Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Barlinek

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Barlinek >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 


 Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z roku 2018:

 
 • ZARZĄDZENIE NR 1/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 02.01.2018 w sprawie zasad gospodarowania samochodami stanowiącymi własność N-ctwa B-ek oraz samochodów prywatnych wykorzystywanych w celach służbowywch w N-ctwie B-ek.
 • ZARZĄDZENIE NR 2/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 04.01.2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych (drewno, materiały w magazynie) Leśnictwa Moczydło.
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 12.01.2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych (drewno, materiały w magazynie) Leśnictwa Niesporowice.
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 12.01.2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych (drewno, materiały w magazynie) Leśnictwa Barlinek.
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 12.01.2018 w sprawie Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń N-ctwa B-ek.
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 18.01.2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji dot. porozumienia w zakresie realizacji budowy drogi leśnej w L-ctwie Moczydło.
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 8.02.2018 w sprawie regulaminu ZFSŚ w N-ctwie Barlinek .

 


 Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z roku 2018:

 • DECYZJA NR 1/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 05.01.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej - "Zorganizowanie wycieczki zagranicznej dla pracowników N-ctwa Barlinek".
 • DECYZJA NR 2/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 08.01.2018 w sprawie przeprowadzenia poprawności zrealizowanych zamówień publicznych w N-ctwie Barlinek.
 • DECYZJA NR 3/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 08.01.2018 w sprawie ustalenia wskaźnika korekty ceny średnioważonej, obowiązującego przy ustaleniu ceny sprzedaży drewna (poszczególnych grup handlowo-gatunkowych) na rynku det. w N-ctwie Barlinek.
 • DECYZJA NR 4/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 08.01.2018 w sprawie ustalenia cen na drewno na rynku detalicznym.
 • DECYZJA NR 5/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 18.01.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej - "Zakup bezgotówkowy paliwa na 2018/2019 r."
 • DECYZJA NR 6/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia .......2018 w sprawie ........
 • DECYZJA NR 7/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 30.01.2018 w sprawie ustalenia cen sprzedaży sadzonek.

Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z roku 2017:

