do przeprowadzenia postępowania w spr. udzielenia zamówienia - "wycinka drzew niebezpiecznych przy użyciu sprzętu spec. typu pojazdu z wysięgnikiem koszowym lub ścinka metodą alpinistyczną"
 • DECYZJA NR 66/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 07.11.2017 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia wyboru oferty na opracowanie dokumenatcji projketowej budowy samodzielnej kancelarii.
 • DECYZJA NR ..../2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia........2017 w spr.

Pliki do pobrania:
      Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z roku 2016 pobierz
      Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z roku 2011 pobierz
      Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z roku 2012 pobierz
      Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z roku 2013 pobierz
      Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z roku 2014 pobierz
      Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z roku 2015 pobierz
      Aktualne decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek 2006-2014 pobierz
      Aktualne decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek 2015 pobierz
      Aktualne decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek 2016 pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Sławomir Gibert
Data modyfikacji: 2017/11/09 10:44:27
Redaktor zatwierdzający: Ewa Krygowska
Wprowadzający: Ewa Krygowska