Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Bierzwnik

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Bierzwnik >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

Nadleśniczy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14.00 - 16.00

Cennik na drewno obowiązujący w 2017 roku pobierz

Cennik na sadzonki obowiązujący w 2017 roku pobierz

Pliki do pobrania:
      Wyniki pisemnego ofertowego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zbędnego sprzętu elektronicznego 2 pobierz
      Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego sprzętu elektronicznego 2 pobierz
      Informacja: Obsługa kotłowni osiedlowej o mocy 750 kW pobierz
      Protokół z analizy ofert: Obsługa kotłowni osiedlowej o mocy 750 kW pobierz
      Informacja z otwarcia ofert: Obsługa kotłowni osiedlowej o mocy 750 kW pobierz
      Wyniki pisemnego ofertowego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zbędnego sprzętu elektronicznego pobierz
      Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego sprzętu elektronicznego pobierz
      Ogłoszenie o zamówieniu na: "Obsługa kotłowni osiedlowej o mocy 750 kW" pobierz
      Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na: Obsługa kotłowni osiedlowej o mocy 750 kW pobierz
      Ogłoszenie o zamówieniu na: Obsługa kotłowni osiedlowej o mocy 750 kW pobierz
      Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę 150 ton buraków cukrowych dla ośrodka hodowli zwierzyny Nadleśnictwa Bierzwnik pobierz
      Przetarg nieograniczony na dostawę buraków cukrowych na potrzebę zagospodarowania obwodu łowieckiego nr 246 pobierz
      Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Obsługa kotłowni osiedlowej o mocy 750 kW pobierz
      Ogłoszenie o zamówieniu na: "Obsługa kotłowni osiedlowej o mocy 750 kW" pobierz
      Protokół z przetargu pisemnego na dzierżawę gruntów nieleśnych pobierz
      Sprostowanie wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia na dzierżawę gruntów nieleśnych zabudowanych ogłoszonego na dzień 15.11.2016 r. godz. 10:00 pobierz
      Pisemny przetarg na dzierżawę gruntów nieleśnych pobierz
      Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (2). Przebudowa nawierzchni drogi leśnej ok. 4300 m na terenie Nadleśnictwa Bierzwnik l. Górzno DP nr 17 pobierz
      Wyniki pisemnego ofertowego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zbędnego sprzętu elektronicznego pobierz
      Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego sprzętu elektronicznego pobierz
      Konsultacje społeczne związane z typowaniem powierzchni ekosystemów referencyjnych pobierz
      Protokół z ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Jaglisko pobierz
      Wyniki nieograniczonego pisemnego przetargu na dzierżawę gruntów z dnia 06.07.2015 r. pobierz
      Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem do celów rolnych pobierz
      Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Jaglisko pobierz
      Wyniki nieograniczonego pisemnego przetargu na dzierżawę gruntów z dnia 29.05.2015 r. pobierz
      Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem do celów rolnych na dzień 29.05.2015 r. pobierz
      Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego sprzętu elektronicznego pobierz
      Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem do celów rolnych pobierz
      Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem do celów rolnych pobierz
      Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem do celów rolnych pobierz
      Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Breń pobierz
      Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu Suzuki Grand Vitara pobierz
      Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem do celów rolnych pobierz
      Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu Suzuki Grand Vitara pobierz
      Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Breń pobierz
      Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu Suzuki Grand Vitara pobierz
      Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu Suzuki Grand Vitara pobierz
      Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Breń pobierz
      ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Radęcin pobierz
      Przetarg na dzierżawę gruntów leśnych z przeznaczeniem na utrzymanie Miejsc Biwakowania wraz z ich infrastrukturą pobierz
      przetarg na dzierżawę pola biwakowego WYSOKI BRZEG pobierz
      ogłoszenie wstrzymanie konsultacji - wyznaczanie ekosystemów reprezentatywnych pobierz
      formularz do konsultacji w zakresie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF pobierz
      zestawienie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF pobierz
      zestawienie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF pobierz
      zestawienie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF pobierz
      zestawienie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF pobierz
      tabela ekosystemy referencyjne pobierz
      ogłoszenie o lasach referencyjnych przyrodniczych HCV pobierz
      formularz ekosystemy referencyjne pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Jan Rurek
Data modyfikacji: 2017/11/08 12:31:51
Redaktor zatwierdzający: Daniel Świech
Wprowadzający: Daniel Świech