 • DECYZJA NR 1/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 5.01.2017 w sprawie ustalenia wskaźnika korekty ceny średnioważonej, obowiązującego przy ustaleniu ceny sprzedaży drewna na rynku detalicznym.
 • DECYZJA NR 2/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 5.01.2017 w sprawie ustalenia cen na drewno.
 • DECYZJA NR 3/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 27.01.2017 w sprawie ustalenia cen sprzedaży sadzonek.
 • DECYZJA NR 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 14.02.2017 w sprawie ustalenia cen na drewno na rynku detalicznym.
 • DECYZJA NR 13/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 01.03.2017 zmieniająca decyzję nr 52/2016 w spr. ustalenia cen proponowanych, cen górnych, cen odmowy na potrzeby procedury oznaczania sur. drzewnego pod względem przyszłych jego nabywców na 2017 rok.
 • DECYZJA NR 14/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 01.03.2017 w spr. ustalenia cen otwarcia na sortyment reprezentatywny określonych grup handlowo-gatunkowych do aukcji internetowych na rynku uzupełnień w aplikacji e-drewno.
 • DECYZJA NR 16/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 22.03.2017 w spr. powołania komisji przetargowej - "Wymiana drzwi wejściowych w lokalu mieskzalnym Moczkowo".
 • DECYZJA NR 17/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 22.03.2017 w spr. powołania komisji przetargowej - "Świadczenie obsługi prawnej oraz zastępstwa procesowego w latach 2017-2019 w N-ctwie Barlinek
 • DECYZJA NR 18/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 23.03.2017 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania - "Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w L-ctwie Barlinek i Czarnolas".
 • DECYZJA NR 19/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 23.03.2017 w spr. powołania komisji przetargowej "Utrzymanie czystości na Os. Leśnik".
 • DECYZJA NR 20/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 29.03.2017 w spr. powołania Komisji przetargowej - Usługi geodezyjne w N-ctwie Barlinek w roku 2017.
 • DECYZJA NR 21/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 04.04.2017 w spr. powołania komisji przetargowej - "Opracowanie dokumentacji projketowej dróg leśnych w L-ctwach: Polana i Niesporowice".
 • DECYZJA NR 22/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 05.04.2017 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia wyboru oferty na opracowanie dokumentacji proj. przyłącza leśniczówki Kinice do siecie wodociągowej.
 • DECYZJA NR 23/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 06.04.2017 w spr. powołania komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu Lada NIVA.
 • DECYZJA NR 24/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 06.04.2017 w spr. powołania komisji do ustalenia kandydatów do odznaczeń.
 • DECYZJA NR 25/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 14.04.2017 w spr. powołania komisji - "Wykaszanie łąk wraz ze zbiorem biomasy".
 • DECYZJA NR 26/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 14.04.2017 w spr. wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej w związku z pożegnaniem pracownika kończącego pracę w N-ctwie Barlinek, dla pracowników N-ctwa B-ek.
 • DECYZJA NR 27/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 26.04.2017 w spr. powołania komisji - "Likwidacja trzech betonowych osłon śmietnikowych z terenów leśnych Leśnictwo: Okno, Niesporowice, Moczydło".
 • DECYZJA NR 28/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 05.05.2017 w spr. powołania komisji do ustalenia normy zuzycia paliwa dla samochodów służbowych N-ctwa B-ek.
 • DECYZJA NR 29/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 10.05.2017 w spr. powołania komisji "zorganizowanie wycieczki zagranicznej dla pracowników N-ctwa B-ek na Majorce.
 • DECYZJA NR 30/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 12.05.2017 w spr. składu osobowego Komisji ds. gospodarowania Funduszem mieszkaniowym.
 • DECYZJA NR 31/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 15.05.2017 w spr. powołania komisji przetargowej - "Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w Leśnictwach Moczkowo i Karsko".
 • DECYZJA NR 32/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 22.05.2017 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia wyboru oferty na wykonanie przeglądów budowlanych instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej.
 • DECYZJA NR 33/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 22.05.2017 w spr. przeprowadzenia szkoleń obronnych dla pracowników N-ctwa Barlinek w 2017 roku.
 • DECYZJA NR 34/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 24.05.2017 w spr. powołania komisji - "Remont Leśniczówki Kinice".
 • DECYZJA NR 35/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 24.05.2017 w spr. powołania komisji przetargowej - "Zorganizowanie wycieczki zagranicznej na Mallorce dla pracowników N-ctwa B-ek".
 • DECYZJA NR 36/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 24.05.2017 w spr. opłat za korzystanie z miejsc biwakowania w 2017 roku.
 • DECYZJA NR 37/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 06.06.2017 w spr. powołania komisji przetargowej - "zakup komputerów przenośnych dla leśniczych".
 • DECYZJA NR 38/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 07.06.2017 w spr. powołania komisji przetargowej - "wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na szczególen wykorzystanie z wód dot. piętrzenia i retencjonowania śródlądowych wód pow. ...".
 • DECYZJA NR 39/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 08.06.2017 w spr. powołania komisji do uznania nabycia przez pracowników do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem przepisów wprowadzonych Protokołem dodatkwym nr 26 do PUZP dla pracowników Państw. Gosp. Leśnego Lasy Państw.
 • DECYZJA NR 40/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 12.06.2017 w spr. powołania komisji przetargowej - "zakup oraz montaż stacji uzdatniania wody w budynku Leśniczówki Polana".
 • DECYZJA NR 41/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 14.06.2017 w spr. wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej z okazji XXIX Ogólnopolskiego Rajdu Leśników, RDLP Krosno dla pracowników N-ctwa Barlinek.
 • DECYZJA NR 42/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 21.06.2017 w spr. powolania komisji - "Remont budynku socjalno-garażowego szkółki lesnej Moczydło oraz budynku przepompowni".
 • DECYZJA NR 43/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 21.06.2017 w spr. powołania komisji - "Budowa drogi leśnej położonej w Leśnictwie Niesporowice".
 • DECYZJA NR 44/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 21.06.2017 w spr. powołania komisji przetargowej do przeporwadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia - "Budowa drogi leśnej polożonej w Leśnictwie Niesporowice'.
 • DECYZJA NR 45/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 26.06.2017 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia wyboru ofety na sporzadzenie projektu budowlanego i wykonawczego budowy budynku garażowo-magazynowego z dwoma wiatami garażowymi wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej.
 • DECYZJA NR 46/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 03.07.2017 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenie zamówienia pod nazwą "Remont wieży przeciwpożarowej - Nadleśnictwo Barlinek".
 • DECYZJA NR 47/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 05.07.2017 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w spr. udzielenia zamówienia pod nazwą "Wykonanie przyłącza Leśniczówki Kinice do istniejącej sieci wodociągowej".
 • DECYZJA NR 48/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 06.07.2017 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w spr. udzielenia zamówienia pod nazwą "Budowa drogi leśnej pożarowej w Leśnictwie Niesporowice".
 • DECYZJA NR 49/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 10.07.2017 w spr. ustalenia cen otwarcia na sortyment reprezentatywny określonych grup handlowo-gatunkowych do aukcji internetowych na rynku uzupełnień w aplikacji e-drewno.
 • DECYZJA NR 50/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 12.07.2017 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w spr. udzielenia zamówienia pod nazwą "Remont Szkółki Leśnej Moczydło".
 • DECYZJA NR 51/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 12.07.2017 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w spr. udzielenia zamówienia pod nazwą "Remont wybranych elementów budynków gospodarczych - Polana".
 • DECYZJA NR 52/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 21.07.2017 w spr. powołania komisji na przeprowadzenie wyboru ofert na: "Sprzedaż urządzeń elektronicznych-rejestratorów Psion G2".
 • DECYZJA NR 53/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 24.07.2017 w spr. powołania komisji przetargowej - "Wykonanie przyłączenia leśniczówki Kinice do istniejącej sieci wodociągowej".
 • DECYZJA NR 54/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 18.08.2017 w spr. wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej wycieczki krajoznawczo-wypoczynkowej dla pracowników n-ctwa i ich rodzin.
 • DECYZJA NR 55/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 04.09.2017 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w spr. udzielenia zamówienia pod nazwą "Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w leśnictwach Moczkowo i Czarnolas".
 • DECYZJA NR 56/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 04.09.2017 w spr. zasad ograniczania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń.
 • DECYZJA NR 57/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 11.09.2017 w spr. wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej z okazji XXI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników na Jasną Górę dla pracowników n-ctwa.
 • DECYZJA NR 58/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 21.09.2017 w spr. powołania komisji przetargowej - "Zbiór nasion na terenie N-ctwa Barlinek"
 • DECYZJA NR 58/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 21.09.2017 w spr. powołania komisji przetargowej - "Zbiór nasion na terenie N-ctwa Barlinek"
  DECYZJA NR 59/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 22.09.2017 w spr. powołania komisji przetargowej - "Konserwacja drogi leśnej na terenie L-ctwa Barlinek"
 • DECYZJA NR 60/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 25.09.2017 w spr. powołania komisji do odbioru buraków cukrowych.
 • DECYZJA NR 61/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 28.09.2017 w spr. powołania komisji do oceny produkcji szkółkarskiej w N-ctwie Barlinek
 • DECYZJA NR 62/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 19.10.2017 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia wyboru oferty na opracowanie dokumentacji projketowej budowy samodzielnej kancelarii
 • DECYZJA NR 63/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 23.10.2017 w spr. powołania komisji do odbioru kukurydzy mokrej oraz zakiszonej
 • DECYZJA NR 64/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 30.10.2017 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia wyboru oferty na opracowanie dokumenatacji projektowej budowy samodzielnej kancelarii
 • Aneks nr 1 do decyzji nr 3/2017 Aneks nr 1 do Decyzji nr 3/2017 z dnia 27.01.2017 r. w spr. ustalenia cen sprzedaży sadzonek
 • DECYZJA NR 65/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 06.11.2017 w spr. powołania komisji przetarhowej do przeprowadzenia postępowania w spr. udzielenia zamówienia - "wycinka drzew niebezpiecznych przy użyciu sprzętu spec. typu pojazdu z wysięgnikiem koszowym lub ścinka metodą alpinistyczną"
 • DECYZJA NR 66/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia 07.11.2017 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia wyboru oferty na opracowanie dokumenatcji projketowej budowy samodzielnej kancelarii.
 • DECYZJA NR ..../2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z dnia........2017 w spr.

Pliki do pobrania:
      Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z roku 2017 pobierz
      Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z roku 2016 pobierz
      Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z roku 2011 pobierz
      Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z roku 2012 pobierz
      Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z roku 2013 pobierz
      Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z roku 2014 pobierz
      Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek z roku 2015 pobierz
      Aktualne decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek 2006-2014 pobierz
      Aktualne decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek 2015 pobierz
      Aktualne decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek 2016 pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Sławomir Gibert
Data modyfikacji: 2018/02/16 11:49:07
Redaktor zatwierdzający: Ewa Krygowska
Wprowadzający: Ewa Krygowska